Publicaties

Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen

Confidenties in het Olmkasteel
Nicolas Bourgeois (1896-1982) was tijdens het interbellum en in de oorlogsjaren een Frans-Vlaamse voorman en schrijver met aanzien.  Een sleutelfiguur om de Vlamingen in Frankrijk beter te begrijpen, tijdgenoot, vriend, rechterhand  en intellectueel alter ego van Jean-Marie Gantois, de leider van het Vlaams Verbond van Frankrijk. 
 
Wido Bourel ontmoette Nicolas Bourgeois voor de eerste keer in 1972. Het begin van vele boeiende gesprekken in het Olmkasteel in Hazebroek, waar Bourgeois woonde.
 
Na briljante studies aan de Ecole Normale Supérieure werd deze eminente kenner van het gedachtegoed van Pierre-Joseph Proudhon de meest actieve federalist in Frans-Vlaamse kringen. Als gewezen student aan de Normale Sup’ beschikte Nicolas Bourgeois over het uitgebreid netwerk van de Franse elitescholen. Van de ministeries tot de krantenredacties en de universiteiten, overal vond je anciens van de Normale Sup’ met wie Bourgeois zijn leven lang  in contact bleef.
 
Als schrijver heeft Nicolas Bourgeois - ook onder vele schuilnamen - een omvangrijk oeuvre nagelaten. Zijn  verhalen en essays getuigen van een scherpe eruditie en schalkse humor, gekoppeld aan een volkse bewogenheid. Deze non-conformist in hart en nieren wist zijn Vlaamse en Europese overtuiging aan de jongere generaties door te geven.
 
Deze confidenties in het Olmkasteel schetsen het levensverhaal van een talentvolle  schrijver en activist van de Vlaamse zaak in het geboorteland van het jacobinisme. Dit boek is tevens een unieke getuigenis over de groei en het wedervaren van de Vlaamse zaak in Frankrijk tijdens het interbellum en de tweede Wereldoorlog, en, als dusdanig,  onmisbaar in de bibliotheek van elke overtuigde Vlaming.
 
Titel
Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen. Confidenties in het Olmkasteel
Uitgeverij
ID
ISBN
978 94 9143 6116
Depotnummer
D/2020/12772/001
NUR
681
Formaat
14,5 x 21 cm
Afwerking
genaaid gebonden, 185 blz. met meer dan 40 illustraties
Prijs
€ 19,5 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Olla Vogala

Cliquer ici pour le texte en français

Olla Vogala

Het verhaal van de taal van de Vlamingen, in Frankrijk en elders

In deze tweetalige, beknopte geschiedenis van de taal van de Vlamingen neemt de auteur ons mee naar de verre oorsprong enin de boeiende geschiedenis van de Vlaamse streektaal die in Frans-Vlaanderen gesproken wordt. Het Vlaams/Nederlands gaat in directe lijn terug  naar het Frankisch, taal van de stichters van het Frankenrijk, later afgekort tot Frankrijk.

Maar vandaag de dag is het Frans-Vlaamsnog enkel de spreektaal van enkele duizenden Frans-Vlamingen in Frankrijk. De auteur schetst het verloop van deze ontwikkelingen, eeuwenlang voortgestuwd door de kwalijke Franse centralisering en nivelleringspolitiek. Hij legt zich niet neer bij het identiteitsverlies van de Vlamingen in Frankrijk en pleit hartstochtelijk voor de bevordering van het Nederlands,  culturele voedingsbodem van de Frans-Vlaamse streektaal en taal van meer dan 23 miljoen Europeanen.

Het boek is tweetalig opgevat. Het richt zich  tot alle Frans-Vlamingen met interesse voor de taal van hun voorouders, alsook voor al wie belangstelling heeft voor minderheidstalen in Frankrijk en Europa. De Vlaamse en Nederlandse lezers zullen een vergeten maar boeiende bladzijde van de geschiedenis van hun moedertaal op Frans grondgebied herontdekken.

Na het succes van de eerste uitgave, door Marnixring gratis verspreid in alle bibliotheken van het Noordendepartement, bevat deze tweede uitgave nieuwe aanvullende teksten over de taal van de Noordzeegermanen of Ingvaeones, over de zogenaamde tweetaligheid van Vlaanderen in de middeleeuwen, alsook over de toekomstperspectieven van het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Onmisbaar in de bibliotheek van elke Vlaming en Nederlander alsook als cadeau voor een Franstalige relatie.

