Uit mijn dagklapper: Lodewijk de Baecker

Op 16 april vieren wij de 200ste verjaardag  van de  geboorte van de Frans-Vlaamse voorman  Lodewijk de Baecker (1814-1896).  de Baecker was jurist van opleiding.  Maar hij werd vooral bekend  als dynamisch verdediger van de Nederlandse taal en cultuur in Frankrijk, alsook als germanist en filoloog.

Zijn boek Les Flamands de France. Etudes sur leur langue, leur litérature et leurs monuments (1850) werd een mijlpaal in de heropleving van de Nederlandse gedachte in Frankrijk.

 Een rechtstreeks gevolg van Les Flamands de France was de  oprichting in  1853 van het Comité Flamand de France (CFF), de eerste georganiseerde Vlaamsvoelende vereniging  in Frans-Vlaanderen.  de Baecker werd  medestichter en eerste ondervoorzitter van het CFF. Maar hij keerde later het Komite de rug toe wegens gebrek aan radicalisme.

Hij volgde op eigen houtje een zeer invloedrijke koers inzake verdediging en onderwijs van het Nederlands in Frankrijk. de Baecker was een van de eerste Frans-Vlamingen die sprak over het Nederlands ipv over het Vlaams en vond het woord Néerlande uit als Franse vertaling voor de Nederlanden.

Germanist en filoloog

Lodewijk de Baecker laat een omvangrijk oeuvre achter als germanist en filoloog. Hij publiceerde een vijftigtal boeken over zijn geboortestreek, maar ook en vooral over de grote  epossen van de Germaanse literatuur als De Niebelungen, Beowulf, Gudrun, de Heliand, enz.

Een van zijn merkwaardigste werken  heet De la religion dans le Nord de la France avant le christianisme. In dit boek  schetst hij een beeld van de Germaanse mythologie en  gaat  hij op zoek  naar sporen van heidense overlevering in de cultuur en tradities van de Zuidelijkste Nederlanden.

Lodewijk de Baecker beschikte over een invloedrijk netwerk in Franse politieke kringen tijdens de periode van het tweede Franse keizerrijk. Hij geraakte ook bevriend met grote Vlaamse en Europese namen uit zijn tijd. Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872) in Vlaanderen, J.A.  Alberdingk Thijm (1820-1889) in Nederland, alsook Jacob Grimm (1785-1863) en August Heinrich Hoffmann von Fallersleben  (1798-1874) in Duitsland.

Deze pionier va de Nederlandse Gedachte overleed op  4 februari 1896, op 81 jaar leeftijd, in Parijs. Hij werd in het Frans-Vlaamse dorpje Noordpeene begraven waar hij ook een kasteeltje bezat.

Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van zijn geboorte bereiden wij een nieuwe publicatie over Lodewijk de Baecker voor die nog dit jaar zal verschijnen.

 

 

randomness