Claes

"Men moet zich door zijn tegenstanders doen respecteren. "Considère avant d’entrer en lice, mais une fois entré faites-vous considérer." Door toegeeflijkheid en redelijkheid of zelfs door sluwheid - en laat ons niet over grootmoedigheid spreken - zullen wij onze tegenstanders niet tegenhouden, niet ontwapenen, geen tegenprestaties bekomen en zelfs geen respect. Wij zullen onze mogelijke vrienden niet tot medestanders maken, en onze bestaande vrienden verliezen. Zijn zien in onze toegeeflijkheid klaarder dan wijzelf. Zij zien geen goedheid, maar snulligheid. Wij verliezen het vertrouwen van onze tegenstanders die allereerst moeten weten waar wij staan en zo verliezen wij ook onze vrienden . En tenslotte verliezen wij ook ons zelfvertrouwen en onze waardigheid. Zonder een afdoend antwoord op de vragen van onze vrienden (Gij zijt toch een meerderheid!) blijft ons niets anders over dan hen te mijden".

Lode Claes/ De afwendbare nederlaag/ 1986

 

 

 

 

randomness