Engeland of Engelland

Ik werk al een tijdje aan een uitgave over de heidense drie maagden van Kaaster.

Het christelijk verhaal vertelt dat de drie maagden uit Engeland kwamen en dochters waren van Koning Kenulf van Mercia. Het probleem is dat van deze koning geen dochters bekend zijn… Als dit verhaal niet klopt, hoe moet men “komend uit Engeland” verstaan?

Dr. J. Schrijnen, in zijn befaamde Nederlandse Volkskunde, deel 1, blz. 162 schrijft “dat met Engeland Engelland wordt bedoeld” en meer bepaald “ het zielenrijk , het Oudgermaanse hemelse lichtland”. Een interessante piste voor mijn studie. Wie weet meer over Engelland?