Een doordenkertje over slecht bestuur en historische referenties

Ronnie Leten, CEO van de Zweedse machinebouwer Atlas Copco, maakt zich begrijpelijk zorgen over slecht bestuur in België (cf. de Vlaamse pers). Hij roept op tot ‘een terugkeer naar 1830’.
Beste Ronnie, net als u maak ik me zorgen over slecht bestuur in dit land.  Mag ik evenwel  suggereren uw referentiekader op te schuiven en op te roepen  tot ‘een terugkeer naar 1815’?