U bent hier

Home

Publicaties

 

Hier en aan de overkantHier, en aan de overkant (deel 2)

Deze nieuwe uitgave is een bundeling van teksten die ik in diverse media in de laatste jaren publiceerde. Deze teksten handelen over Frans-Vlaanderen, de Nederlanden en Europa. Over vreemde en bezienswaardige plekken en landschappen, merkwaardige feiten en gewoonten, vermaarde of vergeten mensen. Dit boek volgt op een eerste uitgave die ik in 2011 publiceerde.

Hier, en aan de overkant is een ABC boekje. Zie hier de inhoud van A  tot Z :

Voorwoord - A van Aldegonde en Marnix - B van Bernadetta en de kleine bosnimf - C van Childeric in Doornik - D van Dathenus en het Wilhelmus - E van Engelstalig gedoe - F van Fries ontdekt Frans-Vlaanderen en van Furfooz in de Westhoek - G van Generaal Vandamme - H van Hauts-de-France of Lage Landen - I van In memoriam - J van Jan Six versus Geert Mak - K van Kattenstreken in Sint-Omaar en van Kukeleku - L van Laudatio voor Cyriel - M van Moedergodin Nehalennia - N van Nieuwen dyck tegen de Franschen - O van Opstand in de Westhoek  (1813-1815) en van Overlijden van een condottiere - P van Paradox van de moedertaal en van Prins Max van Hessen - Q van Quo vadis - R van Reinout van Bonen - S van Stop de tijd - T van Talen en totalitarisme - U van Uitgewiste sporen - V van Vuurslag als nationaal symbool - W van Waterloo en de flaminganten - X van Xenomanie en francomanie - Y van Ykpaïka waarheen?  -Z van Zwanen en Zwaanridder - De Vlaamse Leeuw in het Frans - Het Wilhelmus in het Frans

Het boek is in een beperkte oplage gedrukt en komt niet in de boekhandel. Reserveer dus snel uw exemplaar.

Titel: Hier, en aan de overkant (deel 2)

 

ISBN 978-94-914360-7-9

NUR 620

124 blz. met een vijftigtal publicaties

Formaat: 20 x 12,5 cm

Prijs: 17 euro + 3,50 euro verzendkosten

 Klik hier om dit boekje te bekomen

 

Hier, en aan de overkant (1 + 2)

Enkele exemplaren van deel 1 zijn nog verkrijgbaar. Het zijn de allerlaatste. Wij reserveren ze voor de kopers van bovenstaande nieuwe uitgave deel 2.

Deel 1 kost normaal 10 euro. Wie in combinatie deel 1 + deel 2 koopt spaart 5 euro en betaalt  22 euro +  3,50 euro  verzendkosten voor de twee delen.

Inhoud van deel 1:

Voorwoord – A van d’Artagnan - B van Bijen- C van C-factor - D van Drie heidense maagden - E  van Ekster - F van Franse ratten - G van Geld en cultuur- H van Hoffmann von Fallersleben - I van Identiteit - J van jakobijn - K van Kapitalisten - L van Leuze - M van Meertaligheid - N van Noordzeekust - O van Op het Schoon Verdiep  - P van Prins van Oranje - Q van Quickborn - R van Rattachisme - S van Straatnamen - T van Toerisme Vlaanderen - U van Usje, busje bone krak - V van Vlaams - W van Waalse kerk - X van Xanten - Y van Yourcenar  -Z van Zijt gij een hekelvee?

 Klik hier om dit boekje te bekomen

 

 

Olla VogalaOLLA VOGALA

Het verhaal van de taal van de Vlamingen, in Frankrijk en elders/ L’histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs

In deze  tweetalige, beknopte geschiedenis van de taal  van de Vlamingen neemt de auteur ons mee naar de verre oorsprong en in de boeiende geschiedenis van de Vlaamse streektaal die in Frans-Vlaanderen gesproken wordt.

Het Vlaams/ Nederlands gaat in directe lijn terug op het Frankisch, taal van de stichters van het Frankenrijk, later afgekort in Frankrijk.  De taal van de Vlamingen en de Nederlanders is ouder dan het Frans. Het Frankisch werd ooit gesproken tot voor de poorten van Parijs.

