Een welverdiende prijs voor Cyriel Moeyaert

Cyriel MoeyaertCyriel Moeyaert en Prof. Dr. Frans Debrabandere krijgen dit jaar De Dr. Ferdinand Snellaertprijs van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA).

Deze prijs wordt Prof. Dr. Frans Debrabandere toegekend voor zijn West-Vlaams Etymologisch Woordenboek. Mijn goede vriend Cyriel Moeyaert wordt terecht gelauwerd voor een ander woordenboek dat me zeer nauw aan het hart ligt, nl. het Woordenboek van het Frans-Vlaams, verschenen bij het Davidsfonds.

Het Woordenboek van het Frans-Vlaams is niet het werk van een kamergeleerde. Al moet Cyriel, als auteur van een succesvolle ABN-spraakkunst samen met o.m. Dr. P. C. Paardekooper en gewezen inspecteur Nederlands, niet bepaald onderdoen voor de academisch geschoolde taalkundigen.

Gedreven door de liefde voor de Nederlandse taal in het algemeen, en voor de taal van de Vlamingen in Frankrijk in het bijzonder, sprokkelt Cyriel, al meer dan 40 jaar, bij talloze tochten over de schreve, typische Frans-Vlaamse woorden en uitdrukkingen die hij hoorde bij alle lagen van de bevolking. Cyriel noteerde dit zeer accuraat en publiceerde zijn oogst in verschillende tijdschriften zoals Ons Erfdeel en de KFV-Mededelingen.

Zo heb ik Cyriel leren kennen, 35 jaar geleden, bij een van zijn talloze tochten door Frans-Vlaanderen. Ik herinner me nog de sappige gesprekken die hij met mijn ouders in het Vlaams voerde. Mijn vader wordt trouwens vermeld als een van de zegslieden in dit woordenboek, o.m. met het woord stouthals, een oud Nederlands woord voor "waaghals", aldus Cyriel.

Sinds bijna een halve eeuw verzamelt Cyriel ook vele oude Nederlandse teksten uit de Nederlanden in Frankrijk waarover hij met veel deskundigheid publiceert, o.m. in het jaarboek De Franse Nederlanden, uitgegeven door Ons Erfdeel. Ik kan daarom alleen maar betreuren dat, juist in het jaar dat Cyriel wordt gelauwerd voor zijn levenswerk, Ons Erfdeel beslist heeft Het lexicon van de Nederlandse schrijftaal in de Westhoek niet in zijn jaarboek maar enkel op zijn webstek te publiceren. Een brief met gepaste verontwaardiging aan de hoofdredacteur is hier op zijn plaats.