Johan Winkler

De Friese Heel-Nederlander en taalkundige Johan Winkler overleed in Haarlem op 11 maart 1916. In zijn befaamde boek Oud Nederland schrijft hij in 1888:

Nog heden zijn er in de noordwestelijke gewesten van Frankrijk drie-vierde millioen ingezetenen, die het Vlaamsch als hunne moedertaal spreken!

123 jaar later heeft de Franse staat er voor gezorgd dat het Vlaams in Frankrijk stervende is . Onvergeeflijk voor het land van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid!!