WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

De Bourgondische vuurslag

Metsel- en symbolische tekens zijn veelvuldig aanwezig  op allerlei gebouwen in de  Nederlanden.

In het Frans-Vlaamse Kaaster heeft een, in  deze uitvoering, zeldzaam teken  (zie figuur 1) op de aloude kapel  van de Drie Maagden me lang geïntrigeerd. Het gaat om een motief in baksteen, op het eerste zicht  in de vorm van de letter V op een soort sokkel. Het is gemetseld in een buitenmuur van het middengedeelte van de kapel, gebouwd in de 15de eeuw . Het staat boven  een vroegere deuropening, nu dichtgemetseld,  waarvan  plaats en omvang nog duidelijk zichtbaar zijn.

Het is de betreurde Frans-Vlaanderen vriend en bekende heemkundige Antoon Lowyck die me er ooit op attent maakte dat het hier gaat om een Bourgondische vuurslag.

Een vuurslag was een ijzeren staafje voorzien van een dubbel gat waarin men twee vingers stak om het vast te houden. Met dit metalen instrumentje (zie figuur 2) werd  op een vuursteen geslagen om vonken te veroorzaken en zo vuur te doen opvlammen in mos, gedroogd hout, linnen of ander licht ontvlambaar materiaal, tondel of tonder genoemd.

De vuurslag, alsook het Andries- of maalkruis (in de vorm van de letter X), werden de symbolen van Bourgondië. Het gebruik van bakstenen maakt  de weergave van een vuurslag rechtlijnig en hoekig.  Maar het kan ook in andere uitvoeringen  heel sierlijk gekruld zijn zoals  de keten van de Orde van het Gulden Vlies waarvan de schakels evenveel vuurslagen afbeelden.

Symbolen van Bourgondië en van de Nederlanden

Het merkwaardig metselteken op de kapel van Kaaster combineert misschien de twee Bourgondische symbolen. Het Andrieskruis is niet goed afgewerkt maar toch met en beetje verbeelding perfect te reconstrueren. Horizontaal op het Andrieskruis is de vuurslag aangebracht. Sommige bronnen merken op dat dit motief op een liggende B lijkt, de B van Bourgondië dus.

O.m.  op de muren van het kasteel van Rumbeke in West-Vlaanderen kan men het maal- of Andrieskruis alsook de  vuurslag  ook samen zien maar dan wel naast elkaar, als twee afzonderlijke tekensEn op de muur van de kerk van Dessel in de Antwerpse Kempen kan men een Bourgondische vuurslag zien die gelijkt op het metselteken van de kapel van Kaaster.

In de 15de eeuw was het aanbrengen van de vuurslag een teken van verbondenheid met Bourgondië en van politieke eenheid van de Nederlanden. In zijn boek Metseltekens in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk citeert  de auteur Geert Hoornaert de historicus Henri Pirenne als volgt:  “Il (= de vuurslag) a servi d’emblème national aux provinces belges (‘Belgische’ in de zin van Nederlandse provincies)… qu’il  en  a été si longtemps de leur unité politique”.

Het maalkruis en het Sint-Andrieskruis zijn in hun verschillende varianten een symbool van feodale macht. Ze vinden betekenis en oorsprong in het ‘maalrecht’; Wie het recht had om een molen te bezitten of om te malen gebruikte als symbool de ‘rijn’, een, meestal uit vier takken bestaande ijzer dat door de molenas werd aangedreven en de bovenste molensteen deed ronddraaien.

Gepubliceerd

03.11.2013

Kernwoorden
Reacties

Over de taal van Bernadeta en van de maagd Maria

Tot in de jaren ’60 was een Lourdesbedevaart een van de weinige reisbestemmingen voor een modale Frans-Vlaamse familie. Zelf ben ik voor mijn 15 jaar wel vijf keer in Lourdes geweest. Om beurten met mijn ouders, grootouders, tante. Ik beschouw me dus, tegen wil en dank, als een ervaringsdeskundige.

Het verhaal  van Lourdes is overbekend. We schrijven over een bescheiden dorpje  in de Franse Pyreneeën in de 19de  eeuw. Het meisje Bernadette Soubirous werd er in 1844 geboren. Arm en amper veertien jaar oud zou ze in 1858 een eerste keer de heilige Maria in een grot hebben zien verschijnen. Achttien visioenen en een paar decennia later is het bedevaartoord Lourdes tot de grootste hotelconcentratie van Frankrijk geworden, op Parijs na, met miljoenen bezoekers per jaar.

“Ze spreekt de streektaal”

Van een zaak was ik me tijdens mijn Lourdesuitstappen niet bewust:  Bernadette sprak geen Frans maar Bigourdan, een streektaal gesproken in Gascogne en behorend tot het Occitaans taalgroep. Ze heette trouwens officieel niet “Bernadette” maar Bernadeta

Voor wie er aan zou twijfelen heeft Bernadeta, in een door de Kerk officieel geacteerde verklaring, er zich als volgt over verheugd : Qu’em parlo en patouès et quem dits bous. Het visioen “spreekt de streektaal en zegt U tegen mij”. Het visioen sprak dus nooit de beroemde woorden “Je suis l’Immaculée Conception” (“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”) in het Frans maar wel Que soy era Immaculada Councecptiou, aldus Bernadeta. Terloops: deze uitspraak kwam als gegoten voor paus Pius IX, die vier jaar voordien het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd…

Had de verschijning Frans gesproken, dan zou Bernadeta  ze niet hebben kunnen verstaan. Vergeet niet, om dit verhaal in de tijd te plaatsen, dat rond 1850 in Frankrijk zes miljoen mensen (dat is één op zes) geen Frans kenden en evenveel het amper konden spreken.

