Geen Vlaams Huis in Rijsel?

Gebouwen nog steeds niet aangekocht

Hoever staat men met het Vlaams Huis in Rijsel? Deze vraag kan paradoxaal klinken na de aankondiging van de aankoop van een gebouw in de hoofdstad van de Franse Nederlanden, nu reeds een jaar geleden. Maar de teleurstellingen met de Brakke Grond, en daarmee gepaard de budgettaire inkrimpingen en de houding van de vakbonden dreigen alles terug in vraag te stellen.

In september 1980, op de Cultuurdag voor Frans-Vlaanderen in Waregem, kondigde de huidige Vlaamse staatssecretaris Mevr. R. De Backer, toen minister van de Nederlandse Gemeenschap, de komende aankoop aan van een gebouw in Rijsel met als doel de oprichting van een Vlaams Huis. Het gebouw, dat uit de 18de eeuw dateert, zou volgens een verklaring van het ministerie een uitstekend "uitstallingpunt voor de Nederlandse cultuur in Frans-Vlaanderen worden".

Over de schreve verheugde men zich over dit initiatief. De oprichting van een dergelijk centrum voor de Nederlandse cultuur beantwoordt immers aan de wensen van alle regionalistische verenigingen in Frans-Vlaanderen.

Maar na deze klinkende verklaringen werd het helemaal stil aan officiële zijde. En het blijkt inderdaad dat, tot op heden, de aankoop van het gebouw nog steeds niet geregeld is. Het lijkt er zelf sterk op dat het dossier van het Vlaams Huis in Rijsel reeds een jaar in een of andere ministeriële lade verborgen ligt.

De Frans-Vlamingen zijn verontrust en terecht. De luidruchtige inhuldiging van de Nederlandse Brakke Grond hangt nog fris in ieders geheugen. Ook in het geheugen van onze politici die blijkbaar verkiezen te wachten op betere tijden om het politieke risico van nieuwe syndicale aanvallen te ontwijken. De vakbonden van hun kant profiteren van deze omstandigheden en verklaarden onlangs in de vrije tribune van een Vlaamse krant dat ze zich "vanzelfsprekend" zullen verzetten tegen de oprichting van het Vlaams Huis te Rijsel.

De internationale uitstraling die met dit Vlaams Huis aan de Nederlandse cultuur worden geboden op een dergelijke manier verwaarlozen en ontkennen zou lachwekkend zijn indien de gevolgen ervan niet zo droevig waren.

De stad Rijsel biedt de Nederlandse cultuur in Frankrijk een unieke kans tot ontplooiing. Deze aanwezigheid zou ook een onmisbare steun zijn voor jonge Frans-Vlamingen die, in deze nivellerende wereld terug op zoek gaan naar hun eigen cultuur en wortels.

Tegenover een plan met Europese dimensie socio-economische theorieën verzinnen die met de zaak niets te maken hebben is werkelijk van bedenkelijk politiek niveau. Wij zien niet in hoe het Vlaams Huis in Rijsel, toch een bescheiden plan binnen het budget van cultuur, een invloed van enige betekenis zou kunnen hebben op de financiën van de, voor het overige, zo gulle Vlaamse culturele sector.

Tenslotte herinneren wij eraan dat zelfs de Franse regering geen bezwaren had tegen de opening van het Vlaams Huis in Rijsel. Zouden het dan de Vlamingen zelf zijn die zich verzetten tegen dit plan? In de Franse Nederlanden verwacht men dringend een antwoord. En daden...

(Verschenen in Gazet van Antwerpen van 31.08.1981)
Bijna 30 jaar later wacht men nog steeds op een nieuw initiatief van de Vlaamse Regering ...