Maar vandaag de dag is het Frans-Vlaams nog enkel de spreektaal  van enkele duizenden  Frans-Vlamingen in Frankrijk. De auteur schetst het verloop van deze  ontwikkelingen, eeuwenlang voortgestuwd door de kwalijke Franse centraliserings- en nivelleringspolitiek. Hij legt zich niet neer bij het identiteitsverlies van de Vlamingen in Frankrijk en pleit hartstochtelijk voor de bevordering van het Nederlands, culturele voedingsbodem van het Frans-Vlaams dialect en taal van haast 25 miljoen Europeanen.

Dit boek is tweetalig opgevat. Het richt zich naar alle Frans-Vlamingen met interesse voor de taal van hun ouders, alsook voor al wie  belangstelling heeft voor de regionale talen in Frankrijk en in Europa. Terwijl de Vlaamse en Nederlandse lezer een vergeten maar boeiende bladzijde van de geschiedenis van hun moedertaal zullen herontdekken.

Titel: OLLA VOGALA. Het verhaal van de taal van de Vlamingen, in Frankrijk en elders/ L’histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs

Tweetalige uitgave Nederlands-Frans
Verschenen bij de Bretoense uitgeverij Yoran Embanner

ISBN 978-2-36747-0474

Formaat: 12,5 x 19 cm
Afwerking: paperback
160 blz.

Prijs: 9 euro + 3,50 euro verzendkosten

 Klik hier om dit boekje te bekomen

 

 

De kinderen van de Beeldenstorm

Kinderen van de Beeldenstorm
Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd

 

Op 10 augustus 1566, nu 450 jaar geleden, begon in Steenvoorde, vandaag in Frans-Vlaanderen, de Beeldenstorm. Samen met de val van Antwerpen in 1585 is dit een van de meest markante data van onze Nederlandse geschiedenis in de 16de eeuw.

Kinderen van de Beeldenstorm evoceert die periode bij middel van het levensverhaal van een tiental bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd. Ze zijn afkomstig uit streken die toen behoorden tot de Nederlanden maar inmiddels Frans grondgebied zijn geworden.

Hun biografieën geven ons een levendig inzicht in deze dramatische tijd: vluchten en schuilen, brandstapel of schavot, theologie en vrijheidsstrijd, de eenheid van de Nederlanden en hun scheiding, alles kom aan bod. De ene was predikant, de andere admiraal of geneeskundige. Het poëtisch berijmen van psalmen stond nietsontziend fanatisme blijkbaar niet in de weg. Opgejaagd met vrouw en kinderen, maar toch wetenschappelijk eersterangs werk blijven produceren, het bleek te kunnen.

Twee vrouwen uit Zuid-Vlaanderen en Artesië spelen een wereldrol -- het woord is niet te sterk- in de emigratie van Europeanen naar verre continenten: Maria van Riebeeck, geboren als Marie de la Queillerie, is de eerste blanke vrouw op Zuid-Afrikaanse bodem. En Cathelijntje Trigault, wordt terecht de moeder van alle Europese Amerikanen genoemd.

Voor het aanvoelen van de geuzentijd zoals hij werkelijk was, voor het zich inleven in het denken en doen van de mensen, onze voorouders, in die beroerde tijd zijn deze tien epische biografieën van grote waarde. Beeldrijk komt zo tot leven wat achter namen en data schuilt.

In dit boek worden volgende figuren besproken:

 

de plantkundige Charles de l’Escluse (Clusius); de jurist Pieter l’Oyseleur de Villiers; de psalmberijmer Pieter Datheen (Dathenus), Adriaan de Berghes en Guislain de Fiennes, admiralen van de watergeuzen; de dominicaan Antonius Temmerman Fabri; de geograaf en sterrenkundige Pieter Platevoet (Plancius); de watergeus Gautier Herlin; de Amerikapionier Cathelyntje Trigault en de Zuid-Afrikapionier Maria de la Queillerie.

