A

De nationale hymne van Andorra

Een Vlaamse vriend, op doorreis in Andorra, stuurt ons  de tekst van de nationale hymne aldaar. Mythe en geschiedenis van een volk in enkele woorden samengevat:

L’hymne national d’Andorre

Un ami flamand, de passage dans la principauté d’Andorre  nous a transmis le texte de l’hymne national  de cette belle région. Mythe et histoire d’un peuple résumés en quelques mots:

 

Usje, busje, bone krak

Ik was dezer dagen nog eens op bezoek bij mijn vriend Cyriel Moeyaert. Ik ken Cyriel al meer dan veertig jaar. Maar elke keer opnieuw verrast hij mij met zijn encyclopedische kennis over de geschiedenis, de taal en de mensen van mijn geboortestreek. Tijdens zijn lange leven verzamelde hij vele boeken en documenten, alsook een uitzonderlijke collectie foto’s over de Franse Nederlanden.

ABC vissersalfabet

A is het anker gehieuwd voor de reis
B is de boei die de vaargeul aanwijst
C is de kompasnaald naar ’t Noorden gedraaid
en D is het dek dat naar Island ons draagt

Fal di dei di falde dido

A24 autosnelweg door Frans-Vlaanderen

Open brief van 15.02.06 aan Minister-President Yves Leterme

T.a.v. de Heer Yves Leterme
Minister-President van de Vlaamse Regering

Geachte heer Minister-President,

In het Noorden van Frankrijk is de discussie losgebarsten over de plannen van de nieuw te bouwen autoweg A24 die Amiens en het Noorden van Frankrijk met Vlaanderen moet verbinden.

Over André Demedts, Luc Verbeke en de 65ste Frans-Vlaamse cultuurdag

 

Van mijn goede vriend Luc Verbeke, stichter en bezieler van het Komitee voor Frans-Vlaanderen ontving ik deze foto van André Demedts en mezelf. Deze werd  genomen op 28 september 1986 op de Frans-Vlaamse cultuurdag in Waregem.

Dit jaar heeft   de Cultuurdag voor de 65ste keer plaats op zondag 28 oktober in Waregem.
Hoed af voor de standvastigheid  van mensen als Luc Verbeke en zoon Dirk die de fakkel heeft overgenomen!