WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Luc Pauwels

Luc Pauwels: ‘Koerden niet meer nodig om tegen IS te vechten’

Luc Pauwels schreef een boek over journalistiek in tijden van ‘fake news’.

Lees dit artikel ook op Doorbraak: https://doorbraak.be/luc-pauwels-men-heeft-de-koerden-niet-meer-nodig-om-tegen-islamitische-staat-te-vechten/

Honderd jaar geleden, in 1920, kregen de Koerden een eigen staat. Vandaar leven ze verspreid over vier landen. Gewezen ondernemer Luc Pauwels publiceerde net een boek over hen: Geschiedenis van de Koerden: De strijd van een volk voor een eigen staat. Hierin leer je een volk kennen dat haast doorlopend in het nieuws is, maar waarvan we uiteindelijk weinig afweten. Een ontdekking. En een reden voor een gesprek met de auteur.

Identiteit

Vanwaar die belangstelling voor Koerdistan, na je vorig boek over Oekraïne?

‘Ik interesseer me voor alle volkeren die hun zelfbeschikkingsrecht nastreven en revolteren tegen een of ander onderdrukkend jakobinisme dat hun identiteit, hun taal en hun cultuur wil uitgommen. Dat gebeurt altijd volgens hetzelfde schema, zo goed verwoord door de Tsjechische historicus Milan Hübl (1927-1989): “Om een volk te liquideren, begint men met het wissen van zijn geheugen. Men vernietigt zijn boeken, zijn cultuur, zijn geschiedenis. Daarna schrijft iemand anders er andere boeken voor, geeft het een andere cultuur, bedenkt er een andere geschiedenis voor. Vervolgens begint het volk langzaam te vergeten wie het is, en wie het was. En de omringende wereld vergeet het zelfs nog sneller.”

De taak van de jongeren en van de intellectuelen van tegenwoordig bestaat erin te verhinderen dat het zover komt: “No pasarán!”’

Hoe kunnen we de Koerden en Koerdistan plaatsen, geografisch en historisch?

ze bloeden leeg op ontelbare slagvelden, maar zonder er ooit enig baat bij te hebben voor hun eigen volk

‘De Koerden zijn een zeer oud volk van Indo-Europese oorsprong. Het zijn immers de afstammelingen van de Meden. Tegenwoordig zijn ze met nagenoeg 40 miljoen, die voor ongeveer 90 procent in vier verschillende landen wonen: Turkije, Iran, Irak en Syrië. Eeuwenlang hebben het Osmaanse (Turkse) Rijk en het Perzische (Iraanse) Rijk de Koerden min of meer ongemoeid gelaten in hun verschillende bergstaatjes en semionafhankelijke prinsdommen. Zo werden ze verdeeld gehouden en bovendien militair geïnstrumentaliseerd in de voortdurende geopolitieke strijd tussen Turken en Perzen. Als soldaten worden ze zeer gewaardeerd voor hun dapperheid. Ze vechten zich dood, ze bloeden leeg op ontelbare slagvelden, maar zonder er ooit enig baat bij te hebben voor hun eigen volk.

Dan staat de grote Koerdische schrijver Ehmedê Xanî (1650-1706) op die, een eeuw voor Herder (1744-1803), stelt dat politieke eenheid alleen zinvol is als uitdrukking van etnoculturele eenheid. “Waarom zijn de Koerden in deze wereld allemaal onteigend? Waarom zijn ze allemaal veroordeeld”, vraagt Xanî zich af. Dat is het begin van het Koerdische volksnationalisme dat vanaf dan voortdurend in opstand komt tegen het eerst imperialistische, daarna jakobijnse staatsnationalisme van de Turken en de Perzen.’

Onafhankelijkheid

Ooit werden de Koerden toch een eigen staat toegekend?