Uo petito damisèla

Het heel verhaal  van de visioenen van Bernadeta berust dus op vertalingen van vertegenwoordigers van de plaatselijke katholieke Kerk van het Bigourdan naar het Frans. Met soms vervelende vergissingen tot gevolg. In de grot van Massabielle, wat “oude rots” betekent, beschreef Bernadeta het visioen van de verschijning van Maria letterlijk als uo pétito damisèla. Nu staan in de steek damisélas, naar het schijnt, voor “kleine bosnimfen”. De publicaties van toen maakten nogal snel van damisèla een “dame”. Beeldhouwers en schilders deden er  verder alles aan om de verschijning als een volwassene vrouw voor te stellen. Naar verluid tot grote ergernis van de kleine Bernadeta  die haar damiséla hardnekkig bleef beschrijven als een meisje nog kleiner dan zijzelf (toen 1,40 m). 

De Engelse auteur Graham Robb bevestigt in zijn magistraal boek De ontdekking van Frankrijk: “Voor Bernadette en de mensen in de buurt had Damisèla een speciale betekenis. Damoiselles waren bosnimfen die zich in het wit kleedden en verdwenen als men te dicht bij hen kwam. Er groeide bloemen aan hun voeten. Ze konden plotselinge windvlagen teweegbrengen en die net zo snel doen afnemen. Ze leefden in grotten en spelonken en werden in verband gebracht  met bronnen en stromend water. Het was algemeen bekend dat ze aan de kant van de armen stonden en behoorlijk gewelddadig konden worden als er onrecht geschiedde”.

Ook de grotten van Bétharram, in de buurt, kenden al veel vroeger een heidense cultus van een gelijkaardige damisèla die later overging in een Mariaverering.

Als ik ooit nog eens in de Gascogne (Gascunha) passeer,  ga ik bloemen neerleggen in een van de grotten waar, volgens aloude traditie, kleine bosnymfen, de échte Petito Damisèlas, verschijnen. Komt er dan plotse wind op ? Of zal ik  hun stem kunnen horen? Hoe zegt men weer “bedankt voor die bloemen” in het Bigourdan?

Gepubliceerd

03.11.2013

Kernwoorden
Reacties

“Den nieuwen dyck tegen de Franschen”

Den nieuwen dyck tegen de Franschen is de naam van een belangrijk Vlaams grensverdedigingswerk  dat bijna 1.000 jaar geleden werd aangelegd  om aanvallen vanuit  het  zuiden tegen te houden. Het lag in het huidige Frans-Vlaanderen,  op de plaats waar het huidig  kanaal van Neuffossé loopt (Neuffossé  = letterlijk nieuwe gracht of ‘dyck’. Een dyck is een gracht in het West-Vlaams ).

Op de zuidelijke grens van het graafschap Vlaanderen fungeerden de  rivieren Leie en Aa, naar middeleeuwse normen, als een natuurlijke hindernis tegen mogelijke aanvallen.

Maar tussen beide rivieren bestond een moeilijk verdedigbare open ruimte, zeg maar een zwakke plek van ongeveer vijftien kilometer,  waarlangs de vijand  makkelijk kon doordringen.  Den nieuwen dyck werd  oorspronkelijk  als een verdedigingsgracht met schans gegraven tussen Sint-Omaars, aan  de Aa, en Ariën-aan-de-Leie .

Het was in de tijd (1047) dat Vlaanderen onder Boudewijn V veel last ondervond van aanvallen van de  legers van de Duitse keizer Hendrik III. De Brugse historiscus Kervyn de Lettenhove (1817-1891)  vertelt dat degenen die de verdedigingslinie moesten verzorgen de negen mijlen lange verschansing (gracht met palissaden) klaar kregen in drie dagen en drie nachten . Kervyn de Lettenhove schreef dit  in  z’n boek La Flandre Féodale (1) wel in het Frans maar hield wel van Vlaanderen z’n vaderland.

Dat  hiervoor soldaten   “in 24 werven die naar elkaar toe werkten” werden ingezet  zal wel kloppen maar  wordt  niet in dit boek vermeld. Ik blijf dus zoeken naar de bron van deze informatie die ik op  internet vond (zie  “Canal de Neuffossé” op Wikipedia).

Hendrik III was verrast over de macht van Vlaanderen  en trok zich terug.  Boudewijn V achtervolgde hem tot aan de Rijn. De aanvallen kwamen  later  voornamelijk vanuit het zuiden  en waren Franse  aanvallen . Daarom kreeg  deze dijk, op een kaart van het bisdom Ieper in 1640 door Joan Blaeu gemaakt voor  Sanderus’ Flandria Illustrata en later apart uitgegeven, haar welverdiende  naam  nl. den nieuwen dyck tegen de Franschen

Het is Boudewijn V van Rijsel (1035-1067), graaf van Vlaanderen, die  de  beslissing  nam om den nieuwen dyck te graven. Het was voor zijn tijd een zeer omvangrijk werk . Sanderus meldt in zijn Verheerlijkt Vlaandre dat de definitieve  aanleg    ervan drie  jaar duurde en in 1053 werd voltooid . Het ging nu  om een brede verdedigingsgracht. De uitgegraven grond werd aan Vlaamse kant opgeworpen om een hoge wal te bouwen,  den dam genoemd, als bijkomende  zware hindernis tegen oprukkende vijandige legers.

Een belangrijk militair verdedigingswerk

Hoe dan ook den nieuwen dyck werd in drie jaar tijd uitgebreid tot een heus militair verdedigingswerk met gracht en dam . Het werd nog versterkt met kleine forten, in de streek blok(h)usen  genoemd.  Er was maar één doorgang  voorzien, de Haeskensbrugge, ongeveer in het midden, ter hoogte van het achterliggende dorp Ruischeure (Renescure)

Op dezelfde kaart van Joan Blaeu zijn vier van die blok(h)usen zichtbaar en   men merkt ook een opening die de plaats van de Haeskensbrug moet voorstellen. Een beetje verder stond dan in Ruyschuere  een kasteel dat ooit eigendom was van Filips van den Clyte  (Philippe de Comines) en dat, aldus Sanderus, als het ware “de wacht optrok tegen Frankrijk”.

