Mei

 

Een Mei gaat open uit mijn hart,
De bloei der blijdschap na de smart;

En heerlijk kleurt de zonnegloed
Daarin mijn bloed. 

                           René de Clercq 

 

1 mei 1830

Geboorte in Brugge van de dichter Guido Gezelle.

1 mei 1932

Het Wilhelmus, waarvan de tekst waarschijnlijk is geschreven door Pieter Datheen, wordt het Nederlandse volkslied. Tot 1932 was het Wien Neêrlands Bloed.

1 mei 1985

De C.C.C. (Cellules Communistes Combattantes) vieren 1
mei met een aanslag in Brussel. Twee brandweerlui komen om het leven.

2 mei 1204

Boudewijn, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, wordt in de Hagia Sophia in Constantinopel door de kruisvaarders tot keizer verkozen.

2 mei 1345

“Kwade Maandag” te Gent: hevige rellen tussen wevers en volders.

2 mei 1519

Overlijden in Amboise aan de Loire van Leonardo da Vinci, met zijn ware naam Leonardo di Ser Piero. Deze beroemde ingezetene van Firenze was zowel schilder als architect, uitvinder, schrijver, filosoof, natuurkundige, anatomist, beeldhouwer en zelfs componist. Tot vandaag geldt hij als een Europees genie en voorbeeld van de homo universalis in de Renaissance. Door het boek van Dan Brown De Da Vinci Code (2003, film 2006) kwam Leonardo weer volop in de belangstelling bij een groot publiek. Minder bekend is zijn controversiële relatie met de katholieke leer. Nochtans noteerde zijn biograaf Giorgio Vasari in zijn Le Vite (1550): “Leonardo had zo’n ketters gemoed dat hij tot geen enkele kerk behoorde. Hij geloofde dat het wellicht beter is om filosoof dan om christen te zijn.”

2 mei 1543

Geboorte in Antwerpen van Jan Moretus (Johan Moerentorf), schoonzoon en opvolger van Christoffel Plantijn, en net als deze een wereldvermaarde drukker en uitgever.

2 mei 1598

Vrede van Vervins. Kales, drie jaar voordien door de Spanjaarden veroverd, wordt aan de Fransen teruggegeven.

2 mei 1668

Vrede van Aken die bepaalt dat Dowaai, Orchies, Rijsel, Armentiers en Sint-Winoksbergen door Frankrijk worden geannexeerd.

2 mei 1986

Radioactieve wolken, een gevolg van de ontploffing van de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne, bereiken Benelux.

3 mei 1294

Brabants beroemdste hertog, Jan I, sterft tijdens een riddertornooi. Enkele gedichten worden hem toegeschreven, o.m. het mooie meilied Harba Lorifa.

3 mei 1382

In de Slag op het Beverhoutsveld, tussen Beernem en Oostkamp, verslaat Filips van Artevelde de door Frankrijk gesteunde Lodewijk II van Male, graaf van Vlaanderen.

3 mei 1707

Overlijden in Duinkerke (Frans-Vlaanderen) van de schrijver Michiel de Swaen. In zijn sonnet Aan de Heer van Heel drukte hij zijn spijt uit dat hij in een bezet deel van de Nederlanden moest leven.

3 mei 1967

137 jaar na de oprichting van het koninkrijk België wordt de Nederlandse versie van de Belgische grondwet officieel afgekondigd in het Staatsblad.

4 mei 1626

De Nederlandse kolonist Peter Minuit (of Minnewit) waarvan de protestantse ouders uit Doornik afkomstig waren, komt aan in Nieuw-Nederland (Nova Belgica) waarvan hij later de derde gouverneur wordt. Hij vestigt zich op Manhattan Island dat hij later voor 60 gulden (24 dollar) van de Indianen koopt.

5 mei 1934

Herman Wirth, Nederlands-Duitse filoloog en historicus, bekend door zijn werken over de voorgeschiedenis en symboliek van de Indo-Europese volkeren, wordt in een openbaar debat over de echtheid van het Oera Linda Boek, in de aula van de Berlijnse universiteit, in aanwezigheid van duizenden toehoorders, door een viertal germanisten en historici gedesavoueerd. Hij was op 6
mei 1885 in Utrecht geboren.