‘Inderdaad. Na de Eerste Wereldoorlog komt, naast het meer bekende Verdrag van Versailles (1919), het Verdrag van Sèvres (1920) tot stand dat de Koerden eindelijk hun eigen staat garandeert. Helaas geven de grote mogendheden, Frankrijk en Groot-Brittannië voorop, al snel toe aan de druk van de nieuwe Turkse leider Mustafa Kemal Atatürk en verloochenen ze hun handtekening. In het Verdrag van Lausanne, dat in 1923 dat van Sèvres vervangt, worden de Koerden zelfs niet meer vermeld!’

Toen zijn de Koerden in opstand gekomen?

‘De Koerden ervoeren dit terecht als verraad. Het gevolg hiervan zijn een hele reeks Koerdische opstanden die wreed worden onderdrukt. Nieuwe Koerdische bewegingen en partijen zien het licht. In de geesten en de harten komt een Koerdische natie tot stand. De Republiek van Ararat (1928-1931), de eerste onafhankelijke Koerdische staat, wordt door de Turken met de grond gelijk gemaakt. In Turkije komt het tot een breed gedragen revolte, de volksopstand van Dersim (1936-1937), die uiterst brutaal wordt neergeslagen. De familie van Zuhal Demir is trouwens uit Dersim afkomstig… Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat de Koerdische Republiek van Mahabad, die het maar een jaar kan uithouden (1946) en die wordt gevolgd door lange jaren van zware repressie en een reeks staatsgrepen in de verschillende landen waar Koerden wonen.’

We herinneren ons de aanvallen met gifgas op de Koerden in Irak.

‘Inderdaad. In Turkije doet de guerrilla van de PKK zich voelen vanaf eind jaren 70. In Irak worden de Koerden door Sadam Hoessein massaal afgeslacht. Een door de grote mogendheden ongewild resultaat van de Golfoorlog is het ontstaan, in 1992, van de Koerdische Autonome Regio in Irak. Die wordt na een referendum in 2005 uiteindelijk erkend door de Iraakse staat. Verder schets ik een portret van de Turkse leider Erdogan, deze gevaarlijke islamo-jakobijn die er al jaren in slaagt de Amerikanen en de Europeanen bij de neus te nemen. Met de burgeroorlog in Syrië en de oprichting van een autonome Koerdische zone (Rojava) in dat land wordt het boek afgesloten.’

Verdeeld in verscheidenheid

Dat is de militaire en de diplomatieke kant van de kwestie. Maar wat is de grondoorzaak waarom de Koerden, in tegenstelling met de Arabieren, de Turken en de Iraniërs, zich nooit politiek en militair hebben kunnen doorzetten en uiteindelijk altijd werden uitgebuit en vervolgd?

zijn de Koerden sinds eeuwen benadeeld door hun geopolitieke situatie

‘De Koerden zaten historisch gekneld tussen twee enorme rijken, het ene Turks-Osmaans, het andere Perzisch of Iraans. Alleen al op het vlak van de bevolking waren en zijn die staten kwantitatief elk een veelvoud van de Koerden. Bovendien zijn de Koerden sinds eeuwen benadeeld door hun geopolitieke situatie. Hun bergachtig grondgebied grenst nergens aan een zee. Daardoor zijn ze afgesneden van de evolutie die Europa heeft doorgemaakt. Tegelijk is het echter een feit dat deze isolatie in het hooggebergte hun overleven heeft mogelijk gemaakt, ongeveer zoals voor de Zwitsers ook het geval is. Een tweede belangrijke element, vooral dan in Turkije, is de islam. Tot in 1922 was de Osmaanse sultan tegelijk de kalief, de opperste religieuze leider van alle soennitische moslims. In opstand komen tegen de Turkse sultan was dus tegelijk een politiek misdrijf én een religieuze wandaad. Het feit dat de Koerden in meerderheid moslims waren – hoewel vaak onder dwang bekeerd – is altijd een belangrijke hinderpaal geweest voor hun emancipatie.

De complexiteit van het Koerdische probleem vloeit dus voort uit het feit dat het enerzijds zowel een taalkundig, als cultureel en etnisch conflict is – met bovendien een religieuze schaduwkant – en anderzijds een geopolitiek en economisch conflict, denk maar aan de oliewinning… De grote mogendheden zijn daarbij volledig vergeten dat democratie essentieel het zelfbeschikkingsrecht van volkeren inhoudt.’

