WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Ellebodius

Een gedenkplaat voor twee grote Kasselse zonen

Zaterdag 25 augustus, een zonnige dag  in het Frans-Vlaams Kassel, dit jaar door een Franse TV zender bekroond tot meest geliefde gemeente van Frankrijk. Niet de plaatselijke loopwedstrijd, en evenmin de parade van gekostumeerde soldaten van Napoleon brachten ons die dag naar de Kasselberg. Wel de inhuldiging van een bijzondere gedenkplaat ter ere van twee grote Kasselse zonen: 

Pieter Datheen (Dathenus), voorvechter van de Reformatie, psalmberijmer, en vermoedelijke auteur van het Wilhelmus,  en Nicasius Ellebode (Ellebodius), humanist, klassiek filoloog en vertaler van Aristoteles en Aristophanes.

Plaats van  afspraak was de herberg De Drie Meulens op de Grote MarktEen zeventigtal mensen uit alle hoeken van de oude Nederlanden waren voor de gelegenheid in Kassel afgezakt, waaronder verschillende leden van de Marnixring.

Deze huldiging werd georganiseerd door “Euvo” en “Zannekin” verenigingen die ijveren voor het behoud van het Nederlands  cultuurpatrimonium over de Schreve. De sprekers kwamen uit Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika.

Karel Appelmans, voorzitter van Euvo, de vereniging  die al meer dan duizend borden met Nederlandse opschriften in de Nederlanden in Frankrijk heeft geplaatst, sprak het welkomstwoord uit. Leo Camerlynck, voorzitter van  de stichting Zannekin, plaatste Dathenus en Ellebodius in een breder, Europees perspectief.  De Gereformeerde Kerk van Nederland werd vertegenwoordigd door de Noord-Nederlander Jan van ’t Hul, medewerker van het Reformatorisch Dagblad, die de blijvende invloed van Pieter Datheen benadrukte. Uit Zuid-Afrika werd vervolgens een groet gebracht  door  Mw. Shilemeza Prins die enkele strofen uit de psalmen van Dathenus in het Zuid-Afrikaans voorlas. Zelf nam ik het woord namens Frans-Vlaanderen en sprak ik over deze twee Kasselse zonen, aldaar geboren ‘toen Kassel nog met een K werd geschreven’.

Daarna was het grote moment aangebroken: de onthulling  door Cyriel Moeyaert van de gedenkplaat  ter ere van Dathenus en Ellebodius. Volgde nog een leuke afsluiting in de  Drie Meulens  waar het Vlaams bier rijkelijk vloeide. Alle aanwezigen spraken van een zeer geslaagde dag in Kassel dat voor ons nog meer dan  de  meest geliefde gemeente van Frankrijk, de titel van meest geliefde stadje van de Zuidelijkste Nederlanden verdient.

Gepubliceerd

25.09.2018

Kernwoorden
Reacties

25 augustus in Kassel

Op die dag wordt een gedenkplaat ingehuldigd  voor twee grote Kasselnaren die in hun geboortestad in de vergetelheid zijn geraakt:

  • Pieter Datheen (1531-1588), voorvechter van de Reformatie in de Nederlanden en psalmberijmer, wellicht ook de  auteur van het Nederlands volkslied het Wilhelmus;
  • Nicasius Ellebodius (1535-1577), geneesheer en humanist, befaamde klassieke filoloog en vertaler van Aristoteles en Aristophanes.

Waarom de  namen van deze illustere Kasselse zonen, wel in de zgn. ‘Hauts-de-France’, maar niet in de Nederlanden zijn vergeten zal ik trachten te verklaren in mijn korte tussenkomst,  als vertegenwoordiger van de Zuidelijkste Nederlanden.

Andere sprekers zijn: Karel Appelmans (Euvo) en Leo Camerlynck (Zannekin), namens de organiserende verenigingen. Jan van ’t Hul, uit Nederland, zal er een gereformeerde, en Cyriel Moeyaert, uit Vlaanderen, een  katholieke stem brengen. Zuid-Afrika is ook vertegenwoordigd met Shilemeza Prins.

Samenkomst aan de herberg De Drie Meulens/ Les trois Moulins om 15u. (Grote Markt 50; hoek van de markt in de richting van de kerk)

Ik hoop u in Kassel te kunnen begroeten.

Volksmuziek in De Drie Meulens
Gepubliceerd

15.08.2018

Kernwoorden
Reacties