Aan beide zijden van den nieuwen dyck dienden de twee steden Ariën-aan-de Leie  en Sint-Omaars als sterke militaire bastions,  als aansluiting  tussen den nieuwen dyck  en resp. de  Leie en de Aa. De twee steden  waren reeds  in de negende eeuw versterkt om de  invallen van de Noormannen tegen te houden?. Maar met de bouw van den nieuwen dijk werden de verdedigingswerken in beide steden  door graaf Boudewijn V, en wellicht ook later door zijn opvolgers, nog aanzienlijk uitgebreid. De stadswallen van Sint-Omaars werden in  1050, samen met de start van de werkzaamheden  voor  den nieuwen dyck, eveneens van een verdedigingsgracht voorzien.

Het is ook mede hierdoor dat Sint-Omaars  door de eeuwen heen een  garnizoensstad is geweest. De garnizoen van Sint-Omaars voorzag  den nieuwen dyck van de nodige manschappen.

Men kan  de functie van den nieuwen dyck  in een zekere zin vergelijken  met die van  de Danevirke, een ander verdedigingswerk dat in de negende eeuw door de Denen  in Zuid-Jutland werd gebouwd om zich tegen Duitse aanvallen te verdedigen.  De Danevirke, oorspronkelijk dertig kilometerlang en twee meter hoog, kan u gedeeltelijk nog steeds zien en  die is beslist  een wandeling waard. Het bevindt zich vandaag op Duits grondgebied, nl. in Sleeswijk-Holstein, zeg maar op de historische grens tussen Denemarken en Duitsland.

Van daar kwam de vijand

In de 17de eeuw zou Vauban nog een poging  doen om den nieuwen dyck militair te versterken. De werkzaamheden zouden nog  bijna een eeuw duren. Uiteindelijk moest den nieuwen dyck plaats maken voor een heus kanaal, het canal de Neuffossé. Het sloot aan op een waternetwerk om Duinkerke uit  zijn geografische  isolatie  trachten te halen en beter te verbinden met de steden Sint-Omaars, Bethun en Rijsel. Merkwaardig is dat men tijdens het uitbreiden van het kanaal op talrijke prehistorische vondsten botste, o.m. van een mammoet.

In tegenstelling tot de Jutlandse Danevirke  is vandaag niets meer te zien van de oorspronkelijke verdedigingsgrachten, schansen en forten van den nieuwen dyck tegen de Fransen. Als je in de buurt bent, loop dan eens langs het canal de Neuffossé,  trieste, vergane  glorie  van de 19de eeuwse industriële revolutie.  Kijk dan naar de overkant: van daar kwam ooit  de vijand. Een vijand die vandaag  de dag zijn troep nog altijd niet kan opruimen als je  ziet en ruikt hoe vies en vuil het water is.

Over  den nieuwen dyck merkt Edward De Maesschalk tenslotte nog  in zijn boek “De Graven van Vlaanderen”op  dat deze  ‘de scheiding tussen Vlaanderen en Artesië werd, en op den duur ook een taalgrens tussen het Dietse noorden en het Picardische zuiden’. Maar dat is pas in de 20e eeuw en lange eeuwen is Vlaams Artesië grotendeels Nederlandstalig geweest.

1Kervyn de Lettenhove,  La Flandre Féodale. Depuis les origines jusqu’aux dernières croisades.  Uitgeverij Beyaert-Storie, Brugge, 1883.