Titel
Olla Vogala. Het verhaal van de taal van de Vlamingen, in Frankrijk en elders
Beschrijving
Tweetalige uitgave Nederlands-Frans
Uitgeverij
Yoran Embanner (Bretagne)
ISBN
978-2-36747-0474
Formaat
12,5 x 19 cm
Afwerking
paperback - 177 blz.
Prijs
€ 9 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Cliquer ici pour le texte en français

Het meten van de tijd

Cliquer ici pour le texte en français

Het meten van de tijd

Symbolen en tradities

Een beetje overal in Europa en de Nederlanden vindt men al heel vroeg sporen terug van  het meten van de tijd en van de symboliek die hiervoor werd gebruikt. Van Stonehenge tot in mijn geboortestreek Frans-Vlaanderen zijn nog sporen van symbolen en tradities  met een astronomische en magische oorsprong terug te vinden.

De zon speelde een centrale rol. Maar voor het meten van de tijd waren de maanfasen makkelijker te observeren dan de zon. Om die reden telden onze voorouders in nachten en niet in dagen. Ze  bedachten ook methoden om de verschillen tussen de duur van het maanjaar en het zonnejaar trachten te overbruggen.

In vroegere tijden  kende het jaar maar twee seizoenen : de winter en de zomer.  Dit is de oorsprong en betekenis van de vele symbolen rondom ons  die het jaar in twee verdelen. Cirkels en ruiten in baksteen op de gevel  van huizen en gebouwen ; gesmede ankers met diverse motieven verbonden met  de aloude verdeling in twee seizoenen.

Weinige kennen nog hun betekenis. Vele tekens op huizen en gebouwen, en ook op oude graven,  zoals de zgn. drie zonnen, hebben te maken met de positie van de zon, de dag en het jaar rond. Andere geven de symboliek  van  de vier seizoenen weer die wij vandaag kennen.

Met vele schetsen  van zijn hand  inventariseert de auteur de meest terugkomende zinnebeelden op huizen en gebouwen in Frans-Vlaanderen en elders, en tracht hun oorsprong en  betekenis te verklaren.

Het boekje bevat ook heel wat weetjes over de tradities rond het begin van het jaar, de betekenis van zondag en maandag, de volkse waarnemingen en weerkunde, het runenalfabet enz.

Dit boek is een vervolg op ‘de symboliek van het jaar’, een brochure  die ik enkele vrienden uit mijn leeskring cadeau gaf bij het begin van het jaar. Het werd waar nodig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe teksten zoals de ontdekking van de hemel  en het vastleggen van het uur.

Het meten van de tijd  is tweetalig opgevat met een Franse vertaling van de Nederlandse tekst onderaan elke pagina. Bedoeling is dat de Nederlandse tekst ook toegankelijk zou zijn voor alle Frans-Vlamingen die geen of onvoldoende Nederlands kennen. In die zin heeft deze publicatie ook een pedagogische opzet.

Titel
Het meten van de tijd – La mesure du temps
Beschrijving
Tweetalige uitgave Nederlands-Frans
ISBN
9789491436093
NUR
680
Formaat
21 x 21 cm, 40 blz. met meer dan 90 illustraties
Prijs
€ 9 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Cliquer ici pour le texte en français

Hier, en aan de overkant (deel 2)

Deze nieuwe uitgave is een bundeling van teksten die ik in diverse media in de laatste jaren publiceerde. Deze teksten handelen over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa. Over vreemde en bezienswaardige plekken en landschappen, merkwaardige feiten en gewoonten, vermaarde of vergeten mensen. Dit boek volgt op een eerste uitgave die ik in 2011 publiceerde.

Hier, en aan de overkant is een ABC boekje. Zie hier de inhoud van A  tot Z :

Voorwoord - A van Aldegonde en Marnix - B van Bernadetta en de kleine bosnimf - van Childeric in Doornik - van Dathenus en het Wilhelmus - E van Engelstalig gedoe - F van Fries ontdekt Frans-Vlaanderen en van Furfooz in de Westhoek - G van Generaal Vandamme - van Hauts-de-France of Lage Landen - I van In memoriam - van Jan Six versus Geert Mak - K van Kattenstreken in Sint-Omaar en van Kukeleku - L van Laudatio voor Cyriel - M van Moedergodin Nehalennia - N van Nieuwen dyck tegen de Franschen - O van Opstand in de Westhoek  (1813-1815) en van Overlijden van een condottiere - P van Paradox van de moedertaal en van Prins Max van Hessen - Q van Quo vadis - R van Reinout van Bonen - S van Stop de tijd - van Talen en totalitarisme - van Uitgewiste sporen - van Vuurslag als nationaal symbool - W van Waterloo en de flaminganten - X van Xenomanie en francomanie - van Ykpaïka waarheen?  -Z van Zwanen en Zwaanridder - De Vlaamse Leeuw in het Frans - Het Wilhelmus in het Frans

Het boek is in een beperkte oplage gedrukt en komt niet in de boekhandel. Reserveer dus snel uw exemplaar.

