De Nederlanden "extra muros" en Renaat Despicht

De Nederlanden “extra muros”, het jaarboek van de vereniging Zannekin is aan zijn 32ste editie toe. Dit nummer bevat tal van interessante teksten over de geschiedenis en de actualiteit van gebieden die ooit tot de historische Nederlanden behoorden.

Onze aandacht gaat natuurlijk eerst naar de Nederlanden in Frankrijk, met o.m. een zeer boeiend artikel van Cyriel Moeyaert over het Sint-Bertijnscollege, ooit nog een Vlaams college in Sint-Omaars.

Samen met historicus Kristof Papin brengt Cyriel Moeyaert ook een hommage aan de Frans-Vlaamse voorman en taalkundige Renaat Despicht, vijftig jaar na zijn overlijden. Op blz. 47 lezen wij : “Wido Bourel zal twintig jaar na zijn dood (1980) in de Gazet van Antwerpen aan hem een heel degelijk artikel wijden als volkskundige, hoogleraar Nederlands en dichter van het Beenvoordebos”.

Al is dit artikel van 12 maart 1980 een beetje gedateerd u kan hier klikken voor de volledige tekst ervan.

Wij treffen nog meer bevriende pennen in dit nummer: o.m. een tekst van Pieter Jan Verstraete over de Friese boer en dichter Douwe Hermans Kiestra, alsook van Erik Martens over het separatisme in Nederlands Limburg in de periode 1839-1849.

Zeer lezenswaard is ook het artikel van Dr. Thomas Steensen, directeur van het Nordfriisk Instituut te Bredstedt (Schleswig-Holstein) over de Nederlandse invloeden en sporen in het “Deense Holland”, Noord-Friesland.

Voor meer info: www.zannekin.org

 

 

randomness