Gepubliceerd

03.11.2013

Kernwoorden
Reacties

Dagklapper – september

1september1297Na een lange belegering doet de Franse koning Filip de Schone zijn intrede in Rijsel. De stad werd verdedigd door Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen.
1september1796Afschaffing van het kloosterwezen met uitzondering van de congregaties die zich bezighouden met onderwijs en ziekenzorg.
1september1911De Nederlandse luchtvaartpionier en vliegtuigbouwer Anthony Fokker (1890-1939) maakt zijn eerste vlucht boven Haarlem.
1september1963De wet op de taalgrens wordt bekrachtigd. Komen, Moeskroen en de Jekervallei gaan naar Wallonië, Voeren en het gebied rond Landen worden bij Vlaanderen gevoegd.
2september1921Geboorte in Binche van Gérard Prévot, schrijver van fantastische verhalen. Enkele van deze verhalen verschenen in 1986 postuum onder de titel Contes de la mer du Nord.
2september1973Overlijden in Bournemouth van John R. R. Tolkien, schrijver van o.m. In de ban van de ring en vader van de moderne “high fantasy”.
3september1314Verdrag van Marquette waardoor een tweede uitgave van de Guldensporenslag wordt vermeden. Hierdoor moeten de Vlamingen dulden dat de kasselrij Kortrijk tijdelijk onder Frans gezag komt.
3september1572Leuven wordt bevrijd door de troepen van Willem van Oranje.
3september1830De Henegouwse jurist Alexandre Gendebien stelt kroonprins Willem de scheiding voor tussen de Noordelijke- en de Zuidelijke Nederlanden (het latere “België”), onder dezelfde dynastie. Gendebien, die even later eerste Belgische minister van Justitie zou worden, had een zorgvuldig plan: eerst de “bestuurlijke scheiding” van Noord en Zuid, dan de Belgische onafhankelijkheid, onmiddellijk gevolgd door de aansluiting van België bij Frankrijk. Zijn betachterkleinzoon, Paul-Henry Gendebien, ijvert vandaag met zijn partij Rassemblement Wallonie-France nog steeds in deze zin, met deze nuance dat hij alleen de aanhechting van Wallonië en Brussel bij Frankrijk nastreeft.
3september1898Geboorte van Aloïs Gerlo, oud verzetsman en communist, eerste rector van de Vlaamse Universiteit Brussel, voorzitter van het Vermeylenfonds en van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Groot Erasmus-kenner. Befaamde tegenstander van het VSO.
4september1837Victor Hugo komt na een reis door Vlaanderen in de streek van Bonen aan en beschrijft het landschap aldaar als “het mooiste van de wereld”.
4september1896Geboorte in Rijsel van de Zuid-Vlaamse voorman en schrijver Nicolas Bourgeois. Zijn familie stamde uit de Leievallei en zijn grootvader was eigenaar van de “marktskeppe”, een schip voor goederentransport voor de markten van de gemeenten tussen Ariën-aan-de-Leie en Menen.
5september1569Overlijden van de schilder Pieter Bruegel  in Brussel. Hij is begraven in de rechter zijbeuk van Kerk van Onze-Lieve-Vrouwe van de Kapelle in het centrum van Brussel.
5september1815Koning Willem I van de Verenigde Nederlanden wordt in Gent triomfantelijk ingehaald.
5september1877Albrecht Rodenbach, aanvoerder van de Vlaamse studentenbeweging (de Blauwvoeterie), organiseert zijn eerste Landdag.
5september1920Eerste IJzerbedevaart in Veurne-Steenkerke. Steenkerke werd uitgekozen om er hulde te brengen aan Joe English.
6september1572Dendermonde wordt bevrijd door de troepen van Willem van Oranje, onder de leiding van jonkheer van Dorp.
6september1620De Mayflower verlaat de haven van Plymouth met 102 kolonisten (“Pilgrim Fathers”) aan boord. Na een reis van 65 dagen op zee landden ze in Provincetown, gelegen op het uiterste puntje van het schiereiland Cape Cod in Massachusetts. In de Amerikaanse geschiedenis wordt dit gezien als het begin van de blanke kolonisatie van de latere Verenigde Staten, wat niet helemaal klopt want er waren al eerder enkele permanente nederzettingen van Europeanen. De Pilgrim Fathers waren puriteinen die voor hun vertrek elf jaar in Leiden hadden gewoond. Het huidige Provincetown is nu een bekend centrum voor homoseksuelen.
6september1673Stadhouder Willem III van Oranje herovert de aloude vestingstad Naarden op de Fransen.
6september1813De Pruisen onder aanvoering van generaal Bülow verslaan nabij Dennewitz de Franse legers o.l.v. maarschalk Ney, wat voor Napoleon het begin van het einde zal betekenen. De Pruisische bevelhebber mag zich voortaan Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz noemen en krijgt nadien in Nederland een van de eerste zes Grootkruisen in de Militaire Willemsorde.
6september1889In Antwerpen vliegt nabij de huidige Royerssluis de patronenfabriek van Joseph Corvilain in de lucht. Met 95 doden is dit de grootste ramp ooit die Antwerpen in vredestijd trof.
6september1898Koningin Wilhelmina bestijgt de troon in Nederland.
6september1944De Oost-Friese haven Emden wordt zwaar gebombardeerd door 800 Amerikaanse vliegtuigen. Zowat 80 % van de stad wordt verwoest waaronder de historische binnenstad, en 370 mensen verliezen het leven.
6september1948Na de troonafstand van koningin Wilhelmina bestijgt haar dochter Juliana de troon in Nederland.
7septemberVanaf deze datum korten de dagen ’s morgens gemiddeld meer dan anderhalve minuut en ’s avonds meer dan twee.
7september1426Stichting van de Leuvense Universiteit door Jan I, hertog van Brabant. Zij diende als model voor de later opgerichte universiteiten te Dowaai (Douai, Frans-Vlaanderen) in 1562 en Leiden, gesticht door Willem van Oranje in 1575.
7september1543Verdrag van Venlo, waarbij Willem II van Gullik, hertog van Gelderland, zich onderwerpt aan Keizer Karel V. Hierdoor wordt het hele grondgebied van de Nederlanden weer onder één gezag verenigd.
7september1572In opdracht van Willem van Oranje wordt Oudenaarde bevrijd door de bosgeuzen onder leiding van Jacob Blommaert die geboren was in Pamele nabij Oudenaarde. Blommaert had het vertrouwen van Oranje verkregen omdat hij op 1 april 1572 had meegevochten bij de inname van Den Briel en vijf dagen later met zijn eigen groep Vlaamse bosgeuzen de inname van Vlissingen tot een goed einde had gebracht.
8september1383Sint-Winoksbergen (Frans-Vlaanderen) wordt door de troepen van koning Karel VI van Frankrijk geplunderd en in brand gestoken. De inwoners worden uitgemoord.
8september1861De Verblijders in het Kruis, dat is de rederijkerskamer van Eke, organiseert een landjuweel met deelname van veel rederijkerskamers van over de schreve, dit is uit Frans-Vlaanderen.
8september1912De New York Times titelt : Belgium may separate.
8september1956Overlijden van Vital Celen, letterkundige, specialist van Michiel de Swaen, en auteur van verschillende boeken over Frans-Vlaanderen.
9september1567De graven Egmont en Horne worden gevangen genomen. Enkele maanden later worden ze wegens majesteitsschennis ter dood veroordeeld en te Brussel onthoofd op 5 juni 1568.
9september1860Plechtige onthulling van het standbeeld van Jacob van Maerlant in Damme.
9september1912Eerste optreden in Belle van Pro Westlandia met liederen en voordracht.
9september1913Een zeppelin komt tijdens een onweer in de Noordzee terecht. Veertien bemanningsleden komen om.
10september1419Moord op Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen door aanhangers van het Franse koningshuis.