Mogen we tegenwoordig spreken van verbeterde perspectieven voor de Koerden?

de huidige context is helemaal verschillend van land tot land

‘Ja, de perspectieven voor de Koerden worden duidelijk beter, maar de huidige context is helemaal verschillend van land tot land. In Iran is de toestand volledig geblokkeerd, ten gevolge van het totalitaire regime van de ayatollahs. De vervolging van de Koerden en de totale onderdrukking van hun culturele eigenheid is er geïnstitutionaliseerd.

In Turkije is de situatie nagenoeg identiek, maar Erdogan let er wel op een democratische schijn hoog te houden. In het Turkse parlement volgen Koerdische en pro-Koerdische partijen elkaar op. Sinds decennia wordt de ene na de andere verboden, maar na elk verbod staat er een nieuwe formatie op. In Syrië hebben de Koerden met uitzonderlijke moed en moeite een zelfbestuurd territorium tot stand gebracht, Rojava genaamd, waarvan niemand weet of het aanslepende burgeroorlog en de invallen van het Turkse leger zal overleven.

En dan is er nog Irak, dit verdeelde land waar de Koerdische nationalist Jalal Talabani (1933-2017) van 2005 tot 2014 president was. De Koerdische Autonome Regio (KAR) stelt het er nog altijd goed, ondanks de vijandigheid van Bagdad ten gevolge van het onafhankelijkheidsreferendum in het Koerdische gebied (2017). Turken en Arabieren hebben dat referendum zo veel als mogelijk gesaboteerd, maar ondanks alles houdt de KAR. stand. Het is een basis die ze zich niet makkelijk afhandig zullen laten maken.’

Nuttige idioten

Trump heeft de Koerden, die mee streden tegen IS, ondertussen laten vallen…

men koestert de illusie dat IS definitief verslagen is en nooit meer zal weerkomen, wat de Koerden overbodig maakt

‘Eens te meer was de houding van de grote mogendheden uitermate cynisch, laf en gebaseerd op illusies. Men heeft de Koerden niet meer nodig om tegen Islamitische Staat te vechten, men koestert de illusie dat IS definitief verslagen is en nooit meer zal weerkomen, wat de Koerden overbodig maakt. Bijgevolg zijn de Koerden nu zeurpieten en lastigaards, meer niet. De Europeanen geven zich nog over aan een bijkomende gevaarlijke illusie, te weten dat Erdogan voor hen de migratie uit het Midden-Oosten zal tegenhouden. Dat terwijl de Turkse president alleen denkt aan chantage en diplomatieke winst. Een recent en helemaal nieuw gegeven voor Iran en Irak – en mogelijk voor het hele Midden-Oosten – is de moord op de Iraanse generaal Qassam Soleimani door de Amerikanen en de mogelijke reacties daarop.’

Vaak wordt het Koerdische verzet over één kam geschoren met communisme en uiterst-linkse revolutionaire activiteiten. Is dat terecht? Waarom dit amalgaam? 

‘De Turkse en Iraanse regimes worden als “rechts” bestempeld. Niet verwonderlijk dat het radicale Koerdische verzet zich “links” noemt. Maar afgezien daarvan is het zeer de vraag of “links” en “rechts” nog zinvolle aanduidingen zijn in de context van het Midden-Oosten – en elders.’

Waar gaat dit alles eindigen voor de Koerden?

‘De Koerden hebben alle redenen om de hoop niet op te geven. Ze wonen voor het overgrote deel in vier uitgestrekte staten met grote etnische verscheidenheid. Turkije, Syrië, Irak en Iran zijn jonge, labiele staten, waarvan de recente geschiedenis een opeenstapeling is van staatsgrepen, revoluties, dictaturen, oorlogen en zware interne conflicten. Irak is pas in 1932 onafhankelijk geworden en Syrië in 1946. Het moderne Turkije is een creatie van het Verdrag van Lausanne (1923), het ayatollah-regime in Iran dateert slechts van 1979. In historische termen is dat allemaal zeer recent. Wie durft voorspellen wat de toestand zal zijn in die landen over pakweg tien jaar, over een generatie – als ze dan nog bestaan?

