WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Dagklapper – juni

1juni1191Overlijden tijdens het beleg van Akko (Derde Kruistocht) van Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, Zeeland en Artesië. Filips maakte van zijn graafschappen een moderne staat. Hij liet in Gent het Gravensteen bouwen en nam als eerste de zwarte leeuw op gouden veld aan als wapen..
1juni1899Overlijden in Kiel van de Nederduitse dichter Klaus Groth, auteur van o.m. Quickborn (1852). Hij inspireerde de opkomende Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen. Rosalie Loveling vertaalde zijn Trinia (1864). Na zijn dood werd het geboortehuis van Klaus Groth in Heide (Dimarsen, Holstein) tot museum uitgebouwd (1914). Een Klaus-Groth-Gesellschaft en een Klaus-Groth-Preis voor Nederduitse literatuur zetten zijn actie voor de erkenning en de literaire beoefening van de Nederduitse taal voort.

Webstek van de Klaus-Groth-Gesellschaftwww.klaus-groth-gesellschaft.de.
1juni1919Eerste openbare meeting van het Vlaamse Front, de Vlaams-nationale partij na de Eerste Wereldoorlog, ontstaan uit de frontbeweging, het protest van de Vlaamse soldaten in de loopgraven aan de IJzer.
1juni1932De Nederlandse Tweede Kamer neemt een wet aan die godslastering strafbaar stelt.
1juni1965Overlijden in Sint Martens-Latem van de Vlaamse, vrijzinnige auteur Richard Minne. Hij ontving voor Wolfijzers en Schietgeweren in 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Nederlands Proza.
1juni2013Overlijden in Hasselt van Miel Cools, Vlaamse zanger en gitarist. Hij was een van de pioniers van de kleinkunst in Vlaanderen.
2juni1973Opening van het Van Gogh Museum in Amsterdam, geheel gewijd aan het leven en het werk van Vincent Van Gogh (1853-1890).
3juni1098Godfried van Bouillon, groothertog van Lotharingen (1087-1100), plant het vaandel van de kruisvaarders op de muren van Antiochië. Zijn oorspronkelijke naam was Godfried van Bonen, naar zijn geboorteplaats Bonen (Boulogne-sur-Mer) in Frans-Vlaanderen. Hij erfde later Bouillon (in Luxemburg) en werd ook markgraaf van Antwerpen.
3juni1621Oprichting in Amsterdam van de West-Indische Compagnie (WIC). Bij de stichters vinden we o.m. de vermaarde Antwerpse zakenman Willem Usselinckx. Weldra wapperde de Nederlandse vlag op vele plaatsen in Amerika, van Manhattan tot het eiland Sint-Helena. In het centrum van Amsterdam, op de Herenmarkt, is het West-Indisch Huis bewaard gebleven, het voormalige hoofdkwartier van de WIC.
3juni1840Geboorte van Eugeen van Oye, Vlaams arts, dichter en toneelschrijver, leerling en vriend van Guido Gezelle en Peter Benoit. Voor zijn werk Godelieve van Gistel kreeg Van Oye in 1924 de Staatsprijs voor Vlaamse toneelletterkunde. Zijn uitgesproken Vlaamsgezinde standpunten beletten hem niet in de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) vrijwillig dienst te nemen als arts in het Franse leger.
4juni1713De laatste Nederlandse troepen verlaten de stad Rijsel, die opnieuw door de Fransen wordt bezet.
4juni1824Steenlegging van de “kolonie van landlopers en vagebonden” in Merksplas op initiatief van de Maatschappij voor Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden.
4juni1899Overlijden van de Vlaamse voorman Hendrik Blanckaert in Zegerskapel (Frans-Vlaanderen).
5juni1288Slag bij Woeringen (nu Worringen, een wijk van Keulen) waarna het hertogdom Limburg aan Jan I van Brabant wordt toegewezen, ten nadele van de aartsbisschop van Keulen die door zijn wederrechtelijke bezetting van de burcht van Woeringen het conflict had uitgelokt.
5juni1568De graven Egmont en Hoorn worden op de Grote Markt van Brussel onthoofd. Egmont, die in Frans-Vlaanderen talrijke lenen bezat, was in de Zuidelijke Nederlanden zeer populair. Hoorn was ook heer van Hondschote, eveneens in Frans-Vlaanderen. Tijdens hun proces werden beiden verdedigd door Niklaas van Landas, grootbaljuw van Armentiers.
