Nicolas Bourgeois en Jean-Marie Gantois over Joris van Severen

(Verschenen in Nieuwsbrief Joris van Severen, 13 jaargang, 3e trimester 2009)

In de jaren zeventig tot aan zijn dood in 1982 heb ik uitvoerig gecorrespondeerd met Meester Nicolas Bourgeois, een van de voormannen van het Vlaams Verbond van Frankrijk.

Op mijn vraag of hij Joris van Severen had gekend, antwoordde Bourgeois in een brief van 20 november 1975 het volgende:

"Ik heb Joris van Severen nooit persoonlijk ontmoet. Wat ik over Van Severen hoorde had ik van Jean-Marie Gantois die de man iets té reactionair en aristocratisch vond. Gantois vond de stijl van het Verdinaso te militaristisch om een populaire beweging in Vlaanderen te kunnen worden."

Tijdens een interview dat enkele weken later volgde, verduidelijkte Bourgeois een en ander:

"De stijl van het Verdinaso was voor ons uiteraard niet bruikbaar. Verder, vergeet ook niet dat Gantois, boven alles allergisch was aan de invloed van het denken van Maurras, "un ennemi de race", die hij ook meende waar te nemen bij van Severen.

Hij verafschuwde Maurras en Pétain, en evenzeer Franco en Mussolini. Jean-Marie Gantois had het niet begrepen op de Latijnse invloeden en stijl. Voor het overige voelden wij ons natuurlijk zeer verwant met alle sympathisanten van de Nederlandse Gedachte."

Wido van Kaaster