By By Belgium

(06 2010)

De kaarten van Vlaanderen die Toerisme Vlaanderen regelmatig verspreidt brengen me tot enkele bedenkingen.

Ik herinner me een vroegere editie van deze kaart waar de grens met … Frankrijk ergens door het Zoniënwoud liep. Als Frans-Vlaming schok ik even van het resultaat: Frankrijk dat voortaan begint aan de poorten van Brussel. Met of zonder corridor. Kan dit de uitkomst zijn van 200 jaar Vlaamse Beweging? Is dat voor ons Vlamingen, de gewenste uitkomst? En wie van de grote Europese spelers gaat die verschuiving zo maar accepteren? Dan maar een echte confederale tussenstap, om dit alles rustig te wikken en te wegen.

Met de meeste recente kaart van Toerisme Vlaanderen kom ik tot aanvullende reflecties. Aangrenzend aan Vlaanderen lees ik nu Belgium, in de plaats van Wallonië.

Als twee partners met een gemeenschappelijke naam uiteengaan, stelt zich de vraag: wat met die naam? Het antwoord moet luiden: de democratische meerderheid van dit land claimt de naam en het “merk” Belgium en de deal wordt dat deze naam in geen geval nog mag worden gebruikt door de ex-deelgebieden.

Stel je even voor: het nieuwe – zij het ingekrompen – België gaat over tot de orde van de dag terwijl Vlaanderen maanden en jaren zwoegt om zijn vertegenwoordiging en zijn bekendmaking in de wereld rond te krijgen! Zo een fout komt men nooit te boven.

Vlaanderen, let op uw zaak!

Wido Bourel

Zie hier het antwoord van Viceminister-president Geert Bourgeois op 15 september 2010:

Geachte heer Bourel,

Hartelijk dank voor uw mail in verband met de naam België. De kaarten die als promotie worden gebruikt in Vlaanderen en in Wallonië zijn dikwijls zo getekend om de ingewikkelde "Belgische situatie" te vereenvoudigen. Voor kenners kan die vereenvoudiging soms tot ergernis leiden, maar het gaat om louter functionele kaarten, geen institutionele.
Los van de interessante bedenking die u maakt, wijs ik er op dat we toerisme en economie al jaren succesvol promoten onder de naam Vlaanderen. Onze rijke geschiedenis is bovendien een stevige basis om een naamsbekendheid op te bouwen.

Geert Bourgeois, Viceminister-president en Vlaams minister
randomness