5juni1955De beiaard van Hazebroek (Frans-Vlaanderen), een geschenk van een Nederlandse mecenas, speelt voor de eerste keer.
6juni1580Geboorte in Herk-de-Stad van de Vlaamse astronoom Godfried Wendelen. Hij verdedigde al de stellingen van Copernicus lang voor Galilei en werd hiervoor door Rome veroordeeld. Negen jaar voor hem ontdekte Wendelen de derde wet van de Duitse astronoom Johann Kepler (het kwadraat van de omlooptijd van een planeet is evenredig met de derde macht van haar gemiddelde afstand tot de zon). Kepler bevestigde meermaals dat de onderzoekingen van Wendelen hem tot groot nut waren geweest. Godfried Wendelen formuleerde ook de grondslagen van de aantrekkingskracht tussen de planeten, die Newton in 1683 tot zijn gravitatietheorie zouden brengen.
6juni1939Overlijden in Knokke van de Vlaamse protestantse volksschrijver Abraham Hans.
7juni1498Overlijden van Pieter van Robeke, in het Frans-Vlaamse Herzele geboren in 1498, kamerheer en raadsman van de hertogen van Bourgondië.
7juni1672In de slag van Solebay verslaat de Nederlandse vloot, geleid door de Zeeuwse admiraal Michiel de Ruyter, de gecombineerde Frans-Engelse vloot.
7juni1905Einde van de unie tussen Noorwegen en Zweden. Noorwegen is voortaan een zelfstandig koninkrijk. Naast de splitsing van Tsjechië en Slowakije (1993) wordt de afscheiding van Noorwegen vaak aangehaald als een voorbeeld van vreedzaam separatisme.
7juni1944Koning Leopold III wordt samen met zijn gezin naar Duitsland gedeporteerd.
8juni1546Verdrag van Aarde (Ardres) waarbij Frankrijk de helft van het Boonse aan Engeland afslaat.
8juni1903Geboorte in Brussel van de Frans-Vlaamse romanschrijfster Marguerite Yourcenar (Marguerite Cleenewerck de Crayencour).
9juni1815Einde van het Congres van Wenen, waar het de Nederlanden toegestaan werd zich te herenigen onder Willem I.
9juni1870Overlijden van de schrijver Charles Dickens. Tegen zijn laatste wensen in wordt hij begraven  in de Poet’s Corner in Westminster Abbey.
9juni1977Overlijden in Putten van Hans Andreus, pseudoniem van de Nederlandse dichter, jeugdschrijver en Shakespeare-vertaler Johan Wilhelm van der Zant. Andreus lag oorspronkelijk begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Engweg in Putten (graf A II I-16). In 1995 liet zijn weduwe hem echter in stilte herbegraven op Begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk (graf N-III-1716) in Amsterdam. De reden voor deze overbrenging was het feit dat de gemeente Putten de Hans Andreusschool een andere naam gaf, omdat Andreus zich op zeventienjarige leeftijd had aangemeld had voor het Oostfront. De van gezondheid zwakke Andreus hield het daar maar enkele maanden uit. Hij werd na 1945 aangehouden, maar tijdens zijn proces vrijgesproken. De Hans Andreusschool heet nu Korenbloemschool.
10juni1610De eerste Nederlandse kolonisten vestigen zich op het eiland Manhattan (New York).
10juni1635De stad Tienen wordt geplunderd en platgebrand door de Franse troepen van maarschalk de Brézé.
10juni1966Overlijden in Torkonje (Frans-Vlaanderen) van de rechtsgeleerde en historicus Dr. J.E. van den Driessche, schrijver van een monumentale “Histoire de Tourcoing”.
11juni794Tassilo III, hertog van Beieren, doet voor het Concilie van Frankfurt plechtig afstand van zijn gezag ten voordele van zijn oom Karel de Grote, die daardoor steeds meer een Europese vorst wordt.
11juni1977Nederland maakt een einde aan een treinkaping door Zuid-Molukkers in de provincie Drenthe. Twee gegijzelden en zes kapers komen om bij de bestorming van de trein.
12juni1746De gilden van Torkonje protesteren met salvo’s tegen de schorsingen uitgevaardigd door de Hertog van Boufflers, graaf van Vlaanderen. Deze opstand tegen het koninklijk gezag is de start van een lange reeks “tumultes”, “mutineries” en andere “mauvaises pratiques” waarop gevangenzettingen en beslagleggingen volgen. De onlusten duren tot 1749.
