WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2010

Mededeling van de VVNA

De Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2010 van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA) werd door de jury ad hoc unaniem toegekend aan de Frans-Vlaming Wido Bourel naar aanleiding van de publicatie van zijn eerste bundel Wintertijd in Frans-Vlaanderen en voor zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse taal zoals verwoord in zijn zeer persoonlijk getint essay Een erfenis zonder testament waarin hij zijn relatie tot het Nederlands beschrijft.

Uit het verslag van de jury ontnemen wij: “Met de Snellaertprijs 2010 wordt voor de eerste maal sinds het ontstaan ervan in 1977 deze prijs toegekend aan een Vlaamse auteur uit Frankrijk, nadat in 1999 de Snellaertprijs werd verleend aan dr. S.W. Couwenberg, deze laatste in 1987 voorafgegaan door de huldiging van dr. L. van Egeraat, beiden Noord-Nederlanders.

Met de Snellaertprijs 2010 heeft de jury de aandacht willen vestigen op de dagdagelijkse inzet die van onze volksgenoten in Frankrijk gevergd wordt om hun taal en culturele identiteit te vrijwaren. Doorheen Wido Bourel wilde de jury hulde brengen aan alle Frans-Vlamingen die door het geschreven woord de Nederlanden in Frankrijk levend houden.

Gepubliceerd

29.07.2012

Kernwoorden
Reacties