 

Titel: Kinderen van de Beeldenstorm
         
Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid-Nederlanders in de geuzentijd

ISBN 978-94-9143-606-2
NUR 630

120 blz. met een twintigtal illustraties
Formaat: 20 x 12,4 cm

Prijs: € 17,50 + € 3,50 verzendkosten

 Klik hier om dit boekje te bekomen

 

Cyriel MoeyaertCYRIEL MOEYAERT
In de taaltuin van mijn vaderen

Tweede herziene uitgave

Cyriel Moeyaert (°1920) is een van de belangrijkste Frans-Vlaanderenkenners. Zijn uitzonderlijke kennis van de streektaal maakt van hem de eminente specialist van het Frans-Vlaams. Met zijn woordenboek van het Frans-Vlaams wist Cyriel Moeyaert een uitzonderlijk wetenschappelijke bijdrage te leveren, door het verzamelen van de bijzondere woordenschat en het bewaren van de taal gesproken over de Schreve.

Als tiener werd Cyriel Moeyaert in het interbellum Vlaams en Heel-Nederlandsgezind, in de geest van Rodenbach en het AKVS. Deze overtuiging wist hij over te dragen aan generaties jonge mensen in Midden- en Frans-Vlaanderen. Schrijver dezes is er één van. Deze uitgave is dan ook een persoonlijke getuigenis én een hommage aan de 95-jarige.

Deze tweede herziene uitgave bevat heel wat nieuwe weetjes over Cyriel Moeyaert, van zijn voorzitterschap van het Komitee voor Frans-Vlaanderen tot zijn vriendschap met verschillende Zuid-Vlaamse voormannen. De auteur mocht ook stukken raadplegen van en over onuitgegeven foto's beschikken uit het persoonlijk archief van Cyriel Moeyaert.
 

Titel: Cyriel Moeyaert
          In de taaltuin van mijn vaderen

ISBN 978-94-9143-604-8
NUR 600

69 blz. met 19 illustraties
Formaat: 20 x 12,4 cm

Prijs: € 14,50 + €  3,50 verzendkosten

 Klik hier om dit boekje te bekomen

 

De saga van LodewijkDe saga van Lodewijk

Over Lodewijk de Baecker, voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk.

Op 16 april vierden wij de 200ste verjaardag van de geboorte van de Frans-Vlaamse voorman Lodewijk de Baecker (1814-1896), een rechter die bekend werd als filoloog en dynamisch verdediger van de Nederlandse taal en cultuur in Frankrijk.

Zijn boek Les Flamands de France. Etudes sur leur langue, leur litérature et leurs monuments (1850) werd een mijlpaal in de heropleving van de Nederlandse gedachte in Frankrijk en leidde tot de oprichting van het Comité Flamand de France (CFF), de eerste Vlaamsgezinde vereniging in Frans-Vlaanderen. De Baecker keerde het CFF later de rug toe omdat het zich liet ringeloren door de Franse autoriteiten.

Hij ageerde zeer efficiënt voor de verdediging en het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk. De Baecker was een van de eerste Frans-Vlamingen die altijd over het Nederlands sprak i.p.v. het Vlaams.

Als germanist en volkskundige liet hij een omvangrijk oeuvre na: vijftig boeken over zijn geboortestreek en over grote Germaanse epossen als de Nibelungen, Gudrun en het Roelandslied. Bekend werd ook zijn De la religion dans le Nord de la France avant le christianisme waarin hij de Germaanse mythologie beschrijft en de heidense overlevering in de cultuur en tradities van de Zuidelijkste Nederlanden.

De Baecker beschikte over een invloedrijk netwerk in de Franse politiek en was ook bevriend met grote taalkundigen uit zijn tijd waaronder Snellaert in Vlaanderen, Alberdingk Thijm in Nederland, Jacob Grimm en Hoffmann von Fallersleben in Duitsland.

Deze pionier van de Nederlandse gedachte overleed op 4 februari 1896 en werd begraven in het Frans-Vlaamse dorpje Noordpene.

Titel: De saga van Lodewijk

ISBN 978-90-8182-493-4
NUR code: 681
54 blz. met 17  illustraties, formaat: 20 x 12,4 cm
Prijs: €14,50 + €3,50 verzendkosten

Klik hier om dit boekje te bekomen

Voor de mening van de reactie van het Jaarboek de Franse Nederlanden klik hier.