5 mei 1944

Felix Timmermans voltooit Adriaan Brouwer, zijn laatste boek.

6 mei 2002

In Hilversum, wordt de Nederlandse politicus Pim Fortuyn vermoord door Volkert van der Graaf, een dierenrechten- milieuactivist.

7 mei 1253

Willem van Rubroek trekt, achttien jaar voor Marco Polo, Midden-Azië binnen voor een reis van meer dan 23.000 km. Hij zal tijdens deze tocht de Groot Khan ontmoeten. Zijn beroemd reisverhaal is een middeleeuws meesterwerk dat ons inwijdt in vreemde, nu vergane Aziatische culturen. In  zijn geboortedorp Rubroek kan men een klein maar interessant museum bezoeken over het leven en de reizen van broeder Willem.

7 mei 1879

Overlijden in Elsene van de Franstalige, vrijzinnige en Heel-Nederlands gezinde schrijver Charles de Coster. Hij sympathiseerde openlijk met de opkomende Vlaamse beweging: "Songeons que ces Flamands que l’on craint(...) sont la source vive de notre nationalité, l’antique élément germanique, digue puissante contre l’envahissement des tendances françaises." Zijn hoofdwerk, La légende et les Aventures héroïques joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (1867), werd wereldwijd bekend en vertaald in alle Europese talen. In eigen land werd het door de Franstaligen afgewezen wegens te Heel-Nederlands en door de Vlamingen wegens te antiklerikaal.

7 mei 1882

Geboorte in Antwerpen van de schrijver Willem Elsschot, met zijn ware naam Alfons de Ridder. In zijn gedicht Borms schreef hij:
Gij dacht, o lijdzaam volk, dat ’t gruwelijk getij
Der oude tyrannie voor immer was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord,
Zoolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.

8 mei 1360

Verdrag van Brétigny waarbij Kales, Gizene en het Ponteland aan de Engelsen worden afgestaan. Deze gebiedsafstand werd op 24 oktober 1360 bekrachtigd door de Vrede van Kales.

8 mei 1561

Overlijden in Constantinopel van de Kortrijkse arts, botanicus en humanist Willem Quackelbeen (1527-1561). In 1554 vergezelde hij Ogier van Busbeke als lijfarts naar Turkije. Quackelbeen legde zich voornamelijk toe op de studie van de flora van de landen die hij bereisde. Een jaar later reisde hij  terug met Busbeke naar Constantinopel waar hij aan de pest overleed.

8 mei 1912

In Hazebroek wordt  een van de oudste molens uit de streek, Schackmeulen genaamd, afgebouwd. Deze molen was in de Schackmeulestraete gelegen, niet zo ver van het kerkhof van Sint-Elooi. Een balk van deze molen is bewaard in het museum van Hazebroek. Daarop staat vermeld: Als Gog my Schack Meule wil bewaeren van donder, storm, winde. Ziet hier nae honderd jaeren, ye zal my nog vinden. Vernieuwt in het jaer 1548. Ivo Desiderius

9 mei 1572

De Spaanse opperkrijgsbouwmeester en twee andere Spaanse edellieden worden te Vlissingen door de watergeuzen opgehangen.

9 mei 1860

Geboorte van de Schotse schrijver Sir James Matthew Barrie, auteur van o.m. Peter Pan.

10 mei 1940

In de vroege morgen worden het fort van Eben-Emael, in de provincie Luik, vlakbij Maastricht, alsook drie nabijgelegen bruggen over het Albertkanaal, aangevallen door een speciaal daarvoor opgeleide Duitse eenheid: de Sturmabteilung Koch. Op het dak van het fort landen tien zweefvliegtuigen met samen tachtig soldaten aan boord. Het fort, nochtans verdedigd door duizend man, wordt in amper twintig minuten met toepassingen van holle ladingen, een krachtig explosief, onbruikbaar gemaakt. Een dag later geven de verdedigers van het fort, dat als “onneembaar” en zelfs “het sterkste fort ter wereld” geboekstaafd stond, zich roemloos over.

10 mei 1979

Overlijden van de Vlaamse schrijver Louis-Paul Boon, auteur van o. m. De Kapellekensbaan, en Zomer te Ter-Muren, volgens Bert Decorte "de bijbel van de anarchist".