12juni1902Geboorte in Machelen van Hendrik Jozef Elias (Machelen, 12 juni 1902 – Ukkel, 2 februari 1973), historicus en Vlaams-nationaal politicus. Elias maakte vroeg naam als historicus, maar omwille van zijn Vlaamse overtuiging verhinderde een veto van de Belgische bisschoppen dat hij hoogleraar werd in Leuven. Hij stapte in de politiek en werd in 1932 volksvertegenwoordiger voor de Vlaamse Frontpartij, nadien voor het VNV (Vlaams Nationaal Verbond). Na de dood van Staf de Clercq in 1942 volgde Elias hem op als leider van het VNV. In 1947 werd hij ter dood veroordeeld wegens collaboratie, maar ten slotte in 1959 vrijgelaten. Hij publiceerde enkele standaardwerken over de Vlaamse Beweging, zo de vierdelige Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte die de periode 1780-1914 bestrijkt, gevolgd door het eveneens vierdelige 25 jaar Vlaamse Beweging 1914/1939.
12juni1932Overlijden in Maartensdijk (Utrecht) van de Vlaamse dichter René de Clercq die met zijn verzen veel bijdroeg tot de Vlaamse bewustwording en de Heel-Nederlandse gedachte. Een van zijn bekende gedichten is:NIET IEDEREEN KAN HEIDEN ZIJNNiet iedereen kan heiden zijn.
Daartoe hoort kracht en moed;
een vast geloof in zon en wijn,
en blijde lust in ’t bloed.
Niet iedereen voelt zijn verlangst
voldaan op aardes schoot;
schrijdt door het leven zonder angst,
en zonder klacht ten dood.
Den aardeling heeft aarde schier
te moederlijk verwend.
De heiden leeft zijn leven hier
in schoonheid tot het end.
De leeuwerik zingt van ’s ochtends vroeg.
De hemel, waar hij vliegt,
is hoog genoeg, is schoon genoeg.
Elk’ and’re hemel liegt.
Elk’ and’re hemel is een waan.
Alleen het luchtgewelf,
de diepten, waar de sterren staan,
bloeit heerlijk in mijzelf.
13juni1780Als laatste dorp van drie doet het Franse Koninkrijk afstand van Westouter dat vanaf dan  getrouwheid moet afleggen aan de Oostenrijkse Nederlanden.  De onderhandelingen voor de grenscorrecties duurden meer dan twintig jaar , van 1769 tot 1780. Westouter werd geruild voor gronden in het westelijke deel van het dorp Watou. De bedoeling van deze grenscorrecties  was niet alleen enclaves in het grondgebied van beide landen  te ruilen  maar ook om de nieuwe weg Rijsel-Duinkerke die deels  over Oostenrijks grondgebied liep volledig Frans te krijgen. Oostenrijk deed hiertoe o.m. afstand van gronden in het gehucht de Seule, behorend tot de gemeente Nieuwkerke,  alsook van het dorp Deulemonde (Kasselrij Ieper). Deze gebiedsoverdrachten werden in de volksmond ’t groot transport’ genoemd.
13juni1803Decreet van Napoleon waardoor “Dans un an à compter de la publication du présent arrêté, les actes publiés dans les départements de la ci-devant Belgique, dans ceux de la rive gauche du Rhin et dans les autres ou l’usage de dresser les dits actes dans la langue de ces pays se serait maintenu, devront tous être écrits en langue française.”
13juni1854Geboorte in Kalmar van de Zweedse kunstschilder en illustrator Jenny Nyström, bekend voor haar vele traditionele joelkaarten.
14juni1572Duinenslag bij Leffrinkhoeke en Rozendaal waarbij Artesië de Nederlanden ontvalt.
14juni1658Spanje verliest opnieuw de Frans-Vlaamse gemeenten Duinkerke, Broekburg, Sint-Winoksbergen en Grevelingen aan een Frans-Engelse coalitie onder aanvoering van Turenne. Enkele dagen later, op 25 juni, worden Duinkerke en Mardijk aan de Engelsen teruggegeven. Voorwaarde is dat het bestuur van de stad opnieuw in het Nederlands gebeurt.
15juni640“Godsoordeel” tussen Lyderik en Phinaert op de Finsbrug in Rijsel.
