WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Het meten van de tijd

Symbolen en tradities

Cliquer ici pour le texte en français

Een beetje overal in Europa en de Nederlanden vindt men al heel vroeg sporen terug van  het meten van de tijd en van de symboliek die hiervoor werd gebruikt. Van Stonehenge tot in mijn geboortestreek Frans-Vlaanderen zijn nog sporen van symbolen en tradities  met een astronomische en magische oorsprong terug te vinden.

De zon speelde een centrale rol. Maar voor het meten van de tijd waren de maanfasen makkelijker te observeren dan de zon. Om die reden telden onze voorouders in nachten en niet in dagen. Ze  bedachten ook methoden om de verschillen tussen de duur van het maanjaar en het zonnejaar trachten te overbruggen.

In vroegere tijden  kende het jaar maar twee seizoenen: de winter en de zomer.  Dit is de oorsprong en betekenis van de vele symbolen rondom ons  die het jaar in twee verdelen. Cirkels en ruiten in baksteen op de gevel  van huizen en gebouwen ; gesmede ankers met diverse motieven verbonden met  de aloude verdeling in twee seizoenen.

Weinige kennen nog hun betekenis. Vele tekens op huizen en gebouwen, en ook op oude graven,  zoals de zgn. drie zonnen, hebben te maken met de positie van de zon, de dag en het jaar rond. Andere geven de symboliek  van  de vier seizoenen weer die wij vandaag kennen.

Met vele schetsen  van zijn hand  inventariseert de auteur de meest terugkomende zinnebeelden op huizen en gebouwen in Frans-Vlaanderen en elders, en tracht hun oorsprong en  betekenis te verklaren.

Het boekje bevat ook heel wat weetjes over de tradities rond het begin van het jaar, de betekenis van zondag en maandag, de volkse waarnemingen en weerkunde, het runenalfabet enz.

Dit boek is een vervolg op ‘de symboliek van het jaar’, een brochure  die ik enkele vrienden uit mijn leeskring cadeau gaf bij het begin van het jaar. Het werd waar nodig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe teksten zoals de ontdekking van de hemel  en het vastleggen van het uur.

Het meten van de tijd  is tweetalig opgevat met een Franse vertaling van de Nederlandse tekst onderaan elke pagina. Bedoeling is dat de Nederlandse tekst ook toegankelijk zou zijn voor alle Frans-Vlamingen die geen of onvoldoende Nederlands kennen. In die zin heeft deze publicatie ook een pedagogische opzet.

Titel
Het meten van de tijd – La mesure du temps
Beschrijving
Tweetalige uitgave Nederlands-Frans
ISBN
9789491436093
NUR
680
Formaat
21 x 21 cm, 40 blz. met meer dan 90 illustraties
Prijs
€ 9 + € 6 verzendkosten voor België
Andere landen: contacteer ons