WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

De Pesthuizen van Steenvoorde

(Steenvoorde, de pesthuizen en het pestkerkhof, Flandria Illustrata)

In Steenvoorde, in de Poperingestraat, naast huisnummer 14, leidt een onopvallende smalle gang naar enkele kleine huizen achter de huizenrij . Weinige mensen weten dat dit de toegang was tot het vroegere pestkwartier van het stadje… 

Op de kaart van Steenvoorde in de Flandria Illustrata van Sanderus kan je het pestkwartier duidelijk waarnemen. Een weg leidt naar een groep afgezonderde huizen, door de tekenaar pesthuysen genaamd. Men telt er elf huizen in u-vorm, opvallend los van elkaar gepositioneerd. In het midden zie je enkele kruisen en de melding pestkerkhoff. De Flandria Ilustrata van Sanderus verscheen in 1641 en dit betekent dat de pest voor onze voorouders nog een realiteit was in de 17de eeuw.

De pesthuizen van toen zijn verdwenen. Maar je kan nog steeds langs deze akelige plaats van herinnering passeren. In mijn jeugd kon je nog voor een van de huidige woningen een steen zien. Hij was met een jaargang gemerkt. Dat jaar, dat ik toen niet noteerde, herinnert wellicht aan het jaar van de bouw van deze pesthuizen en aan de sombere periode van de pest in Steenvoorde. Wie gaat eens kijken of de steen met de jaarmelding er nog ligt?

Gepubliceerd

01.04.2020

Kernwoorden
Reacties