WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Enkele verjaardagen in 2018

In 2018 is het

950 jaar geleden dat

In 1068, het tapijt van Bayeux werd vervaardigd. Het borduurwerk van 70 meter lang beeldt de geschiedenis af van de slag bij Hastings. Willem de Veroveraar versloeg toen de Angelsaksische koning Harold en nam zo de macht over in Engeland.

Willem de Veroveraar was getrouwd met Mathilde van Vlaanderen (ca. 1031-1083), dochter van de Graaf van Vlaanderen, Boudewijn V. Mathilde had wellicht een aandeel in de vervaardiging van het tapijt van Bayeux.

Het tapijt was dezer dagen in de actualiteit omdat de Franse president Macron onlangs voorstelde om het in Londen tentoon te stellen als pasmunt voor betere verhoudingen met Groot Brittannië.

900 jaar geleden dat

in 1118, de Orde van de Tempeliers werd opgericht.

850 jaar geleden dat

In 1168, Diederik van de Elzas in Grevelingen overleed. Hij was een van de grotere onder de Vlaamse graven en Vlaanderen werd toen zeer welvarend en streed dapper tegen de Sarrazijnen tijdens de twee grote kruistochten.

450 jaar geleden dat

In 1568, op de grote markt in Brussel de graven Egmont en Hoorn werden onthoofd. Ze vielen als slachtoffers van de religieuze onverdraagzaamheid en de politieke repressie van Spanje. Deze executies waren het sein van de algemene opstand in de Nederlanden.  450 jaar later getuigt de Catalaanse zaak dat sommige Spanjaarden nog niets geleerd hebben.

350 jaar geleden dat

in 1668, de Vrede van Aken een einde maakte aan de zgn. Devolutieoorlog tussen Frankrijk en Spanje waartoe de Zuidelijke Nederlanden toen behoorden.

250 jaar geleden dat

in 1768, de legendarische volksverteller en volksheld  Tisje Tasje, met zijn echte naam Jan Baptist van Grevelynghen, werd geboren.

200 jaar geleden dat

In 1818, Jan Frans-Willems, de Vader van de Vlaamse Beweging,   zijn ophefmakend gedicht Aen de Belgen schreef.

100 jaar geleden dat

In 1918, een tiental Vlaamsgezinde soldaten, in Normandië ,bomen moesten afhakken als straf voor hun Vlaamsgezindheid aan het front. Ze werden bekend onder de naam ‘de houthakkers van de Orne;

en dat de Spaanse griep een aanvang nam met  miljoenen slachtoffers wereldwijd tot gevolg.

50 jaar geleden dat

In 1968 de studentenrevolte en de strijd om Leuven Vlaams plaats had.

25 jaar geleden dat

In 1993, et water van Maas en Rijn tot een recordhoogte steeg. Grote gebieden in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland stonden onder water en meer dan 10000 mensen moesten worden geëvacueerd.

U leest  goed, beste vrienden: in 2018 niets nieuw onder de zon. De wereld vecht nog steeds tegen de Islam ; Spanje is nog even intolerant tegen de Catalanen als toen tegen ons ; en  epidemieën en klimaatproblemen bedreigen meer dan ooit onze planeet.

Maar met Paul van Vliet roep ik: niet bang zijn, ook niet 2018!

Gepubliceerd

07.02.2018

Kernwoorden
Reacties