G

Casselkoeien

Guido Gezelle

Aanschouwt mij, hier en daar,
die bende Casselkoeien;
die, louter bruin van haar,
als zoveel blommen bloeien
in 't gers en in de zon, die zinkend, henentiet:
die, rood, het rode veld vol rode vonken giet.

't Is prachtig overal,
't Is prachtig, hoe de huiden
dier koeien liefgetal
van vouwe en verwen luiden,
't is prachtig, hoe ze staan, gebeiteld en gesneen,
lijk beelden, over heel die wijde weide heen.

Nicolas Bourgeois en Jean-Marie Gantois over Joris van Severen

(Verschenen in Nieuwsbrief Joris van Severen, 13 jaargang, 3e trimester 2009)

In de jaren zeventig tot aan zijn dood in 1982 heb ik uitvoerig gecorrespondeerd met Meester Nicolas Bourgeois, een van de voormannen van het Vlaams Verbond van Frankrijk.

Op mijn vraag of hij Joris van Severen had gekend, antwoordde Bourgeois in een brief van 20 november 1975 het volgende:

Het Wilhemus in het Frans

De Vlaamse Leeuw in het Frans inspireerde een van onze lezers om ons Het Wilhelmus, de nationale hymne van Nederland, eveneens in het Frans te bezorgen.

Deze vertaling met naamdicht dateert uit 1582:

Wilhelmus van Nassouwe (Het Wilhelmus)

Paroles en français, source de 1582 - avec acrostiche

Geuzenlied

Nederland, let op uw zaak ;
De tijd en stond is daar.

Gij draagt den bast al om de strot
Rept fluks uw vrome handen.

 

 

Jean-Marie Gantois, de "torrewachter" van Frans-Vlaanderen

Het is nu meer dan 40 jaar geleden dat Jean-Marie Gantois, gewezen leider van het Vlaams Verbond van Frankrijk op tragische wijze in Waten, aan de zuidelijke grens van het oude grafschap Vlaanderen, overleed. Met hem verdween het symbool van een generatie die in Frankrijk de strijd aanging voor Vlaamse autonomie en voor de Nederlandse gedachte.

Grevelingen

De beslissing om de atoomcentrale van Grevelingen bij Duinkerke te bouwen werd door De Franse regering genomen in maart 1974. Ik was samen met een vriend van de vereniging Hekkerschreeuwen aanwezig op de protestbetoging tegen dit project. Opvallend was hoe weinig mensen er toen kwamen opdagen, amper 150 betogers. Er was meer politie aanwezig dan dat er manifestanten waren. De Vlaamse Beweging in Frankrijk was toen beslist groener dan de Groenen!

randomness