Patriottisme

PATRIOTTISME VOOR DE JEUGD

      Bij het uittrekken der schutters

ADRIAAN:
Hoe, vader, waartoe toch dat vroege geraas?
Wat zegt toch dat luide hoezee!

DE VADER:
Wel jongen , de schutters die trekken ten strijd
Voor Koning, voor vrijheid en vree.


ADRIAAN:
Ten strijde? Maar vader, wat vijand is het
Die ’t bloeijende Neêrland niet mint?

DE VADER:
Ondankbare broeders van U en van mij
De woelzieke Belgen mijn kind.


A. KLOPPERT