A

ABC vissersalfabet

A is het anker gehieuwd voor de reis
B is de boei die de vaargeul aanwijst
C is de kompasnaald naar ’t Noorden gedraaid
en D is het dek dat naar Island ons draagt

Fal di dei di falde dido

A24 autosnelweg door Frans-Vlaanderen

Open brief van 15.02.06 aan Minister-President Yves Leterme

T.a.v. de Heer Yves Leterme
Minister-President van de Vlaamse Regering

Geachte heer Minister-President,

In het Noorden van Frankrijk is de discussie losgebarsten over de plannen van de nieuw te bouwen autoweg A24 die Amiens en het Noorden van Frankrijk met Vlaanderen moet verbinden.

Over André Demedts, Luc Verbeke en de 65ste Frans-Vlaamse cultuurdag

 

Van mijn goede vriend Luc Verbeke, stichter en bezieler van het Komitee voor Frans-Vlaanderen ontving ik deze foto van André Demedts en mezelf. Deze werd  genomen op 28 september 1986 op de Frans-Vlaamse cultuurdag in Waregem.

Dit jaar heeft   de Cultuurdag voor de 65ste keer plaats op zondag 28 oktober in Waregem.
Hoed af voor de standvastigheid  van mensen als Luc Verbeke en zoon Dirk die de fakkel heeft overgenomen!

André

Ik leerde André Demedts kennen in 1972. Vanaf toen reed ik regelmatig met de fiets naar Kortrijk. Telkens werd ik in de Condédreef als een koning ontvangen.

Het was André die me voorstelde om voor de toenmalige BRT West-Vlaanderen nieuws te brengen over Frans-Vlaanderen. Ik hield vanaf dan regelmatig een radiopraatje - toen nog in schabouwelijk Nederlands - over Frans-Vlaanderen voor het programma De Zonnewijzer.

randomness