15juni1467In Brugge, overlijden van Filips de Goede, hertog van Bourgondië, landsheer van Vlaanderen, Brabant, Limburg, Holland, Zeeland, Namen en Henegouwen, Artesië en Luxemburg. De leenroerige verbrokkeling waaraan onze streken ten prooi waren sinds de opvolgers van Karel de Grote maakt plaats voor een federatieve eenheid van de Nederlanden. Hij was ook de stichter van Orde van het Gulden Vlies.
16juni1479De inwoners van Dowaai dwingen de Franse legers van Lodewijk XI het beleg van hun stad op te breken. De Reuzenommegang van Dowaai, georganiseerd om deze overwinning te vieren, bestaat nog altijd.
16juni1575De hertog van Requesens beveelt dat het jaar voortaan op 1 januari moet beginnen.
16juni1998Het woordenboek van de Nederlandse taal is 138 jaar na de eerste aflevering voltooid. Het verzamelt alle Nederlandse woorden van 1500 tot 1921.
17juni1464Overlijden van de schilder Rogier van der Weyden in Brussel.
17juni1596Jakob van Heemskerck en Willem Barendsz ontdekken Spitsbergen (nu Svalbard, Noorwegen) en planten er de Nederlandse vlag.
17juni1898Geboorte in Leeuwaarden van de Nederlandse graficus Maurits C. Escher.
18juni1815Slag bij Waterloo. Napoleon wordt definitief verslagen door een coalitie van Engelse troepen (o.l.v. Wellington), Pruisische legers (o.l.v. Blücher) en Nederlandse eenheden (o.l.v. Prins Willem van Oranje-Nassau en David Hendrik baron Chassé). Meer dan 4.000 Noord- en Zuid-Nederlanders laten er het leven.
18juni1940De gevluchte Belgische regering laat Koning Leopold III weten dat zij bereid is af te treden van zodra het lot de Belgische vluchtelingen en soldaten in Frankrijk geregeld is. Enkele dagen later, op 22 juni, reist burggraaf Berryer vanuit Frankrijk naar Brussel met een brief van eerste minister Pierlot die dit ontslag bevestigt en vraagt op de koning twee ministers zou willen ontvangen. De koning weigert. Er is dus duidelijk geen sprake van “verzet vanaf het eerste uur”.
19juni1369In Gent, wordt het huwelijk gesloten tussen Margaretha van Male, erfgename van de graaf van Vlaanderen, en Filips de Stoute. Hierdoor komen Rijsel, Dowaai en Orchies terug onder Vlaams gezag.
19juni1667De Nederlandse vloot vaart de Theems en de zijrivier de Medway op tot in Chatham, de basis van de Engelse vloot die hier in eigen wateren door admiraal Michiel de Ruyter verpletterend wordt geslagen. Het Engelse vlaggenschip, de HMS Royal Charles, wordt als trofee meegevoerd naar Hellevoetsluis (Zuid-Holland) waar het voor de sloop wordt verkocht.
20juni1533Keizer Karel neemt Terwaan (Frans-Vlaanderen) in. Met de verwoesting van de stad wordt ook de oudste gotische kooromgang van Europa uit 1234 vernietigd.
20juni1597Overlijden op Nova Zembla van de Nederlandse zeevaarder en poolreiziger Willem Barentsz, bekend voor zijn overwintering op Nova Zembla. Naar hem werden o.m. de Barentszzee, het Barentszeiland en het plaatsje Barentszburg op Svalbard genoemd.
20juni1814Traktaat van Londen: de mogendheden besluiten in de Conventie van Londen dat de zuidelijke provincies (“België”) en de noordelijke (“Nederland”) worden herenigd tot één staat: het Koninkrijk der Nederlanden.
21juni1340Zeeslag bij Sluis waarbij de Engelsen met de hulp van Vlaamse zeelieden de Franse vloot verslaan.
21juni1629Piet Hein, de overwinnaar van de Spaanse Zilvervloot, sneuvelt tijdens een zeeslag tegen Duinkerkse kapers.
21juni1799Twee voormannen van de Boerenkrijg, Albert Meulemans uit Tongerlo en Pieter Corbeels uit Turnhout, komen op de Esplanade in Doornik voor een Frans vuurpeloton. De verzetsleiders zaten al maanden gevangen, maar gaven geen krimp.
21juni1924Overlijden in Rijsel van de Zuid-Vlaamse schilder Pharaon de Winter.