Titel
Hier, en aan de overkant (deel 2)
Beschrijving
ABC boekje
Uitgeverij
ID
ISBN
978-94-914360-7-9
NUR
620
Formaat
20 x 12,5 cm, 124 blz. met een vijftigtal publicaties
Prijs
€ 15 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Hier, en aan de overkant (1 + 2)

Enkele exemplaren van deel 1 zijn nog verkrijgbaar. Het zijn de allerlaatste. Wij reserveren ze voor de kopers van bovenstaande nieuwe uitgave deel 2.

Deel 1 kost normaal 10 euro. Wie in combinatie deel 1 + deel 2 koopt spaart 5 euro en betaalt  22 euro +  3,50 euro  verzendkosten voor de twee delen.

Inhoud van deel 1:

Voorwoord – van d’Artagnan - B van Bijen- van C-factor - van Drie heidense maagden - E  van Ekster - F van Franse ratten - G van Geld en cultuur- van Hoffmann von Fallersleben - I van Identiteit - van jakobijn - K van Kapitalisten - L van Leuze - M van Meertaligheid - N van Noordzeekust - O van Op het Schoon Verdiep  - P van Prins van Oranje - Q van Quickborn - R van Rattachisme - S van Straatnamen - van Toerisme Vlaanderen - van Usje, busje bone krak - van Vlaams - W van Waalse kerk - X van Xanten - Y van Yourcenar  -Z van Zijt gij een hekelvee?

Titel
Hier, en aan de overkant (1 + 2)
Beschrijving
ABC boekje
Uitgeverij
ID
ISBN
978-94-914360-7-9 / 978-90-818249-0-3
NUR
620
Formaat
20 x 12,5 cm, 124 blz. met een vijftigtal publicaties
Prijs
€ 22 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Kinderen van de Beeldenstorm

Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd

Op 10 augustus 1566, nu 450 jaar geleden, begon in Steenvoorde, vandaag in Frans-Vlaanderen, de Beeldenstorm. Samen met de val van Antwerpen in 1585 is dit een van de meest markante data van onze Nederlandse geschiedenis in de 16de eeuw.

Kinderen van de Beeldenstorm evoceert die periode bij middel van het levensverhaal van een tiental bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd. Ze zijn afkomstig uit streken die toen behoorden tot de Nederlanden maar inmiddels Frans grondgebied zijn geworden.

Hun biografieën geven ons een levendig inzicht in deze dramatische tijd: vluchten en schuilen, brandstapel of schavot, theologie en vrijheidsstrijd, de eenheid van de Nederlanden en hun scheiding, alles kom aan bod. De ene was predikant, de andere admiraal of geneeskundige. Het poëtisch berijmen van psalmen stond nietsontziend fanatisme blijkbaar niet in de weg. Opgejaagd met vrouw en kinderen, maar toch wetenschappelijk eersterangs werk blijven produceren, het bleek te kunnen.

Twee vrouwen uit Zuid-Vlaanderen en Artesië spelen een wereldrol -- het woord is niet te sterk- in de emigratie van Europeanen naar verre continenten: Maria van Riebeeck, geboren als Marie de la Queillerie, is de eerste blanke vrouw op Zuid-Afrikaanse bodem. En Cathelijntje Trigault, wordt terecht de moeder van alle Europese Amerikanen genoemd.

Voor het aanvoelen van de geuzentijd zoals hij werkelijk was, voor het zich inleven in het denken en doen van de mensen, onze voorouders, in die beroerde tijd zijn deze tien epische biografieën van grote waarde. Beeldrijk komt zo tot leven wat achter namen en data schuilt.

In dit boek worden volgende figuren besproken:

de plantkundige Charles de l’Escluse (Clusius); de jurist Pieter l’Oyseleur de Villiers; de psalmberijmer Pieter Datheen (Dathenus), Adriaan de Berghes en Guislain de Fiennes, admiralen van de watergeuzen; de dominicaan Antonius Temmerman Fabri; de geograaf en sterrenkundige Pieter Platevoet (Plancius); de watergeus Gautier Herlin; de Amerikapionier Cathelyntje Trigault en de Zuid-Afrikapionier Maria de la Queillerie.

