Louis Fruchart, leider van een vergeten boerenkrijg

Fruchart

200 jaar geleden, in mei 1815 speelde de Frans-Vlaming Louis Fruchart (1791-1951) een bijzondere rol in de strijd tegen Napoleon.

Over de heldhaftige lotgevallen van Louis Fruchart uit Mergem publiceerde ik onlangs een artikel in het jaarboek (nr.37) De Nederlanden ‘extra muros’ van de vereniging/ stichting Zannekin.

De titel luidt:

De heldhaftige lotgevallen van ‘Lodewijk XVII’

Louis Fruchart, leider van een vergeten boerenkrijg in de

Zuidelijkste Nederlanden in de tijd van Napoleon

 

Voor meer informatie over deze publicatie kan u zich wenden tot: maurits.cailliau@skynet.be

 

 

randomness