Disclaimer

Deze webstek gaat over leven en werk van Wido.
Alle auteursrechten voor de hier opgenomen teksten, illustraties en foto’s berusten bij Wido, tenzij anders vermeld.
 
Wido en de makers van deze webstek wijzen elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houden met het gebruik van deze webstek of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze webstek te kunnen raadplegen.
 
Deze webstek bevat ook links naar andere webstekken en webpagina’s van derden. We hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze webstekken en wij zijn dan ook in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.