11 mei

Regen op Sint-Walburgisnacht
Heeft steeds een kelder volgebracht.

11 mei 1772

De leider van de Bokkenrijders, Heirich Joseph Kirchhoffs, chirurgijn van beroep, wordt voor zijn misdaden aan de galg opgehangen op de Beckenberg in Herzogenrath.

11 mei 1846

Minister van buitenlandse zaken Guizot uit volgende bedreigingen tegen België in de Franse Kamer van volksvertegenwoordigers : "S’il arrivait qu’il se fit des efforts persévérants, assidus, avec une perspective de succès pour attirer plus intimement la Belgique dans l’orbite de l’Allemagne, pour la rendre germanique au lieu de la laisser indépendante et neutre; si cela arrivait, nous savons ce qu’il y aurait à faire. Nous saurions nous y opposer, nous n’y manquerions pas, et nous ne l’avons jamais laissé ignorer à la Belgique ... Nous saurions y opposer des obstacles efficaces."

12 mei 1311

In Pavia (Italië) overlijden van Gwijde van Namen aan de gevolgen van pest. Hij was de tweede zoon van graaf Gwijde van Dampierre en speelde een voorname rol in de zege van het Vlaamse leger tijdens de Guldensporenslag.

12 mei 1619

Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten Generaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog, wordt ter dood veroordeeld en een dag later, op 13 mei, op het Binnenhof in Den Haag onthoofd op 71-jarige leeftijd. Van op het schavot spreekt hij de beroemde woorden: “Gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven”.

12 mei 1857

Geboorte in Castillonès van de Franse hoge ambtenaar en vriend van Vlaanderen, Georges Blachon, auteur van het boek "Pourquoi j’aime la Flandre", door Stijn Streuvels vertaald onder de titel "Waarom ik Vlaanderen liefheb".

12 mei 1897

Vondst van een veenlijk, het meisje van Yde, genaamd naar de plaats in Noord-Drenthe waar het in een turflaag werd aangetroffen. Deze "oudste mens van Nederland" leefde tussen 54 voor- en 128 na onze jaartelling. Ze werd gewurgd bij wijze van terechtstelling of godenoffer.

12 mei 1907

Overlijden van de Franse essayist en schrijver Joris Karl Huysmans. Hij stamde uit een Noord-Brabantse familie waarmee hij levenslang contacten onderhield. Hij noemde zichzelf steeds met zijn Nederlandse voornamen, al stond hij bij de Burgerlijke stand opgetekend als Georges Charles.

12 mei 1910

Goedkeuring van de wet op de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs.

13 mei 1469

Na 49 jaar Franse overheersing wordt Rijsel terug bij het graafschap Vlaanderen gevoegd. Deze terugkeer wordt door de bevolking enthousiast onthaald.

13 mei 1619

Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal van Oost-Indië, begint met de bouw van het kasteel Batavia, op de plaats waar de javaanse nederzetting Jakarta heeft gelegen..

13 mei 1935

Leopold III huldigt het Albertkanaal in.

14 mei 1906

In Leuven valt 200 mm neerslag in drie minuten. Een record sinds het ontstaan van de weerwaarnemingen.

14 mei 1940

In slechts tien minuten wordt Rotterdam platgebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. Overgave van Nederland.

14 mei 1940

Overlijden in Bergen (Noord-Holland) van de Nederlandse auteur en literatuurcriticus Charles Edgar du Perron (als schrijver: E. du Perron). Hij richtte samen met Menno ter Braak en Maurice Roelants het blad Forum op (1932), het belangrijkste literaire tijdschrift in de Nederlanden tussen de twee wereldoorlogen. Zijn hoofdwerk Het Land van Herkomst (1935) geldt nog steeds als een van de beste Nederlandse romans ooit en is een genadeloze kritiek op de kleinburgerlijke, hypocriete moraal van zijn land- en tijdgenoten. Hij overleed aan een hartaanval, vrijwel tezelfdertijd als zijn vriend Ter Braak, kort nadat op de radio de overgave van Nederland voor de Duitse inval was omgeroepen. De non-conformist Du Perron, op Java geboren en in vele landen van Europa thuis, behoorde met Hendrik Marsman en Menno ter Braak tot de literaire periferie van de conservatieve revolutie.

