De Westhoek herdenkt Frans-Vlaamse kunstenaar Joseph Dezitter

In november 1983 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Frans-Vlaamse heemkundige, kunstenaar en ambachtsman Joseph Dezitter werd geboren.

In Vlaanderen is hij zo goed als onbekend. De dynamische VVV West-Vlaamse Bergen besliste er wat aan te doen en wijdt een tentoonstelling aan het werk van Dezitter. Tevens worden in het najaar, aan weerskanten van de schreve, zijn mooiste boeken heruitgegeven.

Joseph Dezitter werd op 29 november 1883 in Bollezeele geboren en overleed op 17 augustus 1957 in Malo-aan-Zee bij Duinkerke.
Hij stamde uit een dynastie van kunstenaars en ambachtslui.

J. Dezitter volgde tekenlessen aan de school voor schone kunsten in Rijsel alsook in Brussel en Gent. Hij werd een begaafde tekenaar en aquarellist, maar toonde vooral talent als meubelmaker en houtsnijder.

Later zou hij tekenles geven in de gezellige vestingstad Sint-Winoksbergen waar hij tevens zijn werkplaats had in het atelier van de 18e eeuwse beeldhouwer Van Broeckhorst. Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich als meubelmaker in de stad Broekburg.

In zijn vrije tijd tekende en schilderde Dezitter vaak schilderachtige hoeken van de Franse Nederlanden die hij ook als aquarellen of als houtsneden uitwerkte. Hij nam ook vele nota’s over het volksleven en de tradities van de Nederlanden in Frankrijk. Zijn heemkundige oogst was des te rijker omdat het West-Vlaams van de streek zijn moedertaal was. Het is trouwens bekend dat Joseph Dezitter zijn boeken eerst in het West-Vlaams bedacht om ze nadien in een Franse vertaling neer te schrijven.

Deze nota’s werkte hij dan uit tot getekende reportages, prachtig geïllustreerd met talrijke houtgravures van zijn hand.

 

Boeken van Dezitter opnieuw uitgegeven

Voor en na de Tweede Wereldoorlog publiceerde Joseph Dezitter drie boeken bij uitgeverij Raoust in Rijsel.

Deze boeken, die zo goed als onvindbaar waren geworden, zijn door uitgeverij Malegijs voor de eerste maal in het Nederlands uitgegeven. Eerst verscheen Molens van mijn Vlaanderen, een overzicht van de voor de Tweede Wereldoorlog nog bestaande windmolens in Frans-Vlaanderen, rijk geïllustreerd met 82 houtgravures. Twee andere werken van Dezitter, over oude huizen en veldkapellen in de Franse Nederlanden, staan eveneens op het programma.

Vermeldenswaard is nog dat de Duinkerkse uitgeverij Westhoek Editions een nooit gepubliceerde studie van J. Dezitter over de stad Broekburg in boekvorm zal uitgeven. Deze uitgeverij verspreidt ook nog een ander boek van Dezitter l’âme flamande à Bergues-St-Winoc volledig in handschrift en met talrijke illustraties van de schrijver.

 

Deze tekst verscheen in Gazet van Antwerpen van 20-21 augustus 1983

Een herdruk van het boek "Molens van mijn Vlaanderen" verscheen bij uitgeverij Malegijs in 1983

Het boek "Bourbourg et son église" verscheen bij Westhoek Editions eveneens in 1983

 

 

randomness