G

Gestolen Vlaamse kunst

 
In het tijdschrift Neerlandia publiceer ik regelmatig een column over Frans-Vlaanderen. Gestolen Vlaamse kunst is het onderwerp van mijn nieuwste column in het eerste nummer van  2019. Om dit artikel te lezen klik hier.
 
De volledige inhoudsopgave van deze Neerlandia is te vinden met deze link. Het tijdschrift Neerlandia kan ik mijn lezers van harte aanbevelen.

Mark Grammens over Frankrijk

Mark Grammens, is de nestor van de Vlaamse journalistiek en een van de voornaamste en meest gezaghebbende Vlaamse journalisten van zijn tijd. Binnenkort verschijnt de laatste nummer van  “Journaal”, zijn veertiendaagse nieuwsbrief die al meer dan twee decennia een belangrijke rol speelt in de opinievorming binnen en rond de Vlaamse Beweging.  In nr.  650 van Journaal  van 21 maart laat Grammens nog eens zijn rake pen horen over Frankrijk :

Une citation de Mark Grammens  concernant la France

Mark Grammens, nestor de la presse flamande, est un des journalistes  qui fait autorité en Flandre.  Prochainement parait le dernier numéro de  son “Journaal”, une lettre bimensuelle qui, depuis plus de deux décennies, joue un rôle prépondérant dans l’opinion du Mouvement Flamand. Dans le numéro 650 de « Journaal » du 21 mars Grammens  s’exprime une fois plus de manière très critique  concernant la France:

Casselkoeien

Guido Gezelle

Aanschouwt mij, hier en daar,
die bende Casselkoeien;
die, louter bruin van haar,
als zoveel blommen bloeien
in 't gers en in de zon, die zinkend, henentiet:
die, rood, het rode veld vol rode vonken giet.

't Is prachtig overal,
't Is prachtig, hoe de huiden
dier koeien liefgetal
van vouwe en verwen luiden,
't is prachtig, hoe ze staan, gebeiteld en gesneen,
lijk beelden, over heel die wijde weide heen.

Nicolas Bourgeois en Jean-Marie Gantois over Joris van Severen

(Verschenen in Nieuwsbrief Joris van Severen, 13 jaargang, 3e trimester 2009)

In de jaren zeventig tot aan zijn dood in 1982 heb ik uitvoerig gecorrespondeerd met Meester Nicolas Bourgeois, een van de voormannen van het Vlaams Verbond van Frankrijk.

Op mijn vraag of hij Joris van Severen had gekend, antwoordde Bourgeois in een brief van 20 november 1975 het volgende:

Het Wilhemus in het Frans

De Vlaamse Leeuw in het Frans inspireerde een van onze lezers om ons Het Wilhelmus, de nationale hymne van Nederland, eveneens in het Frans te bezorgen.

Deze vertaling met naamdicht dateert uit 1582:

Wilhelmus van Nassouwe (Het Wilhelmus)

Paroles en français, source de 1582 - avec acrostiche

Geuzenlied

Nederland, let op uw zaak ;
De tijd en stond is daar.

Gij draagt den bast al om de strot
Rept fluks uw vrome handen.

 

 

Jean-Marie Gantois, de "torrewachter" van Frans-Vlaanderen

Het is nu meer dan 40 jaar geleden dat Jean-Marie Gantois, gewezen leider van het Vlaams Verbond van Frankrijk op tragische wijze in Waten, aan de zuidelijke grens van het oude grafschap Vlaanderen, overleed. Met hem verdween het symbool van een generatie die in Frankrijk de strijd aanging voor Vlaamse autonomie en voor de Nederlandse gedachte.

randomness