14 mei 1940

Overlijden in Den Haag van de Nederlandse prozaschrijver Menno ter Braak. Bekend als polemist viel Ter Braak in 1930 op met zijn werk Het Carnaval der Burgers, de meest onverbiddelijke afrekening met de bourgeoismentaliteit die ooit in Nederland werd gepubliceerd. Als zijn oom, de bekende historicus Johan Huizinga, hem doet opmerken dat precies op die burgerlijkheid de eenheid van de Nederlandse natie is gebaseerd, antwoordt Ter Braak hem in drie woorden: “Zeer juist - merde“. Even goddeloos als aristocratisch ingesteld, publiceert hij in 1937 zijn Van oude en nieuwe christenen waarin hij afrekent met het christendom, het communisme en het nazisme, volgens hem drie plebejische ideologieën, ingegeven door rancune en egalitarisme. In 1936 sticht hij met andere schrijvers en professoren het Comité van Waakzaamheid van Intellectuelen dat waarschuwt tegen het oprukkende nazisme. Vier dagen na de Duitse invasie in Nederland pleegt hij zelfmoord.

15 mei 1434

Overlijden in Antwerpen van Pieter Appelmans, samen met zijn vader Jan Appelmans, architect van de Antwerpse kathedraal. Met Evert Spoorwater stonden zij aan de wieg van de Brabantse gotiek, die door andere families van architecten (Keldermans, de Waghemakere) werd uitgedragen langs heel de Noord- en Oostzeekust, tot in Dantzig.

15 mei 1622

Overlijden in Amsterdam van Petrus Plancius (Pieter Platevoet), calvinistisch predikant en theoloog, geograaf, zeevaartkundige en ontwerper van zeekaarten en globes. Zijn meest bekende wereldkaart werd in 1590 uitgegeven draagt als naam : Orbis Terrarum Typus De Integro Multis In Locis Emendatus. Hij publiceerde ook kaarten van overzeese gebieden en was de medepromotor van de Nederlandse zeevaarten naar Oost-Indië. Plancius was in 1552 in West-Vlaamse Dranouter, in het Belle Ambacht, geboren. Zijn geboortedorp eert hem met een monument en een straatnaam. Hij is een van de velen die naar het Noorden vluchtten voor de Spaanse inquisitie.

15 mei 1648

Vrede van Münster die een einde maakt aan de Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlanden en Spanje en aan de Dertigjarige Oorlog tussen verschillende landen van Europa.

16 mei 1795

De Bataafse Republiek, het jakobijnse regime in Nederland, staat Venlo, Maastricht en Zeeuws-Vlaanderen aan Frankrijk af.

16 mei 1967

De zanger Jacques Brel geeft zijn laatste concert in Robeke (Frans-Vlaanderen).

17 mei 1793

Afkondiging in Brussel van een ordonnantie van de Oostenrijkse keizer, in het Nederlands gesteld, de Verklaering van den Keyser ende Koning gedraegende algemeyne Amnistie voor Brabant, van alle crimen, delicten ende wanorders betrekkelyk tot den Opstand van 1789 ende 1790.

17 mei 1846

Adolphe Sax vraagt een octrooi aan voor een nieuw instrument, de saxofoon.

17 mei 1961

Overlijden van de Vlaamse politicus Frans van Cauwelaert.

18 mei 1302

Brugse Metten. De Bruggelingen, onder leiding van Jan Breydel en Pieter de Coninck, komen in opstand tegen de dwingelandij van de Franse gouverneur Jacques de Châtillon die met een Frans garnizoen hun stad bezet. Om de Fransgezinde leliaards te onderscheiden van de Vlaamse liebaards of klauwaards doodt men iedere verdachte persoon die niet scilt ende vrient kan uitspreken.

19 mei 1478

De Fransen trekken voor de zoveelste keer over de Leie. Verschillende Franse soldaten worden door de moedige bevolking doodgeslagen.

19 mei 1643

De Franse prins van Condé verplettert de Spanjaarden in Rocroi. Einde van de Spaans-Habsburgse overmacht op het Europese continent.

