Welkom op de webstek van Wido Bourel

 

Door de jaren heen heb ik teksten, artikelen en essays  gepubliceerd over Frans-Vlaanderen, de Zuidelijkste Nederlanden, en hun verhouding tot Frankrijk, Benelux en Europa. Met deze webstek wil ik graag mijn lezers op de hoogte houden van mijn publicaties en van wetenswaardigheden aangaande deze onderwerpen. En ook over interessante plekken en landschappen, merkwaardige feiten en gewoonten, vermaarde en vergeten mensen in Frans-Vlaanderen en elders.

 

Mijn nieuwste publicatie

Kinderen van de Beeldenstorm

Kinderen van de Beeldenstorm

Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd

Op 10 augustus 1566, nu 450 jaar geleden, begon in Steenvoorde, nu in Frans-Vlaanderen, de Beeldenstorm. Mijn nieuwste boek evoceert die periode bij middel van het levensverhaal van tien, bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd. Ze waren afkomstig uit streken die toen behoorden tot de zuidelijkste Nederlanden maar speelden een uitzonderlijke rol in de noordelijke provincies of in de ontdekking van Amerika en Zuid-Afrika.

Voor meer info over dit boek klik hier

Is het Wilhelmus van Zuid-Vlaams bloed?

12 mei 2016

Pieter Datheen als mogelijke schrijver van het Nederlands volkslied.

Een protestantse kerk in Steenvoorde?

2 mei 2016

Aan de grens van Steenvoorde, staat een merkwaardig gebouw, het zgn. Bredakasteel.

‘Doorbraak’ over de ‘Hauts-de-France’ en Widopedia

27 april 2016

De Vlaamse departementen van Frankrijk kregen een nieuwe naam.

Hulde en film aan het graf van Lodewijk de Baecker

23 april 2016

Mijn speech aan het graf van Lodewijk de Baecker in Noordpene.

In naam van de Vader, de zoon en ….

5 april 2016

De zoon sprak tot de Vader die in de hemel is en vroeg…..

‘Hauts-de-France’

22 maart 2016

De naam Hauts-de-France werd zopas gekozen voor de nieuwe super regio die, in Frankrijk, de departementen Nord en Pas-de-Calais alsook de regio Picardie gaat overkoepelen.

Polemiek over het Nederlands in Frans-Vlaanderen

13 maart 2016

Lees mijn antwoord (in het Frans) aan Jean-Paul couché voorzitter van de AVNT.
Ma réponse à Jean-Paul Couché, président de l'AVNT.

De mop van de week: het West-Vlaams bedreigd

25 januari 2016

Wat bezielt de UNESCO dezer dagen? Als wij de geachte specialisten van deze eerbiedwaardige wereldinstelling moeten geloven is het West-Vlaams in gevaar.

Campinia Academica

24 januari 2016

Op 25 februari spreek ik voor Campinia Academica over Frans-Vlaanderen en identiteit.

Willem van Lo, een Vlaamse condotierre uit de middeleeuwen

10 januari 2016

De Flandria Generoza ( Chronicon Comitum Flandriae et Continuationes) meldt het overlijden, op 24 januari 1164, van de beruchte legeraanvoerder Willem van Lo, ook Willem van Ieper genaamd.

Operatie Lodewijk

12 januari 2016

Ons project om het graf van Lodewijk de Baecker te restaureren en er een gedenkteken aan te brengen krijgt vorm in 2016.

Beelden van de Erepenning Cyriel Moeyaert

16 november 2015

Klik hier om de opname te  bekijken en de speeches te beluisteren.

Laudatio voor Cyriel Moeyaert

20 oktober 2015

Zie hier de tekst van mijn laudatio uitgesproken naar aanleiding van de uitreiking van de Marnixring erepenning aan Cyriel Moeyaert, in Mechelen op 18 oktober 2015.

Op de praatstoel

2 oktober 2015

In 't Pallieterke van donderdag 1 oktober verscheen het interview van Cyriel Moeyaert en mezelf met Frans Crols. titel: Europa ??? Frankrijk treitert de Frans Vlamingen.

