WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Steun voor het Nederlands onderwijs

Widopedia  verzamelde 2.500 euro ten gunste van het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Onze bijzondere dank aan alle gulle schenkers.

De  foto van de overhandiging van de cheque werd genomen op 21 april  in de studio’s van Omroep Uilenspiegel in Kassel. U erkent links Henri Vaassen, voorzitter van het Huis van het Nederlands in Belle, en rechts,  Karel Appelmans, van de vereniging Tweetalig Onderwijs

Gepubliceerd

08.05.2018

Kernwoorden
Reacties