20 mei 1907

In Mechelen, geboorte van de Vlaamse componist Gaston Feremans.  Hij componeerde onder meer “Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden” in het kamp van Lokeren, op tekst van Remi Piryns.  Gaston Feremans overleed in Berchem op 11 februari 1964.

20 mei 1911

Geboorte van de Nederlandse schrijfster van kinderboeken en leuke kinderversjes Annie M.G. Schmidt.

20 mei 1915

Start van de zogenaamde "Mission Dhuicque". Architect Eugène Dhuicque wordt belast met een bijzondere opdracht in de frontstreek tussen Nieuwpoort en Poperinge. Gedurende meer dan drie jaar zal Dhuicque met zijn medewerkers waardevolle kunstvoorwerpen en archieven in veiligheid brengen, meubilair demonteren en beschermen, afgietsels nemen, alsook metingen en tekeningen maken van allerlei waardevolle gebouwen en monumenten tussen het puin van dorpen en steden. Het resultaat is een uniek archief van brieven, nota’s en schetsen alsook 863 foto’s en 171 plannen die later zullen worden gebruikt voor de heropbouw in de streek.

20 mei 1940

Joris van Severen, leider van het Verdinaso, wordt samen met zijn vriend Jan Ryckoort, in Abbeville op laffe wijze vermoord door Franse soldaten. Zij waren door het toenmalige Belgische regime gevangen genomen en zonder enige vorm van proces aan de Franse veiligheidsdiensten uitgeleverd. Een straat in Abbeville draagt nog steeds de naam van zijn moordenaar.

20 mei 1978

De Belgische para’s ontzetten landgenoten in Kolwezi.

21 mei 1572

De Watergeuzen veroveren Enkhuizen op de Spanjaarden.

21 mei 1647

Overlijden te Den Haag van Pieter Corneliszoon Hooft, een van Nederlands grootste historici en letterkundigen. Hooft wordt aangezien als een van de grondleggers van de literaire cultuur in het Nederlandse taalgebied, in de geest van de Renaissance. Hij verzamelde rond zich het kruim van de Nederlandse auteurs uit de eerste helft van de 17de eeuw, Vondel, Huygens, Cats, Bredero en vele anderen. P.C.Hooft, die een gematigde orangist was, legde met zijn onafgewerkt gebleven Neederlandse Histoorien, de basis voor een Heel-Nederlandse geschiedschrijving.

21 mei 1855

Geboorte van de dichter Emile Verhaeren in Sint-Amands aan de Schelde.

22 mei 1967

In Brussel brandt het warenhuis Innovation volledig uit. Het officiële aantal slachtoffers bedraagt 323 doden en 150 gewonden maar volgens getuigen waren er nog veel meer mensenlevens te betreuren.

23 mei 1568

Slag bij Heiligerlee (nabij Winschoten, in de provincie Groningen), begin van de Tachtigjarige Oorlog. Eerste overwinning van de Nederlandse opstandelingen, onder de leiding van prins Lodewijk van Nassau, op de Spanjaarden. De jongste broer van Lodewijk, Adolf van Nassau, sneuvelt op 27-jarige leeftijd. Een Graaf Adolfpark en een Graaf Adolfmonument herinneren aan hem tot op dag van vandaag.

23 mei 1572

Prins Lodewijk van Nassau verovert Valencijn (Frans-Vlaanderen) op de Spanjaarden en een dag later Bergen-op-Zoom.

23 mei 1920

Geboorte in Sint-Andries van de taalkundige en Frans-Vlaanderenkenner Cyriel Moeyaert.

24 mei 1598

In Leiden wordt de Ieperling Pieter Panne aangehouden wegens poging tot moord op persoon van Prins Maurits. Hij wordt ter dood veroordeeld  en een maand later geëxecuteerd. Volgens de tekst van het vonnis wordt deze moordpoging bevolen “door beleyt ende aensporingen van de hoofden van de Jesuytsche secte binnen Douay”.  ‘Douay’ staat voor de stad Dowaai in Frans-Vlaanderen.

24 mei 1936

Parlementsverkiezingen in België: Léon Degrelle en zijn Rexpartij veroveren 21 zetels en winnen deze verkiezingen.

24 mei 1989

Overlijden van de dichter Herwig Hensen, auteursnaam van Flor Mielants jr.