De Koerden zijn een taai volk en, gelukkig voor hen, hebben ze de neiging om de zaken op lange termijn te zien. De geschiedenis heeft hen geleerd dat men soms een zeer lange adem moet hebben.’

Luc Pauwels’ boek De geschiedenis van de Koerden is te koop in de webwinkel van Doorbraak.

Gepubliceerd

11.01.2020

Kernwoorden
Reacties

Een geschiedenis van Oekraïne

‘Er zijn vele tekenen, die erop wijzen, dat de twintigste eeuw getuige zal zijn van een terugkeer van Oekrajina tot de rang van een Europese staat.’ G. Ratalovic in het Engels tijdschrift The Commentator (1913). Geciteerd door Dr. Gustaaf Schamelhout  in zijn driedelig werk De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten*.

Zoals de meeste Vlamingen weet ik te weinig over Oekraïne. Om de evolutie van dit land te volgen beschikken wij  over onze politiek-correcte media als voorname bron (van ergernis). De politieke soap die dit land ons serveert, en daaraan gekoppeld, de Westerse Nato-retoriek en de Euro-Aziatische ambities van de zgn. Russische ‘vijand’  maken het bepaald niet makkelijk om zich een juist beeld te vormen van de gevaarlijke, permanente conflictsituatie aan onze Europese grenzen.

Geschiedenis van Oekraïne van onze goede vrienden Luc en Tina Pauwels komt dus op tijd. Luc als historicus en cultuuranalist met een uitzonderlijke pen, en Tina als pedagoog en polyglot, thuis in de Russische taal.

Geschiedenis van Oekraïne verscheen eerst in het Frans bij de dynamische Bretoense uitgeverij Yoran Embanner. Goed nieuws is dat het nu ook in het Nederlands beschikbaar is.*

Het boek is pedagogisch opgevat en dat is m.i. een grote kwaliteit. Het komt de basisinformatie en toegankelijkheid ten goede. Over de Franse editie las ik in een recensie dat dit precies een tekortkoming zou zijn  en verder, dat het boek soms té anekdotisch is. Niet de tekst maar  het concept van de reeks waarin het boek in het Frans verscheen leent zich wellicht  tot deze opmerkingen. De Nederlandse editie  daarentegen is helemaal anders opgevat. En voor de duidelijkheid:  ik houd van veel details en nog meer van anekdotes.

Aardrijkskunde en geopolitiek

De auteurs doen er goed aan eerst Oekraïne uitvoerig geostrategisch te situeren. Ykpaïka, de oorspronkelijke naam voor Oekraïne, betekent letterlijk ‘gebied aan de rand’. Maar Luc en Tina Pauwels voegen er wel onmiddellijk aan toe: ‘Verre van een “grensgeval” is Oekraïne een toekomstland met het potentieel om toonaangevend te worden in Europa’.

Oekraïne grenst in het oosten, noordoosten en zuidwesten aan Rusland;  in het westen en zuidwesten aan Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië; in het zuiden aan Moldavië; en in het noorden aan Wit-Rusland, aan de Zwarte Zee en de zee van Azov.

In mijn ‘Franse’ tijd op de middelbare school stond in mijn boek ‘aardrijkskunde’ Oekraïne vermeld als de graanschuur van ‘de Sovjetunie’. Hieraan diende toegevoegd ‘en van Europa’.

Met zijn 576 604 km2, zijn 2782 kilometer kust en zijn 43 miljoen inwoners, is het na Rusland het grootste land van Europa, maar dan wel volledig op Europees grondgebied. De auteurs stellen dat het grondgebied van Oekraïne groter is dan dat van Duitsland  of Frankrijk. En het telt méér inwoners dan Spanje en Portugal samen.