22juni1890Om de slag van Waterloo en de ultieme nederlaag van Napoleon te vieren organiseren jonge, Vlaamsgezinde Brusselaars, samen met enkele Engelsen en Duitsers, een optocht naar de plaats van het slagveld. Fransgezinde tegenbetogers duiken op met de kreten :’A bas les faux belges’ en‘Vive la France’.
22juni1905Geboorte in Etterbeek, van de striptekenaar Hergé (Georges Remi), de vader van Kuifje.
22juni1962Paul van Zeeland verklaart in “La Libre Belgique”: “s’il arrivait que la Belgique se divisât en deux parties, celles-ci seraient toutes deux hors d’état de survivre(…) L’idée maitresse consisterait à s’appuyer désormais bien d’avantage sur les provinces”.
22juni1976De NV De Standaard, uitgever van de kranten De StandaardHet NieuwsbladGentenaarDe Landwacht en Het Handelsblad, wordt failliet verklaard. De Standaard wordt later gered door een groep rond André Leysen.
22juni2008Overlijden in Brussel van André Belmans, notaris, voorzitter van de werkgroep E Diversitate Unitas en uitgever van de tijdschrift De Federalist. Vurige verdediger van een provinciale decentralisatie en dito federalisme als tegenhanger van het drieledige federalisme op zijn Belgisch. André Belmans pleitte eveneens voor de verdere uitbouw van Benelux als stabiliserende factor in een Europese Gemeenschap die volgens hem “toeliet dat Fransen en Duitsers de constructie misbruikten om samen de touwtjes in handen te nemen”.
23juni1297De Franse koning Filips de Schone neemt Rijsel in.
23juni1305Vredesverdrag van Athis-sur-Orge tussen graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Filips IV de Schone. In Vlaanderen Vrede van de Schande of Ellendige Vrede genoemd. Vlaanderen wordt hersteld als vorstendom en de Vlaamse graaf wordt vrijgelaten, echter op voorwaarde van een zware herstelbetaling. Als waarborg worden ook de kasselrijen van Dowaai, Orchies en Rijsel naar Frankrijk overgeheveld.
23juni1314Slag om Bannockburn in Schotland waarbij Robert the Bruce het leger van Eduard II van Engeland verslaat. Door deze slag verovert Schotland zijn onafhankelijkheid, die het zal kunnen handhaven tot 1707.
23juni1880Overlijden in Roeselare van de dichter en studentenleider Albrecht Rodenbach, aanvoerder van de “Blauwvoeterie”, de eerste Vlaamse studentenbeweging. Hij was amper 24 jaar.
24juni1846In Gent, overlijden van Jan-Frans Willems, “vader van de Vlaamse Beweging”, Heel-Nederlander en vrijzinnige.
25juni1673Tijdens een stormaanval op de vestingwerken van Maastricht wordt Charles de Batz-Castelmore, graaf van Artagnan dodelijk getroffen door het musketschot van een Nederlandse soldaat. In het Waldeckpark, nabij het Tongerse plein markeert een beeldje de plaats waar Charles d’Artagnan, kapitein van de Musketiers van koning Lodewijk XIV, om het leven kwam. Vreemd dat een stad als Maastricht hiermee iemand herdenkt die aan het hoofd van zijn soldaten, talloze moorden, verkrachtingen verwoestingen en plunderingen in de Nederlanden op zijn actief heeft. De echte d’Artagnan was ook betrokken bij de bloedige repressie van de opstand van de Roure in de Languedoc.
25juni1967Een windhoos treft Noord-Brabant en de provincie Antwerpen. In het Noord-Brabantse Tricht vallen 5 doden en vele gewonden. In Oostmalle worden 135 huizen alsook de kerk totaal verwoest. Ze werd nooit heropgebouwd.
26juni1548Keizer Karel V doet op de Rijksdag van Augsburg de 17 Nederlandse provincies erkennen als één van de tien Kreitsen van het Rijk, waardoor ze tegelijk hun eenheid bevestigd zien en staatkundige zelfstandigheid krijgen. Deze erkenning van de “Bourgondische Kreits” staat geboekt als de transactie van Augsburg en werd juridisch en politiek uitgewerkt door de Friese rechtsgeleerde Wigle van Aytta van Zwichem, ook bekend onder zijn verlatijnste naam Viglius ab Aytta Zuichemus.