10september1883Overlijden van de romanschrijver en Vlaamse voorman Hendrik Conscience. Op zijn grafmonument staat : Hij leerde zijn volk lezen. Net voor zijn dood, op 13 augustus, werd in Antwerpen zijn standbeeld onthuld op het plein voor de Stadsbibliotheek. Die heet nu Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
10september1946Start van operatie Black Tulip in Nederland met als doel alle Rijksduitsers uit Nederland te verdrijven. Meer dan 3.600 Duitsers zullen het land worden uitgezet tot het stopzetten van de operatie in 1951.
11september1709Slag bij Malplaquet, Lilicidium(val van de lelie): de Franse troepen die de Zuidelijke Nederlanden waren binnengedrongen, worden verslagen in dit gehucht dat deel uitmaakt van de gemeente Taisnières-sur-Hon (Frans Henegouwen). Deze nederlaag, na een zeer bloedige veldslag met naar schatting 32.000 doden, brengt een zware slag toe aan de Franse militaire hegemonie in Europa. Lodewijk XIV doet een vredesaanbod op de conferentie van Geertruidenberg. ”Lilicidium” is een opmerkelijk chronogram: het bestaat uit één woord, waarvan alle letters Romeinse cijfers zijn, die samen het jaartal 1709 vormen.
11september2010De Vlaamse industriële groep Beaulieu sloopt de 15’de eeuwse kasteelhoeve van Busbeke (Bousbecque) in Frans-Vlaanderen, ooit eigendom van de Vlaamse humanist en diplomaat Ogier van Busbeke.
12september1609Het Nederlandse VOC-schip Halve Maen, onder leiding van de Engelse zeevaarder Henry Hudson, bereikt Mannahatta, het “eiland van heuvels”, zoals de indianen het gebied noemden. De Halve Maen was op 04 april van hetzelfde jaar uit Amsterdam vertrokken. In zijn spoor richten Nederlandse kolonisten in 1624 de nederzetting Nieuw Amsterdam op, het latere New York.
12september1840Geboorte in Leeuwaarden van de Friese taalkundige en dialectoloog Johan Winkler  (1840-1916). In zijn boek Oud Nederland besteed hij heel wat aandacht aan de Nederlanden in Frankrijk.Meer info: klik hier.
13september1896Guido Gezelle schrijft zijn beroemde gedicht de Casselkoeien:Aanschouwt mij, hier en daar,
die bende Casselkoeien;
die, louter bruin van haar,
als zoveel blommen bloeien
in ’t gers en in de zon, die zinkend, henentiet:
die, rood, het rode veld vol rode vonken giet.
’t Is prachtig overal,
’t Is prachtig, hoe de huiden
dier koeien liefgetal
van vouwe en verwen luiden,
’t is prachtig, hoe ze staan, gebeiteld en gesneen,
lijk beelden, over heel die wijde weide heen.
Daar zijnder, rode als vier;
kastanjebruin geboende;
naar donkerbaaide bier,
naar bijkans zwart bier doende;
beglinsterd en beglansd: van vel en verwigheid,
gelijk en ongelijk, – terwijl de zonne beidt.
Al langzaam langer speelt,
dwersdeur de weidegronden,
’t zij welker koe een beeld
van schaduw bijgebonden;
en, wangedrochtig groot, in ’t donker gers voortaan,
zie ’k zwarte spoken van gevlerkte koeien staan.
Goên nacht! De zonne beet
ten neste neer: tot morgen,
is al dat verwe heet,
en ogen aast, verborgen:
de koeien zijn voorbij: gedelgd en uitgedoofd,
en… morgen weer, ontwekt ze ’t blinkend zonnehoofd.
13september1964Huldiging van de Zuid-Vlaamse voorman Jean-Marie Gantois in het grafelijk slot van Male n.a.v. zijn zestigste verjaardag.
14september1523Overlijden in Rome van paus Adriaan VI, de enige Nederlandse paus en leermeester van Keizer Karel.
14september1863Onthulling van het Jacob van Artevelde-monument op de Vrijdagmarkt in Gent. Het is een werk van de beeldhouwer Pieter De Vigne-Quyo.
15september1014Zware watervloed over de hele Nederlanden.
15september1556Na zijn troonsafstand scheept Keizer Karel in op Walcheren met bestemming Spanje. De rampspoedige regering van zijn zoon Filips II neemt een aanvang.
15september1586Geboorte in Antwerpen van Antonius Sanderus (Antoon Sanders) schrijver van de Flandria Illustrata, later in 1725 in het “Nederduytsch” vertaald onder de titel Verheerlykt Vlaandre.
15september1995Overlijden van de schilder en “tekenende verteller” Rien Poortvliet, auteur van o.m. het Leven en werk van de kabouter.
16september1795Gebruik makend van de bezetting van de Nederlanden door de Fransen nemen de Engelsen Kaapstad en omgeving in hun bezit.
17september1322Overlijden van de Vlaamse graaf Robrecht van Bethune. Hij verdedigde met succes Rijsel tegen de aanvallen van de Franse koning Filips de Schone. Hij moest in Flines begraven worden maar  het werd voorlopig in Ieper  omdat Flines en Dowaai toen in Franse handen waren.
17september1678Frankrijk en Spanje komen in Nijmegen tot een overkomst waardoor de regio’s Aat, Binche, Charleroi, Gent, Kortrijk, Oudenaarde, Zoutleeuw, het Land van Waas, Limburg en de gebieden van Overmaas en Veurne opnieuw deel uitmaken van de Spaanse Nederlanden. Maar Arien, Belle, Bavai, Bouchain , Kamerijk, Condé, Ieper, Maubeuge, Menen, Poperinge, Saint-Ghislain, Sint-Omaars, Valencijn, Waasten en Wervik worden aan Frankrijk afgestaan.
17september1946In volle repressietijd verklaart auditeur-generaal Ganshof van der Meersch in het Journal des Tribunaux dat niet alleen het “verraad” gestraft  moest worden maar ook iedere rechtstreekse of onrechtstreekse “hulp” aan de vijand.
17september1964Overlijden van de Vlaamse schrijver Jean Ray, alias John Flanders, auteur van fantastische verhalen en boeken
18september1505Geboorte in Brussel van Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden. In die functie bevorderde ze sterk de territoriale eenmaking van het bestuur der Nederlanden. Ze was de dochter van Filips de Schone en Johanna van Castilië, bijgenaamd “de waanzinnige”, en zuster van keizer Karel V.
18september1577Feestelijke intrede van prins Willem van Oranje in Antwerpen, die door de juichende bevolking wordt omstuwd.
19september1710Overlijden in Kopenhagen van de Deense astronoom Ole Christenssen Romer. Hij bepaalde voor het eerst de lichtsnelheid. Hij was ook directeur van het astronomisch observatorium de Ronde Toren te Kopenhagen, en vervulde diverse functies als ingenieur, rechter bij het hoger gerechtshof, en burgemeester van de Deense hoofdstad.
20septemberBegin van de ouderwetse winteravond toen het jaar slechts twee seizoenen telde: winter en zomer.
20september1567De hertog van Alva stelt de Raad van Beroerte in, een politieke rechtbank die door de bevolking de Bloedraad wordt genoemd en vele duizenden slachtoffers maakt in de Nederlanden.
20september1604Einde van het beleg van Oostende. De belegering door de Spaanse troepen duurde drie jaar en drie maanden en begon op 4 juli 1601. Volgens de overlevering deed aartshertogin Isabella van Spanje de belofte  niet meer van onderhemd te veranderen tot Oostende  zou zijn ingenomen… Izabel (of Isabel) is volgens van Dale: een kleur hebben die bestaat uit een mengeling van geel en wit, waarin geel de overhand heeft. Is dit bijvoeglijk naamwoord uit die overlevering ontstaan?
De Spaanse troepen verloren ongeveer 77.000 man en aan Nederlandse kant verloor men evenveel soldaten  en telde men bovendien  tienduizenden gekwetsten. Oostende werd volledig verwoest. De val van Oostende luidde het vertrek in van nog eens 250.000 protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden.
 