Titel
Kinderen van de Beeldenstorm. Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd
Uitgeverij
ID
ISBN
978-94-9143-606-2
NUR
630
Formaat
20 x 12,4 cm, 120 blz. met een twintigtal illustraties
Prijs
€ 15 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Cyriel Moeyaert

In de taaltuin van mijn vaderen

Tweede herziene uitgave

Cyriel Moeyaert (°1920) is een van de belangrijkste Frans-Vlaanderenkenners. Zijn uitzonderlijke kennis van de streektaal maakt van hem de eminente specialist van het Frans-Vlaams. Met zijn woordenboek van het Frans-Vlaams wist Cyriel Moeyaert een uitzonderlijk wetenschappelijke bijdrage te leveren, door het verzamelen van de bijzondere woordenschat en het bewaren van de taal gesproken over de Schreve.

Als tiener werd Cyriel Moeyaert in het interbellum Vlaams en Heel-Nederlandsgezind, in de geest van Rodenbach en het AKVS. Deze overtuiging wist hij over te dragen aan generaties jonge mensen in Midden- en Frans-Vlaanderen. Schrijver dezes is er één van. Deze uitgave is dan ook een persoonlijke getuigenis én een hommage aan de 95-jarige.

Deze tweede herziene uitgave bevat heel wat nieuwe weetjes over Cyriel Moeyaert, van zijn voorzitterschap van het Komitee voor Frans-Vlaanderen tot zijn vriendschap met verschillende Zuid-Vlaamse voormannen. De auteur mocht ook stukken raadplegen van en over onuitgegeven foto's beschikken uit het persoonlijk archief van Cyriel Moeyaert.

 
Titel
Cyriel Moeyaert. In de taaltuin van mijn vaderen
Uitgeverij
ID
ISBN
978-94-9143-604-8
NUR
600
Formaat
20 x 12,4 cm, 69 blz. met 19 illustraties
Prijs
€ 10 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

De saga van Lodewijk

Over Lodewijk de Baecker, voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk.

Op 16 april vierden wij de 200ste verjaardag van de geboorte van de Frans-Vlaamse voorman Lodewijk de Baecker (1814-1896), een rechter die bekend werd als filoloog en dynamisch verdediger van de Nederlandse taal en cultuur in Frankrijk.

Zijn boek Les Flamands de France. Etudes sur leur langue, leur litérature et leurs monuments (1850) werd een mijlpaal in de heropleving van de Nederlandse gedachte in Frankrijk en leidde tot de oprichting van het Comité Flamand de France (CFF), de eerste Vlaamsgezinde vereniging in Frans-Vlaanderen. De Baecker keerde het CFF later de rug toe omdat het zich liet ringeloren door de Franse autoriteiten.>

Hij ageerde zeer efficiënt voor de verdediging en het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk. De Baecker was een van de eerste Frans-Vlamingen die altijd over het Nederlands sprak i.p.v. het Vlaams.

Als germanist en volkskundige liet hij een omvangrijk oeuvre na: vijftig boeken over zijn geboortestreek en over grote Germaanse epossen als de NibelungenGudrun en het Roelandslied. Bekend werd ook zijn De la religion dans le Nord de la France avant le christianisme waarin hij de Germaanse mythologie beschrijft en de heidense overlevering in de cultuur en tradities van de Zuidelijkste Nederlanden.

De Baecker beschikte over een invloedrijk netwerk in de Franse politiek en was ook bevriend met grote taalkundigen uit zijn tijd waaronder Snellaert in Vlaanderen, Alberdingk Thijm in Nederland, Jacob Grimm en Hoffmann von Fallersleben in Duitsland.>

Deze pionier van de Nederlandse gedachte overleed op 4 februari 1896 en werd begraven in het Frans-Vlaamse dorpje Noordpene.

Voor de mening van de reactie van het Jaarboek de Franse Nederlanden klik hier.

Titel
De saga van Lodewijk
Uitgeverij
in eigen beheer
ISBN
978-90-8182-493-4
NUR
681
Formaat
20 x 12,4 cm, 54 blz. met 17 illustraties
Prijs
€ 10 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Broekers in Waterland

Vlamingen in de moerassen van Sint-Omaars

In het waterland (de broeken) rond de Frans-Vlaamse stad Sint-Omaars worden al eeuwen groenten gekweekt in een uitgestrekt gebied dat alleen met bootjes toegankelijk is. Daar heeft een vrij gesloten gemeenschap stand gehouden, de broekers, die door de eeuwen heen taalkundigen en etnologen heeft geïntrigeerd. En die sinds de Jakobijnen van de Franse Revolutie een doorn in het oog was van de unitaire Franse staat.
Hun traditionele klederdracht wekte nieuwsgierigheid op. De oude Saksische naam van Sint-Omaars, Sithiu, maakte het zeker nog wat ondoorgrondelijker. De broekers kregen allerlei benamingen (Saracenen!) en over hun afkomst werd druk gespeculeerd (Galliërs, Vikings?), terwijl het in wezen gewoon Vlamingen waren.