26juni1794Slag bij Fleurus. De Franse revolutionaire troepen onder leiding van maarschalk Jourdan vallen de Zuidelijke Nederlanden binnen en verslaan het Oostenrijks leger. Tijdens de slag wordt voor de eerste keer door de Fransen gebruik gemaakt van een verkenningsballon. De slag van Fleurus leidt tot de Franse bezetting van de volledige Zuidelijke Nederlanden. Toch werd tweehonderd jaar later, in 1994, de grootste middelbare school van de stad Fleurus naar de invaller van 1794 genoemd, het Athénée Royal Jourdan …
26juni1963Belgische para-commando’s springen in het raam van een militaire oefening boven de stad Detmold in Duitsland. Het vliegtuig wordt geraakt door een Engelse oefengranaat en stort neer. Tweeëndertig para’s alsook vijf bemanningsleden en een Kongolese stagiair-dispatcher komen om. Verschillende slachtoffers liggen begraven nabij het vliegveld van Schaffen.
26juni2009De Waddenzee in Nederland en Duitsland (eigenlijk in het Nederlandse en het Duitse deel van Friesland) wordt ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
27juni1909Eerste vlucht boven Nederland : in Etten-Leur vliegt de Fransman Charles de Lambert 3,5 minuten met zijn toestel Wright Flyer.
27juni1931In Brugge overlijden van Karel de Flou (1853-1931), de vader van de Vlaamse toponymie.
27juni1954De schilder Marcel Gromaire verklaart in Rijsel: “Les Pays-Bas, nos Pays-Bas, qui, depuis la Frise jusqu’à Saint-Quentin, possèdent, malgré le morcellement des frontières et des dialectes, une magnifique histoire commune, une lumière identique, un climat humain homogène dans sa diversité, méritent, il me semble, beaucoup d’amour. Et je les sais capables d’apporter, à qui les aime, toute la chaleur d’une vie profonde”.
28juni1577Geboorte in Siegen, uit Brabantse ouders, van Pieter Pauwel Rubens, kunstschilder en diplomaat.
28juni1918Geboorte in Moerbeke-Waas van de Vlaamse dichter Anton van Wilderode (Cyriel Coupé).
28juni1932In België worden de eerste taalwetten goedgekeurd. De openbare besturen in de Vlaamse provincies, alsook de lagere en de middelbare scholen dienen voortaan het Nederlands te gebruiken.
28juni1944Alexandre Galopin, gouverneur van de Generale Maatschappij van België wordt neergekogeld. De daders zouden nazi’s geweest zijn, maar dat is niet de mening van de familie. Hij was getrouwd met Elisabeth Verriest, een nicht van Hugo Verriest.
29juni1904Twee prehistorische veenlijken uit de late ijzertijd worden door een veenarbeider gevonden in het Weerdingerveen bij Weerdinge (Drenthe). Deze veenlijken, genaamd “het paar van Weerdinge”, bevinden zich vandaag in het Drents Museum in Assen.
30juni54Dietmar (“Indutiomar”), aanvoerder van de Trevieren, en Amerik (“Ambiorix”), hoofd van de Eburonen, verenigen zich in de strijd tegen de Romeinse bezetters.
30juni930Overlijden in Sint-Amands van Hukbald (840-930), geschiedschrijver, dichter en vooral bekend als de grootste muziekgeleerde uit de middeleeuwen.
30juni1924Moord in Jeruzalem op Jacob Israël de Haan, Nederlands schrijver, dichter en rechtsgeleerde. Hij emigreerde in 1919 als zionist naar Palestina, maar ter plaatse veranderde hij van inzicht. De Haan werd voorstander van een gemeenschappelijke staat van Joden en Palestijnen, met gelijke rechten voor beide volkeren. Hij ijverde voor onderhandelingen met Arabische leiders, om tot een vreedzaam samenwonen te komen. Dat ergerde de Joodse paramilitaire organisatie Hagana die hem liet vermoorden door ene Avraham Tehomi.
30juni1960Congo wordt onafhankelijk van België en zal van 1971 tot 1997 “Zaïre” heten.
30juni1974Overlijden van de Frans-Vlaamse dichter Emmanuel Looten. Hij schreef in “Toi Flandre”:
Je n’en puis plus d’aimer l’infini paysage,
Sauvagerie des vents et de la mer,
Ton coeur brassé de sable, brasé de ces gris pourpres,
O ma Flandre de Ciel!
Gepubliceerd

01.06.2016