De stelling van Luc en Tina Pauwels inzake de betwiste gebieden is zeer duidelijk: de Krim behoort eigenlijk niet tot het Oekraïense grondgebied. Ze voegen eraan toe: ‘wij hebben goede redenen om aan te nemen dat de afscheiding van maart 2014 een definitief karakter zal krijgen’.

De rebellerende Donbass daarentegen, momenteel oorlogsgebied in het oosten van het land, worden op alle kaarten in het boek als Oekraïens territorium ingekleurd.

De mozaïek van talen zegt ook veel over de bewogen geschiedenis van het land: 67 % van de bevolking spreekt Oekraïens, 24 % Russisch. En er zijn nog een tiental andere talen aanwezig op het Oekraïens grondgebied en evenveel minderheden die Hongaars, Pools, Roemeens, Bulgaars, Krim-Tataars, enz. spreken.

Vrijheidlievend Oekraïne

In mijn bibliotheek bezit ik het boek De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten*,  een driedelig werk van de bekende etnoloog en antropoloog  van de Vlaamse beweging Dr. Gustaaf Schamelhout (1869-1944). Boeiend aan deze uitgave is dat ze de situatie van de Oost-Slavische volkeren schetst een tiental jaren na het begin van de Russische revolutie. Over de Oekraïners schrijft  Dr. Schamelhout in 1930:

‘De vrijheidszin is bij hen meer ontwikkeld. Zij hebben de eeuwenlange dienstbaarheid der Russische boeren niet gekend. Zij zijn nooit vergeten dat ze voor de Russische overheersing vrije boeren of kozakken waren, behalve in West-Oekraïne, waar ze zich voor de Poolse szlachta moesten afsloven.’

Het licht van de geschiedenis

In de tang genomen tussen lastige buren heeft Oekraïne zich in zijn geschiedenis steeds voor het behoud van zijn identiteit moeten weren. 

Deze permanente strijd werd voornamelijk gevoerd tegen Rusland en Polen. Volgens de Russen heet Oekraïne Klein-Rusland en volgens de Polen Oost-Klein-Polen .

Nochtans was Oekraïne in de 9de eeuw de bakermat van de eerste, grote Slavische beschaving en stond er de wieg van de Russische staat. Vandaar wellicht ook de oorsprong van de bemoeienissen van de Russen in Oekraïne.

Rurik, een Vikingedelman wordt vorst van Novgorod. Hij is de stichter van een dynastie die tot in 1240 in Oekraïne regeert. En in Moskou zelfs tot in 1584.

Een bijzonder erudiete vrouw is Anna van Kiev, geboren in 1024 en opgegroeid aan het hof van Kiev. Het is dezelfde Anna die de Franse Henri I trouwt en zo koningin Van Frankrijk wordt. De Oekraïense adel fungeerde in die tijd als een goede partij voor de Europese kronen.

De geschiedenis van Oekraïne is een aaneenschakeling van oorlogen en eeuwenlange bezettingen door  de Hunnen, de Polen, de Litouwers, de Mongolen, de Habsburgers, de Ottomanen, de Duitsers.

De Russen horen ook in deze reeks. Het Oekraïense volk verschilt op ‘zeer markante wijze van het Groot-Russische volk’ aldus de auteurs. Dorpen en huizenbouw zijn makkelijk van elkaar te onderscheiden. Idem voor de vroegere klederdrachten, zeden en gewoonten. Men treft er geen gemengde stijlen. En ook:  Oekraïense en Groot-Russische boerenfamilies trouwen niet met elkaar.

Luc en Tina Pauwels: ‘historisch is de verklaring voor de verschillende geaardheid der twee volkeren eveneens voor de hand liggend. Gedurende eeuwen hadden het Oekraïense en het Russische volk haast geen gemeenschappelijke grens. Nomadische volkeren bezetten uitgestrekte gebieden en het Oekraïense volk moest zich in het noorden en vooral in het westen van het land verschansen. Het Groot-Russische volk vormde zich in het noorden, in de buurt van Moskou.’

