WIDOPEDIA
Een blog over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa
Wido Bourel

Meest recente berichten
Archieven
Kernwoorden

De Beeldenstorm in Poperinge

Op 10 augustus 2016 sprak ik in de Sint-Bertinuskerk van Poperinge over mijn boek Kinderen van de Beeldenstorm. Aanleiding was de opening van de tentoonstelling 450 jaar Beeldenstorm. Stormen in beelden, samengesteld door mijn goede vriend Guido Vandermarliere, in samenwerking met de stad Poperinge.

Het werd een succesvolle en leerrijke avond met de nodige zang en animatie. Tijdens de avond weerklonken verrassend de psalmen van Dathenus. Wie weet, voor de eerste keer, in een katholieke kerk.

Ook het lied Slaet op de trommele, ooit geschreven ter ere van de  beruchte geuzenkapitein Jan Denys, geboren in Woesten en woonachtig in Roesbrugge, weergalmde door de Sint-Bertinuskerk:

Slaet op den trommele van dieredomdeine,

Slaet op den trommele van dieredomdeus,

Slaet op den trommele van dieredomdeine,

Vive le geus is nu de leus.

Bij de tentoonstelling hoort ook een boek, Benauwde tijden in Poperinge, eveneens van de hand van Guido Vandermaliere. Niet alleen voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de 16 de eeuw in  Poperinge, maar ook, voor ieder met belangstelling voor de Beeldenstorm aan weerskanten van de schreve, kan ik dit werk warm aanbevelen. Benauwde tijden in Poperinge is een prachtvoorbeeld van hoe een amateur historicus nieuw en betrouwbaar bronnenmateriaal kan verheffen tot een boeiend en levend verhaal dat de lokale geschiedenis overstijgt.

Voor meer informatie over het boek  Benauwde tijden in Poperinge kan u zich richten tot de auteur:

guido.vandermarliere@telenet.be

Mijn boek Kinderen van de Beeldenstorm is nog steeds beschikbaar als u hier klikt.

Voor enkele recensies in de pers over deze geslaagde avond kan u klikken op :

http://www.westhoek.be/jewaserbij/9558/beeldenstorm-opening-tentoonstelling-en-boekpresentatie-in-de-sint-bertinuskerk

Gepubliceerd

04.10.2016

Reacties