20september1944Prins Karel, broer van Leopold III, wordt Regent van België.
21september1435Vrede van Atrecht: Karel VII van Frankrijk erkent het gezag van hertog Filips de Goede over het land van Bonen, Artesië en de heerlijkheden langs de Somme en ontslaat hem van alle leenverplichtingen. De hertog beëindigt van zijn kant het bondgenootschap met Engeland. Het geheel vormt een belangrijke stap in de eenmaking van de Nederlanden en een keerpunt in de Honderdjarige Oorlog.
21september1558Om twee uur in de morgen, overlijden van Keizer Karel in het klooster van San Jeronimo in Yuste,  Spanje.
21september1629Overlijden in Batavia van Jan Pieterszoon Coen, eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Zijn vooruitziend beleid werd door de VOC maar halfhartig gevolgd. Coen had een jarenlange opleiding als koopman en boekhouder genoten, in Rome bij de Vlaming Joost de Visscher. Ter nagedachtenis van Coen werd in 1966 de nieuwe tunnel onder het Noordzeekanaal, in het westen van Amsterdam, de Coentunnel genoemd. Een uitspraak van Coen die hem overleefd heeft, is “de cost gaet voor de baet uit”, d.w.z. je moet eerst investeren voor je winst kan maken.
21september1832Overlijden in Abbotsford van Walter Scott, de beroemde Schotse dichter en schrijver van historische romans. Hij ligt begraven op de gronden van de oude Dryburgh Abbey.
23september1577Triomfantelijke intocht van Willem van Oranje te Brussel na tien jaar afwezigheid. Nooit voordien of nadien werd een prins of koning door de Brusselse bevolking zo geestdriftig binnengehaald.
24september768Overlijden van Pepijn III de Korte, koning der Franken, vader van Karel de Grote. Pepijn III, kleinzoon van Pepijn I van Landen, op de grens van Brabant en Limburg, is de grondlegger van de Karolingische politiek die haar voltooiing zal vinden in het eerste Europese Rijk van Karel de Grote. Hij ligt begraven in de kathedraal van Saint-Denis ten noorden van Parijs.
24september1664De gouverneur van Nieuw-Nederland Pieter (Peter) Stuyvesant capituleert en draagt Nieuw-Amsterdam, het huidige New York, over aan de Engelsen. Eén van de oudste straten van deze stad is naar hem genoemd. De Britse vlag wordt gehesen op de wallen aan de Walstraat, die vanaf dan Wallstreet heet …
25september1304De Franse koning neemt Rijsel (Frans-Vlaanderen) in, na een verschrikkelijke belegering. Dit was de weerwraak voor de Guldensporenslag van 1302.
25september1550Keizer Karel vaardigt het Bloedplakkaat uit dat de sluitsteen wordt van de jurisprudentie tegen de ketterij.
25september1816Koning Willem I van de Verenigde Nederlanden richt de universiteit van Gent op.
25september1945De oorlogsburgemeester van Ronse Leo Vindevogel wordt na een schijnproces in Gent terechtgesteld. Hij was in Petegem geboren op 14 december 1888.
26september1345Slag bij Warns, ook bekend als slag bij Stavoren. De Hollanders van graaf Willem IV worden verslagen door de Friezen. De slag wordt jaarlijks herdacht door de Friese beweging. Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich een monument, een grote zwerfkei met de leuze Leaver dea as slaef (liever dood dan slaaf).
26september1576Op initiatief van de Staten van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen vergaderen de Staten-Generaal van de Nederlanden te Brussel om samen de opstand tegen de Spaanse bezetting te organiseren.
26september1841Op Helgoland voltooit de dichter August Heinrich Hoffman von Fallersleben de tekst van de nationale hymne van Duitsland, het Deutschlandlied of Das Lied der Deutschen, beter bekend als Deutschland über alles. De componist is Joseph Haydn. Tot 1914 was de melodie (zonder de woorden) ook het Oostenrijks volkslied.
27september1066Willem de Veroveraar vertrekt vanuit Ponteland (Ponthieu) en St-Valery-sur-Somme met een vloot van meer dan 700 schepen volgeladen met manschappen, waaronder Vlaamse boogschutters. Hij steekt het kanaal over en meert aan in Pevensey bij Hastings. Met deze overtocht wil hij zijn rechten op de Engelse troon doen gelden. Enkele weken later, op 14 oktober, verslaat hij in Battle bij Hastings de Engelse koning Harald die sneuvelt in de strijd. Eustaas II, vader van Godefried van Bonen (de Bouillon), was erbij.
27september1476De zee breekt door één van de dijken tussen Lombardsijde en Oostende. Schepen worden op de kaai geslingerd en in de kerk van Oostduinkerke staat het water zes voet hoog.
27september1622De inwoners van Haarlem in Noord-Holland komen de stad Hasselt te hulp die wordt belegerd door de Spanjaarden. De Haarlemmers slagen erin Hasselt te ontzetten.
27september1915John, Jack Kipling, luitenant van de Irish Guards en zoon van Rudyard Kipling, wordt bij zijn vuurdoop gedood in de slag bij Loos-en-Gohelle. Hij was amper 18 jaar oud. Zijn vader zal tot aan zijn dood tevergeefs zoeken naar het graf van zijn zoon. Pas in 1992 werd in de Britse begraafplaats van Sainte-Marie in Haisnes-lez-la-Bassée (tussen de gemeenten Lens en La Bassée) het graf van een onbekende soldaat, (“known unto God” volgens de officiële melding op Engelse graven, tekst waarvan de auteur vader Kipling is) erkend als dat van John Kipling. Deze toewijzing wordt tot vandaag nog door verschillende specialisten betwist.

