WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Steun Nederlands onderwijs

Steun voor het Nederlands onderwijs

Widopedia  verzamelde 2.500 euro ten gunste van het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Onze bijzondere dank aan alle gulle schenkers.

De  foto van de overhandiging van de cheque werd genomen op 21 april  in de studio’s van Omroep Uilenspiegel in Kassel. U erkent links Henri Vaassen, voorzitter van het Huis van het Nederlands in Belle, en rechts,  Karel Appelmans, van de vereniging Tweetalig Onderwijs

Gepubliceerd

08.05.2018

Kernwoorden
Reacties