 

Broekers in waterlandBROEKERS IN WATERLAND
Vlamingen in de moerassen van Sint-Omaars

In het waterland (de broeken) rond de Frans-Vlaamse stad Sint-Omaars worden al eeuwen groenten gekweekt in een uitgestrekt gebied dat alleen met bootjes toegankelijk is. Daar heeft een vrij gesloten gemeenschap stand gehouden, de broekers, die door de eeuwen heen taalkundigen en etnologen heeft geïntrigeerd. En die sinds de Jakobijnen van de Franse Revolutie een doorn in het oog was van de unitaire Franse staat.
Hun traditionele klederdracht wekte nieuwsgierigheid op. De oude Saksische naam van Sint-Omaars, Sithiu, maakte het zeker nog wat ondoorgrondelijker. De broekers kregen allerlei benamingen (Saracenen!) en over hun afkomst werd druk gespeculeerd (Galliërs, Vikings?), terwijl het in wezen gewoon Vlamingen waren.

Wido Bourel neemt ons mee op een ‘bakkogge’, een platte schuit door het waterland van vandaag heen, op de grens van Frans-Vlaanderen en Artesië, waar de traditionele tuinbouw gewoon verdergaat. Dit vruchtbare natuurgebied, met zijn vele mythen en verhalen, fascineert iedere bezoeker. Het boekje wordt afgerond met een selectieve bibliografie, een chronologie van Sint-Omaars en omgeving en de volledige, oud-Vlaamse tekst van Aenhoort alle vrienden, het lied van de broekers in Waterland.

Titel: Broekers in Waterland

ISBN 978-90-8182-492-7.
NUR code: 693
64 blz., met 35  illustraties. Formaat: 20 x 12,4 cm

Klik hier om dit boekje te bekomen

Enkele reacties op de verschijning van mijn boek Broekers in Waterland Vlamingen in de moerassen van Sint-Omaars.

 

Perspectief 2013PERSPECTIEF 2013
Een kroniek over bekende en minder bekende mensen, feiten en data uit onze geschiedenis.

Wist je dat 1000 jaar geleden Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, werd geboren? Dat je 500 jaar geleden in november in Antwerpen de Schelde al schaatsend kon oversteken? Dat de windmolen van Waten 250 jaar geleden werd gebouwd? Of dat 100 jaar geleden het Vredespaleis van Den Haag, ontworpen door Rijselse architect Louis M. Cordonnier, werd ingehuldigd?

Al deze - en nog veel meer -  weetjes over de geschiedenis van Frans-Vlaanderen en de Lage Landen vindt u in Perspectief 2013.

Dit boek  is opgebouwd als een omgekeerde historische kalender en  biedt u een terugblik over twaalf eeuwen, van 913 tot 2013. 

 

Titel: Perspectief 2013.

ISBN 978 90 8182 491 0.
NUR code: 680 geschiedenis algemeen
68 blz. met 18  illustraties. Formaat: 20 x 12,5 cm

Klik hier om dit boekje te bekomen 

 

Hier en daar aan de overkant

HIER, EN AAN DE OVERKANT (deel 1)
Anekdotische aantekeningen over
Frans-Vlaanderen en de Nederlanden

In dit ABC-boekje verzamel ik verschillende teksten die ik in de laatste twee jaren publiceerde. Deze teksten handelen over Frans-Vlaanderen en de Nederlanden. Over vreemde of bezienswaardige plekken en landschappen, merkwaardige feiten en gewoonten, vermaarde en vergeten mensen.

De inhoud van A tot Z:
d’Artagnan - Bijen (Avesnes sur Helpe) - C-factor - Drie heidense maagden - Ekster - Franse ratten - Geld en cultuur - Hoffmann von Fallersleben - Identiteit - Jakobijn - Kapitalisten - Leuze - Meertaligheid - Noordzeekust - Op het schoon verdiep - Prins van Oranje - Quickborn - Rattachisme - Straatnamen -Toerisme Vlaanderen - Usje, busje, bone krak - Vlaams! - Waalse kerk - Xanten -Yourcenar - Zijt gij een hekelvee?

Hier, en aan de overkant werd gezet in Garamont corps 10 en gedrukt op Munken Print Cream papier, gebroken wit 100 gr..

Het boek telt 64 blz. met 30 illustraties. Formaat 20 x 12,5 cm
ISBN 978-90-818249-0-3

Niet meer beschikbaar.

 

 

Mijn publicaties

Hier, en aan de overkant/deel 2

Kinderen van de beeldenstorm

Cyriel Moeyaert

De saga van Lodewijk

Broekers in waterland

Perspectief 2013

Gebruikerslogin