WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Lode Hoex

Lode Hoex (1928-2017)

Op 6 maart jl. overleed in de Frans-Vlaamse hoofdstad Rijsel Lode Hoex. Zijn naam zegt de huidige generatie wellicht niet zo veel.

Nochtans was Lode in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw de rechterhand van de Frans-Vlaamse voorman Jean-Marie Gantois. Zijn naam vindt men terug in de nummers van het Frans-Vlaamse tijdschrift Notre Flandre (1952-1968). Samen met Jan Klaas, Lucien Demey e.a. behoorde Lode tot een vaste kern van Vlaamse activisten. Lode kwam zelden op de voorgrond maar in werkelijkheid fungeerde hij als mannetje-doet-alles en secretaris van de redactie.

Lode Hoex werd geboren op 16 mei 1928. Zijn ouders waren van Antwerpse (Deurne?) komaf. Zijn familie zou zich in 1860-1870 in Rijsel hebben gevestigd maar bewaarde contacten met Antwerpen bewaard. Zo is Lode in het Antwerpse naar school geweest, hij kon vlot Nederlands spreken en schrijven.

Na de dood van Gantois (1968) verdween Lode Hoex op de achtergrond. Al volgde hij de Vlaamse zaak op de voet en steunde hij financieel allerlei projecten en activiteiten. Van beroep was Lode Hoex een bekwame boekhouder werkzaam in enkele grote bedrijven in het Rijselse.

Ik leerde Lode Hoex kennen via een andere Frans-Vlaamse activist, Jacques van Belle (1925-1997). Beiden ontmoetten elkaar in de omgeving van het VVF en de jongerenvereniging De Zuid-Vlaamse Jeugd. Ze werden vrienden voor het leven. Ik bewaar dankbare herinneringen aan deze discrete, soms mysterieuze man, laatste getuige van een verdwenen generatie Frans-Vlaamse activisten in de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw.

Gepubliceerd

13.04.2017

Kernwoorden
Reacties