Kaaster mijn dorp

Kaaster in de XVIIe en XVIIIe eeuw

Niet alleen het zacht glooiende landschap van Kaaster is aantrekkelijk, maar de toponiemen die de vroegere geslachten aan wegen en velden, beken en boerderijen gegeven hebben zijn er al even kleurig en plastisch als overal in het oude West-Vlaanderen. Ze roepen met hun klank de sfeer op waarin iemand als Karel Lodewijk Grimminck dit dorp en zijn bewoners benaderd heeft.