Wido Bourel neemt ons mee op een ‘bakkogge’, een platte schuit door het waterland van vandaag heen, op de grens van Frans-Vlaanderen en Artesië, waar de traditionele tuinbouw gewoon verdergaat. Dit vruchtbare natuurgebied, met zijn vele mythen en verhalen, fascineert iedere bezoeker. Het boekje wordt afgerond met een selectieve bibliografie, een chronologie van Sint-Omaars en omgeving en de volledige, oud-Vlaamse tekst van Aenhoort alle vrienden, het lied van de broekers in Waterland.

Ik heb het boekje met veel plezier gelezen.
Dirk van Assche
Adjunct-hoofdredacteur Ons Erfdeel vzw

Broekers in Waterland: een prachtwerkje.
Gustaaf Callebaut

Ce livre est un honneur pour tous les brouckaillers. Vive la  Flandre.
Cobus

Het is inderdaad een parel – een grote ditmaal – in uw reeks publicaties: fijn, verzorgd, 
met leuke en passende plaatjes tussen de tekst, aangenaam om in te bladeren en te lezen.
Jan Debacker

Dit boekje met een rijke bibliografie, biedt een verrassende en verfrissende blik op ons rijk verleden.
De Brave Hendrik
’t Pallieterke, 18 december 2013

Met graagte je boek over de Broekers gelezen: fraai verhaal, goed geschreven, zeer mooi uitgegeven!
Ik zal met nog meer goesting dan vroeger Sint-Omaars bezoeken.

Maurits van Liedekerke

Het leest als een boek van Jean Raspail
Pascal van Merris

Bijzonder goed en fijn geïllustreerd.
Cyriel Moeyaert

Broekers in Waterland is een juweeltje van historisch inlevingsvermogen en nauwkeurige recherche.
Luc Pauwels

Met 'Broekers in Waterland' heb je die vergeten uithoek van ons taalgebied terecht in het licht geplaatst!
Gijs va n Ryckeghem

Ton ouvrage est une petite merveille que j'ai appréciée grandement!
Eric Vanneufville
Frans-Vlaamse historicus, voorzitter van het Huis van het Nederlands

Ziet er opnieuw prachtig uit ! Proficiat !
Jan. G. R. Verleysen
Algemeen Voorzitter Marnixring

C'est une véritable enquête, solide, à la fois historique et sociologique, sur un espace qui m'était largement inconnu.
L'identité populaire a été fortement malmenée, il faut le répéter, mais elle s'est bien défendue aussi.
Tu renouvelles l'intérêt pour notre passé occulté. Bravo et surtout merci. 

Alain Walenne

 

Titel
Broekers in Waterland
Uitgeverij
in eigen beheer
ISBN
978-90-8182-492-7
NUR
693
Formaat
20 x 12,4 cm. 64 blz., met 35 illustraties
Prijs
€ 10 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen

Perspectief 2013

Een kroniek over bekende en minder bekende mensen, feiten en data uit onze geschiedenis.

Wist je dat 1000 jaar geleden Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, werd geboren? Dat je 500 jaar geleden in november in Antwerpen de Schelde al schaatsend kon oversteken? Dat de windmolen van Waten 250 jaar geleden werd gebouwd? Of dat 100 jaar geleden het Vredespaleis van Den Haag, ontworpen door Rijselse architect Louis M. Cordonnier, werd ingehuldigd?

Al deze - en nog veel meer -  weetjes over de geschiedenis van Frans-Vlaanderen en de Lage Landen vindt u in Perspectief 2013.

Titel
Perspectief 2013
Beschrijving
Dit boek is opgebouwd als een omgekeerde historische kalender en biedt u een terugblik over twaalf eeuwen, van 913 tot 2013
Uitgeverij
in eigen beheer
ISBN
978-90-8182-491-0
NUR
680
Formaat
20 x 12.5cm, 68 blz. met 18 illustraties
Prijs
€ 5 + € 4.5 verzendkosten voor België / + € 6.5 voor Nederland
Andere landen: contacteer ons

Bestellen