Rudyard Kipling is ook de schrijver van het epitaaf

If any question why we died,
Tell them, because our fathers lied.


Hij schreef ook een gedicht, My Boy Jack, ter nagedachtenis van zijn zoon. Onder dezelfde titel werd ook een film gemaakt door regisseur Brian Kirk.
28september1014Samenvallend met dood tij, heeft in het zuidelijkste deel van de Noordzee een stormvloed plaats, die vooral de Vlaamse westkust maar ook de Engelse kust teistert.
28september1390De kinderloze hertogin Johanna van Brabant ondertekent een geheime overeenkomst met haar nicht Margaret van Male, gravin van Vlaanderen, waarbij ze haar, na overlijden, Brabant en Limburg schenkt. Omdat Margareta van Male de echtgenote was van de Bourgondische hertog Filips de Stoute wordt hierdoor een belangrijke stap gezet in de richting van de eenheid der Nederlanden.
28september1568Na een verwoed gevecht wordt Jan Camerlynck, een van de leiders van de bosgeuzen, samen met elf van zijn gezellen in Kaaster (Frans-Vlaanderen) aangehouden. Hij wordt later in Ieper gefolterd en sterft op 20 november op de brandstapel.
29septemberVanaf 29 september verviel in Vlaanderen vroeger de schafttijd van vier uur.
30september1899In de slotstad Zeist (provincie Utrecht) geboorte van de Nederlandse dichter en Nietzsche-vertaler Hendrik Marsman. In zijn gedicht Verzet schreef hij :Toen zei de man: ik ben moe;
vijand laat van mij af;
ik verweer mij niet meer;
ik lig nog maar wat en wacht af
of ik gehaald word vannacht.
en de priester: ik breng u den Heer.
Maar hij met een laatsten slag
sloeg het kruisbeeld weg van zijn mond
en krijste: ga weg –
neem mijn laatst bezit mij niet af:
MIJN zonden gaan mee in MIJN graf.
30september1986De benoeming van José Happart tot burgemeester van Voeren wordt door de Raad van State geannuleerd. Enkele weken later op 16- 17 oktober volgt het ontslag van eerste minister Nothomb omdat Happart nog steeds niet is afgetreden.
Gepubliceerd

01.09.2013

Louis Dieswiet

Toen de Franse koning Lodewijk XVIII in 1814 moest vluchten voor de terugkeer van Napoleon vestigde hij zich in Gent. Hij woonde er in de Veldstraat in het hotel van graaf d’Hane-Steenhuyse. Daar wachtte hij de uitslag van de slag van Waterloo af om huiswaarts te kunnen keren. Na de val van Napoleon zal koning Lodewijk XVIII nog 9 jaar over Frankrijk regeren. Hij overleed in 1824.

Over zijn verblijf in Gent laat ik de schrijver Guido Lauwaert verder aan het woord: “Louis XVIII heeft honderd dagen in Gent gewoond. Hij was niet dik maar héél dik. Bezoekers konden langs de eetzaal passeren – mits betaling – en een blik werpen op de etende vorst. Die door het optillen van zijn mes en vork verschrikkelijk zweette. Een lakei stond erbij en dopte het zweet. Een spotnaam hadden de Gentenaars gewoontegetrouw gauw gevonden: Louis Dieswiet”.

Dix-huit = die zwièt.

Gepubliceerd

10.06.2013

Kernwoorden
Reacties

Het Frankrijk van een Britse schrijver en van een revolutionaire priester

Om Frankrijk opnieuw te leren ontdekken moet u beslist het boek van de Britse Frankrijkkenner Graham Robb The discovery of France lezen. Dit boek werd gelukkig ook in het Nederlands vertaald onder de titel De ontdekking van Frankrijk (1).

Graham Robb heeft het over een  ander, verrassend Frankrijk met vele culturen, talen en dialecten. Hij citeert uitvoerig  abbé  Grégoire, een vooraanstaande revolutionair,  tevens priester, jawel.  De uit Lotharingen afkomstige  Henri-Baptiste Grégoire  (1750-1831) was dé man die het Frans als taal van de Franse Revolutie  en van “de vrijheid“ wilde verplichten. Niet minder dan alle “vreemde” talen en dialecten moesten, volgens hem, uit het Franse grondgebied verdwijnen. En, als het enigszins kon, zou men het Frans als universele taal ook buiten de Franse staatsgrenzen opleggen.

Grégoire bereidde zijn werk grondig voor. Hij richtte zich tussen 1790 en 1792 tot Franse burgemeesters, gedeputeerden, magistraten, geestelijken en plaatselijke aanhangers van de Revolutie met een uitvoerige vragenlijst. Hij ontving 43 antwoorden waarvan enkele uit de Franse Nederlanden (2). Over de enquête van Grégoire schrijft Graham Robb nog verder het volgende:

“Het onderzoek van de abbé was een openbaring. Volgens zijn schatting kenden meer dan zes miljoen Franse staatsburgers de nationale taal in het geheel niet. Nog eens zes miljoen konden er nauwelijks een gesprek in voeren (…)”.

