De overige Nederlanden

De Nederlandse gedachte

Indien men ons zou vragen de grenzen van de Nederlanden te bepalen, zouden wij het niet kunnen of evenmin wensen. Elke begrenzing houdt beperkingen in en sluit andere zaken uit. Meer dan een ideale politieke constructie zijn de Lage Landen voor ons een idee.

Frans de Hoon

Het begrip "Nederlanden"

Het begrip "Nederlanden" is inderdaad meer omvattend dan het begrip "Nederlandse taalgebied". Vier sprekende voorbeelden : noch de Nederlandse mystieke school noch de Nederlandse schildersschool, noch de Nederlandse bouwkunst, noch zelfs de Nederlandse letterkunde kunnen, zoals de Duitse of de Franse, in een kring worden opgesloten.

Theo Lefevre, gewezen Eerste Minister van België

 

 

randomness