25 mei 1521

Keizer Karel vaardigt het Edict van Worms uit dat Maarten Luther vogelvrij verklaart.

25 mei 1940

Begin van de slag om Duinkerke (Frans-Vlaanderen).

25 mei 1977

Ondertekening van het Egmontpakt, dat dode letter blijft door het hevige verzet ertegen in Vlaanderen.

26 mei 1603

Zeeslag voor Sluis. De Spaanse vloot, geleid door Spinola, wordt verslagen door de geuzen, aangevoerd door Joost de Moor.

26 mei 1663

Brief van de Franse koning Lodewijk XIV aan de magistraten van Duinkerke: "Nous vous faisons cette lettre pour vous dire que Nôtre intention est que dorénavant toutes les ordonnances, sentences et jugements qui seront par vous rendus, ensemble tous les actes et procédures qui seront faites en conséquence soyent préférées et couchées en langue françoise".

26 mei 1950

Overlijden in Winnezeele (Frans-Vlaanderen) van Charles de Croocq, leraar en schooldirecteur, regionalistisch historicus, dichter en heemkundige, vertaler van De Vlaamse Leeuw in het Frans.

27 mei 1653

In de buurt van de Sint-Brixiuskerk in Doornik, wordt tijdens graafwerken het graf ontdekt van de Frankische koning Childeric, gestorven in 481, en vader van Clovis.

27 mei 1854

Geboorte in Antwerpen van de Franstalige schrijver Georges Eekhoud, auteur van o.m. Les nouvelles kermesses, Les fusillés de Malines, Le cycle patibulaire.

27 mei 1922

Overlijden van Ernest Solvay, scheikundige, ondernemer en filantroop.

28 mei 1371

Geboorte van Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië.

28 mei 1853

Geboorte in Stockholm van de Zweedse schilder Carl Larsson.

28 mei 1868

Geboorte in Antwerpen van Lieven Gevaert, industrieel, stichter van de Gevaert-bedrijven in Mortsel, en eerste voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond. Hij is de vaandeldrager van de nieuwe industriële heropleving in Vlaanderen.

28 mei 1932

In het noorden van Nederland wordt om 13u. met veel feestgedruis de afsluitdijk gesloten. De Zuiderzee heet vanaf dan IJsselmeer.

28 mei 1968

Overlijden in Waten (Frans-Vlaanderen) van de Vlaamse voorman Jean-Marie Gantois.

29 mei 1418

Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen, neemt voor de tweede maal stormenderhand Parijs in. Tijdens het vredesoverleg dat volgt laat de Franse dauphin hem vermoorden.

29 mei 1905

De eerste schepen leggen aan in Zeebrugge, de nieuwe zeehaven van Brugge.

30 mei 1591

Prins Maurits van Nassau verovert de Gelderse hoofdstad Zutphen op de Spanjaarden. Weldra volgen Deventer, Delfzijl, Hulst, Nijmegen, Steenwijk en Coevorden.

30 mei 1695

Fénelon, aartsbisschop van Kamerijk schrijft aan Lodewijk XIV zijn "Remontrances", waarin hij de koning zijn oorlogen en gebiedsveroveringen in de Nederlanden verwijt.

30 mei 1840

Vlaams Petionnement. Volksvertegenwoordiger Lejeune verklaart: "La réaction qui a eu lieu depuis la révolution contre la langue flamande a été excessive, on a été beaucoup trop loin ... Il n’y a pas de tyrannie plus grande, plus forte que d’imposer à un peuple une langue qu’il ne comprend pas."

31 mei 1902

Engeland legt de Boeren in Zuid-Afrika de "Vrede van Vereeniging" op, na een hardnekkige oorlog waarin de Britten de burgerbevolking terroriseren door systematisch boerderijen plat te branden en vrouwen, kinderen en bejaarden op te sluiten in concentratiekampen - een Britse uitvinding. Meer dan 30.000 gevangenen creperen er. De Zuid-Afrikaanse republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat verliezen hun onafhankelijkheid. President Paul Kruger gaat in ballingschap naar Zwitserland, waar hij weldra sterft.

31 mei 1960

Overlijden in Antwerpen van Willem Elsschot. De volgende dag sterft zijn echtgenote. Postuum wordt Elsschot de "Staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan" toegekend.

randomness