WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen

Confidenties in het Olmkasteel

Nicolas Bourgeois (1896-1982) was tijdens het interbellum en in de oorlogsjaren een Frans-Vlaamse voorman en schrijver met aanzien.  Een sleutelfiguur om de Vlamingen in Frankrijk beter te begrijpen, tijdgenoot, vriend, rechterhand  en intellectueel alter ego van Jean-Marie Gantois, de leider van het Vlaams Verbond van Frankrijk. 

Wido Bourel ontmoette Nicolas Bourgeois voor de eerste keer in 1972. Het begin van vele boeiende gesprekken in het Olmkasteel in Hazebroek, waar Bourgeois woonde.

Na briljante studies aan de Ecole Normale Supérieure werd deze eminente kenner van het gedachtegoed van Pierre-Joseph Proudhon de meest actieve federalist in Frans-Vlaamse kringen. Als gewezen student aan de Normale Sup’ beschikte Nicolas Bourgeois over het uitgebreid netwerk van de Franse elitescholen. Van de ministeries tot de krantenredacties en de universiteiten, overal vond je anciens van de Normale Sup’ met wie Bourgeois zijn leven lang  in contact bleef.

Als schrijver heeft Nicolas Bourgeois – ook onder vele schuilnamen – een omvangrijk oeuvre nagelaten. Zijn  verhalen en essays getuigen van een scherpe eruditie en schalkse humor, gekoppeld aan een volkse bewogenheid. Deze non-conformist in hart en nieren wist zijn Vlaamse en Europese overtuiging aan de jongere generaties door te geven.

Deze confidenties in het Olmkasteel schetsen het levensverhaal van een talentvolle  schrijver en activist van de Vlaamse zaak in het geboorteland van het jacobinisme. Dit boek is tevens een unieke getuigenis over de groei en het wedervaren van de Vlaamse zaak in Frankrijk tijdens het interbellum en de tweede Wereldoorlog, en, als dusdanig,  onmisbaar in de bibliotheek van elke overtuigde Vlaming.

Titel
Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen. Confidenties in het Olmkasteel
Uitgeverij
ID
ISBN
978 94 9143 6116
Depotnummer
D/2020/12772/001
NUR
681
Formaat
14,5 x 21 cm
Afwerking
genaaid gebonden, 185 blz. met meer dan 40 illustraties
Prijs
€ 19,5 + € 6 verzendkosten voor België
Andere landen: contacteer ons