Renaat Despicht

25 maart 1870 is de geboortedatum van de Renaat Despicht , de eerste professor Nederlands aan de katholieke universiteit Rijsel. Renaat Despicht was ook schrijver en dichter. Zo’n gedicht van hem is

Oost, West, thuis best

De zwatelende zwaluw
van het lukkende lot
nagelt heur nestje
in de huif van mijn huis.
De vinke voed haar jongskes
bij den bollen boom,
de merel op den malschen heester.
Geluk, je legt een leger
op de tegels van mijn thuis.

 

 

randomness