Robert Burns

Robert Burns, de nationale dichter van Schotland wordt in 2009 gevierd naar aanleiding van zijn 250ste verjaardag. Als ere saluut volgt een van zijn bekendste gedichten geschreven in het Engels-Schotse dialect en in het Nederlands vertaald door Frans de Cort.

O, My Luve is Like a Red Red Rose

O, my luve is like a red, red rose,
That's newly sprung in June.
O, my luve is like a melodie,
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonie lass,
So deep in luve am I,
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi the sun!
And I will luve thee still, my dear,
While the sands o life shall run.

And fare thee weel, my only luve!
And fare thee weel, a while!
And I will come again, my luve,
Tho it were ten thousand mile!

Robert Burns
 

Mijn Lief is als de rode Roos

Mijn lief is als de rode roos
de knop vers ontsprongen;
mijn lief is als de melodie
bij snarenspel gezongen.

Ik min u met mijn hart, schoon lief,
zo teer als met mijne ogen
ge blijft mij dier tot dat de zon
de zeeën zal verdrogen.

Totdat de rotsen smelten in
de gloed der zonnestralen -
beminnen zal ik u zolang
als ik zal ademhalen.

Vaarwel, zoet lief, mijn enig lief !
nu moet ik henenijlen -
ik keer weer, al scheiden ons
tienduizend lange mijlen !

Vertaling : Frans De Cort

 

 

randomness