De leeuw en de kukeleku

Euromunt WaterlooDe herdenkingsmunt van twee Euro die de Belgische staat sloeg om de tweehonderdste verjaardag van de slag van Waterloo  te herdenken wordt niet verspreid.  Een simpele oekaze van Frankrijk was voldoende om de aftocht te blazen.

Volgens Frankrijk is de leeuw van Waterloo op de euromunt "een negatief symbool" voor een deel van de Europese bevolking, versta de Franse. Deze munt  zou ook het “anti-Europees ressentiment in Frankrijk kunnen bevorderen”. Hoe zo?

En ik die dacht dat de Slag van Waterloo de overwinning was van een Nederlandse, Britse, Pruisische, zeg maar van een heuse Europese coalitie tegen de meer dan twintig jaar, bloedige bezettingsoorlogen van Frankrijk.

Niet alleen Europese, maar ook  Franse staatsburgers verzetten zich tegen de tirannie van Napoleon. De Franse keizer joeg ongeveer een miljoen jonge Fransen de dood in op de slagvelden van Europa. De Franse bevolking  werd al deze bloedbaden stilaan beu en kwam in verzet. In het Noorden  van Frankrijk alleen al  schat men de gewapende opstand tegen de verplichte conscriptie  vanaf 1813 op meer dan 50.000 rebellen.

Deze rebellen  zullen het Europese bevrijdingsleger hand en spandiensten leveren om, in 1814 en 1815, Parijs te bereiken. Men noteert  bovendien dat deze Europese coalitie geen expansionistische politiek nastreefde en zich vrij snel uit Frankrijk zou terugtrekken. Dit in schril contrast met de politiek van Napoleon in de landen die hij veroverde.

En is de leeuw van Waterloo een negatief symbool? Volgens Johan Op de Beeck in De Morgen belichamen  de overwinnaars van Waterloo niet minder  dan de slavernij, het obscurantisme, het kolonialisme, de standenmaatschappij en de ongelijkheid. Terwijl Napoleon natuurlijk staat  voor de geniale, gewapende hand van de Verlichting!  Je moet toch een ex- journalist van de VRT zijn om zoiets uit te kramen.

Hopeloos belachelijk

Vraag  het maar aan de Haïtianen. Op Haïti heeft Napoleon de slavernij, enkele jaren voordien afgeschaft , gewoon terug ingevoerd! Nooit gehoord van Toussaint Louverture, de leider van de opstand tegen Napoleon op Haïti, mijnheer op de Beeck? Op de webstek van AfricaMaat beschrijft men vandaag de dag nog Napoleon  als een dictator, een tiran, een folteraar verantwoordelijk voor misdaden tegen de Mensheid.  ‘On s’excuse du peu’!

En  wat te denken van  het nieuwe despotisme van Napoleon?  Keizer Napoleon, want koning was te min voor de man die zich Caesar waande. Als een echte Corsicaanse maffia werd zijn familie rijkelijk bediend met allerlei postjes als het koningschap van Nederland en Sweden. Idem voor zijn hogere officieren. Over obscurantisme en nieuwe standenmaatschappij gesproken.

De Engelsen lachen zich krom. De Franse staat maakt zich  hopeloos belachelijk met zijn verzet tegen  deze euromunt .

Stel, de Duitsers zouden nu hetzelfde doen met de nieuwe, pas geslagen Franse euromunt die het eind van de tweede wereldoorlog, 70 jaar geleden, herdenkt. Afschaffen maar die Franse munt want het heeft een negatieve weerklank voor de Duitsers! Was dit een Duitse stelling  dan zou het kot  pas  te klein zijn!
Waarom kunnen de Fransen niet wat de Duitsers al jaren doen, nl. in het reine komen met de  geschiedenis van hun expansionistische politiek en hun nederlagen erkennen?

Pasmunt voor beroofde kunst

En dan is er nog de houding van de Belgische regering. Hoe is het mogelijk dat de regering al gaat liggen bij de eerste Franse kukeleku?  Of is dit land  echt nog een vazal van Frankrijk zoals in de tijd van Napoleon?
Waarom niet rustig de Fransen laten komen met hun tragikomedie over onze euromunt?  Laat het maar tot een Europese stemming  komen. Pas dan zou  Frankrijk zich echt  belachelijk maken!

Of gebruik tenminste dit voorval  als pasmunt om een deel van wat Napoleon en Frankrijk in onze streken beroofd hebben, en nooit hebben teruggegeven, terug te brengen.  Ik las dat staatsecretaris Elke Sleurs gedreven is om de kunstwerken die Frankrijk als oorlogsbuit meenam  te inventariseren en zo mogelijk terug te krijgen. Kan de minister van financiën Johan Van Overtveldt, toch van dezelfde partij als Elke Sleurs, niet komen tot een gemeenschappelijk plan om een en ander te doen bewegen?

Als Frankrijk onze Euromunt niet moet laat hen dan in de plaats enkele van onze geroofde  Rubensen en Jordaensen teruggeven! Of eis van de Franse regering dat deze kunstwerken minimaal in de Frans-Vlaamse musea  zouden terechtkomen. Ze zouden  in dat stukje Vlaanderen in Frankrijk in elk geval beter op hun plaats zijn dat in Parijs, Grenoble en Dijon.