Marnixring Erepenning 2015

15 september 2015

De Marnixring Erepenning wordt op 18 oktober in Mechelen aan Cyriel Moeyaert uitgereikt. Ik zal er de laudatio uitspreken. U komt toch ook? Voor meer informatie klik hier.

 

 

Een Fries reist door de Nederlanden in Frankrijk

12 september 2015

175 jaar geleden, op 12 september 1840, werd de Friese taalkundige en dialectoloog Johan Winkler (1840-1916) in Leeuwarden geboren.

Vluchtelingencrisis in… Calais?

21 augustus 2015

Schrikt u van al die vluchtelingen in Calais?  Ik schrik al evenzeer van het gebruik van de naam Calais in de Vlaamse en Nederlandse pers. Want Calais heet in het Nederlands … Kales. Altijd geweest.

Eerherstel voor Willem I

1 juni 2015

(Mijn antwoord op  een artikel van Luk Sermeus in ’t Pallieterke  van 27 05 2015)

Je moet geen royalist, en ook geen Groot- of heel Nederlander zijn om, samen met  vriend Staf De Lie te beamen dat Willem I eerherstel verdient.

Daartegenover moet Luk Sermeus Antwerpse oogkleppen dragen om Willem I  ongeveer alles te verwijten, tot het graven van het kanaal Gent-Terneuzen toe.

Louis Fruchart, leider van een vergeten boerenkrijg

10 mei 2015

200 jaar geleden, in mei 1815 speelde de Frans-Vlaming Louis Fruchart (1791-1951) een bijzondere rol in de strijd tegen Napoleon.

Al die willen te kap'ren varen

16 maart 2015

Zingt dit Duinkerks Kaperslied mee:

De leeuw en de kukeleku

16 maart 2015

De herdenkingsmunt van twee Euro die de Belgische staat sloeg om de tweehonderdste verjaardag van de slag van Waterloo te herdenken wordt niet verspreid. Een simpele oekaze van Frankrijk was voldoende om de aftocht te blazen.

Het Schone sterker dan steen

28 februari 2015

Maurits De Maertelaere (1927-2014)

Ik heb dat beeldje in Maurits z’n atelier altijd weten staan. Een verfijnd, slanke naakt, gekapt uit wit marmer van Carrara.

Das Grab eines jungen deutschen Leutnants

17 februari 2015

Onze vriend J. Slembrouck heeft het initiatief genomen om mijn tekst Het graf van een jonge Duitse luitenant naar het Duits te vertalen.

De verrijzenis van de moedergodin

8 januari 2015

We schrijven 1647, in het Zeeuws-Vlaamse Domburg aan de Noordzeekust. Iemand die anoniem bleef, beschrijft in een brief gedateerd van 14 januari 1647, de ontdekking  van zijn leven als “de fundamenten van een kleyn huysken, groot een roede of wat meer in ’t vierkant.”

Het graf van Lodewijk de Baecker

26 november 2014

Als u hieronder klikt ziet u het vervallen graf van Lodewijk de Baecker.

Dominique Vandamme, een berucht Frans-Vlaamse generaal

5 november 2014

Op het kerkhof van Kassel kan je nog het gerestaureerd grafmonument zien van generaal Dominique Vandamme, één van Napoleons meest beruchte generaals. Het monument is bescheiden: een zuil met bovenop een vaas of beker.

Het graf van een jonge Duitse luitenant

29 oktober 2014

We schrijven oktober 1914. Kaaster, mijn dorp, en de hele Westhoek beleven bange dagen. Op de hellingen en aan de voet van de Katsberg,  amper vier kilometer van Kaaster vandaan, stijgen overal rookkolommen op.

Pagina's

Mijn publicaties

Kinderen van de beeldenstorm

Cyriel Moeyaert

De saga van Lodewijk

Broekers in waterland

Perspectief 2013

Hier en aan de overkant

Een erfenis zonder testament

Wintertijd in Frans-Vlaanderen

Gebruikerslogin