In Frankrijk spreekt men, in de tijd van de Franse Revolutie, Frans in amper 15 departementen van de 83 die het land op dat moment telt.

Het onderzoek van priester Grégoire zal op 16 prairial van het jaar II (4 juni 1794) leiden, tot een verslag met de veelzeggende titel: Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser la langue française. Grégoire wilde dus met zijn studiewerk niet meer de talen die op het Franse grondgebied worden gesproken inventariseren en bestuderen maar ‘anéantir‘. Vernietigen dus!

In zijn beruchte Rapport somt Grégoire dertig streektalen op die in het land worden gesproken. Een indrukwekkende lijst die ik hier lettterlijk overneem:

le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le dauphinois, l’auvergnat, le poitevin, le limousin, le provençal, le languedocien, le velayen, le catalan, le béarnais, le basquele rouergat et le gascon ». En hij voegt het Italiaans gesproken in Corsica, en het Duits uit de Elzas, er nog aan toe. Ook deze zijn volgens hem geen “talen” maar “patois”.

Laat ons deze lijst eens nader bekijken, de genoemde (streek)talen vertalen waar het kan en in ieder geval geografisch situeren:

 • le bas-breton = het Bretoens, een Keltisch taal, gesproken in Bretagne;
 • le normand = het Normandisch, een Noord-Frans dialect resp. een taal met Oudnoordse inslag, gesproken in Normandië en op de Kanaaleilanden Jersey, Guernsey enz.;
 • le picard = het Picardisch, een Noord-Frans dialect, volgens sommige linguïsten een volwaardige, Romaanse taal, gesproken in Picardië, Artesië en een groot deel van Henegouwen, op Charleroi na;
 • le rouchi ou wallon = de naam die men aan het Picardisch geeft in de streek van Valencijn (Valenciennes) aan de Schelde, in Frans-Vlaanderen. Waarom Grégoire dit gelijkstelt met het Waals is een raadsel, te meer omdat het Picardisch dichter bij het Frans staat dan bij het Waals.
 • Le flamand = het Vlaams, zijnde het Nederlands; hier meer bepaald de variant die in Frans-Vlaanderen wordt gesproken.
 • Le champenois = een Noord-Franse streektaal, gesproken in de Champagne, de Franse Ardennen en in en rondom één Waalse gemeente, Vresse-sur-Semois.
 • Le messin = het Romaanse dialect gesproken in en rond Metz, de hoofdstad van Lotharingen.
 • Le franc-comtois, een Oost-Franse streektaal, gesproken in de Franche-Comté, tegen Zwitserland aan.
 • le bourguignon = is een uitgestorven Oost-Germaanse taal gesproken door de Bourgondiërs. Maar misschien bedoelde Grégoire gewoon het Franse dialect dat men in Bourgondië spreekt.
 • Le bressan = een streektaal uit het gebied van Bresse, die behoort tot het grotere Francoprovençaalse of Arpitaanse taalgebied dat de Savoie en West-Zwitserland omvat.
 • Le dauphinois = een dialect van het Occitaans dat wordt gesproken in het bergachtige Zuidoosten van Frankrijk, de oude provincie Dauphiné.
 • L’auvergnat = een ander groot dialect van het Occitaans dat wordt gesproken in de Auvergne.
 • le poitevin = een West-Franse streektaal, gesproken in de Poitou en de Vendée.
 • Le limousin = nog een groot dialect van het Occitaans dat wordt gesproken in de streek van Limoges en een groot deel van de Périgord.
 • Le provençal = het Provençaals, de tak van het Occitaans die wordt gesproken in het Zuidoosten van Frankrijk.
 • Le languedocien = de tak van het Occitaans die wordt gesproken in langsheen de kust van de Middellandse Zee, tussen de Provence en de Pyreneeën.
 • Le velayen = een Occitaans dialect, gesproken in de Velay, een streek van de Auvergne.
 • Le catalan = het Catalaans, de taal van Catalonië, ook gesproken in de Roussillon, de streek rond de (nu Franse) stad Perpignan.
 • Le béarnais = een Occitaans dialect, gesproken in de Béarn, in het Zuidoosten van Frankrijk en niet te onderscheiden van “la gascon”, zie verder.
 • Le basque = het Baskisch, gesproken in Spaans en Frans Baskenland.
 • Le rouergat = een dialect van het Occitaans, gesproken in de oude provincie Rouergue, die nagenoeg volledig overeenstemt met het huidige departement Aveyron.
 • Le gascon = een Occitaans dialect, gesproken in Gascogne, in het Zuidoosten van Frankrijk.

De inventaris van Grégoire is zeer arbitrair en gooit volwaardige talen en plaatselijke dialecten op één hoop. Maar hij stelt vast, aldus nog steeds Graham Robb, dat “Frankrijk niet meer dan drie miljoen ‘zuiver’ Franssprekende telde (11 procent van de bevolking) en daaronder waren er velen die het niet correct konden schrijven. Het officiële taaleigen van de Franse Republiek was een minderheidstaal”.

Vertel vandaag een Fransman dat dit de situatie was in zijn land, zeg maar, 200 jaar geleden, en hij verklaart je voor gek.

En denk vooral niet dat dit totalitaire denken in Frankrijk vervlogen tijd is. Grégoire werd na zijn dood nog vereerd als een van de groten van Frankrijk en in het Panthéon bijgezet. En dit was niet in de tijd van zijn overlijden maar wel in …1989!

1)  De ontdekking van Frankrijk, Graham Robb, Uitgeverij Olympus, 2008.
2) De vragenlijst van Grégoire kan u  lezen in de laatste editie 2O12 van het jaarboek De Franse Nederlanden nr. 37 van Ons Erfdeel. En ook een van de antwoorden, zeg maar een verrassende lofzang op de Vlaamse taal, geschreven door de beëdigde Frans-Vlaamse priester Pieter Andries uit Sint-Winoksbergen, wordt in dit jaarboek gepubliceerd.

Gepubliceerd

17.02.2013

Kernwoorden
Reacties