Pas in de 17de, 18de eeuw migreerden de Oekraïners verder naar het oosten. Ze ontmoetten er de Russen die op hun beurt meer naar het zuiden waren opgeschoven.

Nationalistische helden

Het hoeft geen betoog dat in een land dat voortdurend vecht voor zijn grondgebied en identiteit militaire groepen en leiders opstaan die het verzet gaan leiden. Op deze wijze ontstaat de militaire kaste van  de kozakken waarvan reeds sprake in de 13de eeuw.

Luc en Tina Pauwels: ‘Tijdens de Poolse overheersing nemen de kozakken een zware culturele taak op zich: ze blijken vurige verdedigers van de Oekraïense identiteit’ .

Twee legendarische figuren van de kozakken zijn hetman Bogdan Chmelnitski  (1595-1657), bekend voor zijn bevrijdingsstrijd tegen de Polen, en hetman Ivan Mazepa (1639-1709) die de honneurs waarnam in de tragische strijd tegen de Russen. Ze zijn de emblematische figuren van de Oekraïense vrijheidsstrijd en hun standbeelden domineren het fiere Kiev.

Het boek stelt ook enkele iconische figuren van het Oekraïens nationalisme voor. Mijn lijst is niet exhaustief:

  • Ivan  Franko (1856-1916), schrijver, dichter en journalist, politiek leider in Galicië;
  • Tarus Sjevtsjenko (1814-1861),  grootste Oekraïense dichter, humanist en nationalist. Zijn gedicht Zapovit (Testament) doet dienst als een ware ‘tweede nationale hymne’ van Oekraïne;
  • Stepan Bandera (1909-1959), de bekendste leider van de OUN, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten.  Een controversiële figuur, door zijn collaboratie met – en gevangenneming door – de Duitsers, vandaag door sommigen als een nationale held beschouwd;
  • Tarus Borovjets (1908-1989), bijgenaamd Boelba, rivaal van Bandera, leider van het Oekraïens Nationaal Revolutionair Leger (ONRL), en verzetsorganisatie die de  Sovjets bestreed.

De bonbon-aanslag

Nog een bekend Oekraïens activist is Jevgen Konovalets  (1891-1938). Konovalets was een gewezen kolonel van het Oekraïens volksleger en een van de leiders van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten. Op doorreis in Nederland werd hij op 23 mei 1938 in Rotterdam vermoord met een bom verborgen  in een doos bonbons. Zijn moordenaar, een zekere Joseph Novack, reisde onder een valse identiteit.  Met zijn echte naam Pavel Soedoplatov, was hij in werkelijkheid een Sovjet geheim agent van de NKVD. Het is dezelfde Sovjetagent die twee jaar later in Mexico de moord op  Leo Trotski in Mexico liet uitvoeren in opdracht van Stalin. Konovalets is  begraven op de Algemene Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.

Het communistisch Nederlands kamerlid Louis de Visser (1878-1945) stelde over de aanslag vragen  in het Nederlands Parlement. Hij noemde  de Oekraïense vrijheidsstrijder Jevgen  Konovalets  een ‘fascistische terrorist’.  De moord zou volgens de Visser een afrekening  onder Oekraïners zijn geweest…

Ykpaïka waarheen?

Luc en Tina Pauwels hebben  over geschiedenis geschreven. Maar ze geven ook hun visie over de toekomst van het land.

Ze stellen: ‘Behoort Oekraïne tot Rusland of tot Europa? Dit is niet de vraag. Oekraïne behoort in de eerste plaats aan zichzelf toe (…) Het is Oekraïne dat moet beslissen over haar lot, niet wij, noch de Russen, noch de Amerikanen(…). Alles is vervat in haar naam, grensland. En in de hoedanigheid van grensland, in het meervoud, kan zij een land van ontmoeting worden, een land van uitwisseling, een land van verzoening’.

*Luc en Tina Pauwels, Geschiedenis van Oekraïne, uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016.

*Dr. Gustaaf Schamelhout , De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1930.

Gepubliceerd

05.04.2017

Kernwoorden
Reacties