Welkom op de webstek van Wido Bourel

 

Door de jaren heen heb ik teksten, artikelen en essays  gepubliceerd over Frans-Vlaanderen, de Zuidelijkste Nederlanden, en hun verhouding tot Frankrijk, Benelux en Europa. Met deze webstek wil ik graag mijn lezers op de hoogte houden van mijn publicaties en van wetenswaardigheden aangaande deze onderwerpen. En ook over interessante plekken en landschappen, merkwaardige feiten en gewoonten, vermaarde en vergeten mensen in Frans-Vlaanderen en elders.

 

Campinia Academica

24 januari 2016

Op 25 februari spreek ik voor Campinia Academica over Frans-Vlaanderen en identiteit.

Willem van Lo, een Vlaamse condotierre uit de middeleeuwen

10 januari 2016

De Flandria Generoza ( Chronicon Comitum Flandriae et Continuationes) meldt het overlijden, op 24 januari 1164, van de beruchte legeraanvoerder Willem van Lo, ook Willem van Ieper genaamd.

Operatie Lodewijk

12 januari 2016

Ons project om het graf van Lodewijk de Baecker te restaureren en er een gedenkteken aan te brengen krijgt vorm in 2016.

Beelden van de Erepenning Cyriel Moeyaert

16 november 2015

Klik hier om de opname te  bekijken en de speeches te beluisteren.

Laudatio voor Cyriel Moeyaert

20 oktober 2015

Zie hier de tekst van mijn laudatio uitgesproken naar aanleiding van de uitreiking van de Marnixring erepenning aan Cyriel Moeyaert, in Mechelen op 18 oktober 2015.

Op de praatstoel

2 oktober 2015

In 't Pallieterke van donderdag 1 oktober verscheen het interview van Cyriel Moeyaert en mezelf met Frans Crols. titel: Europa ??? Frankrijk treitert de Frans Vlamingen.

Een Fries reist door de Nederlanden in Frankrijk

12 september 2015

175 jaar geleden, op 12 september 1840, werd de Friese taalkundige en dialectoloog Johan Winkler (1840-1916) in Leeuwarden geboren.

Vluchtelingencrisis in… Calais?

21 augustus 2015

Schrikt u van al die vluchtelingen in Calais?  Ik schrik al evenzeer van het gebruik van de naam Calais in de Vlaamse en Nederlandse pers. Want Calais heet in het Nederlands … Kales. Altijd geweest.

Eerherstel voor Willem I

1 juni 2015

(Mijn antwoord op  een artikel van Luk Sermeus in ’t Pallieterke  van 27 05 2015)

Je moet geen royalist, en ook geen Groot- of heel Nederlander zijn om, samen met  vriend Staf De Lie te beamen dat Willem I eerherstel verdient.

Daartegenover moet Luk Sermeus Antwerpse oogkleppen dragen om Willem I  ongeveer alles te verwijten, tot het graven van het kanaal Gent-Terneuzen toe.

Das Grab eines jungen deutschen Leutnants

17 februari 2015

Onze vriend J. Slembrouck heeft het initiatief genomen om mijn tekst Het graf van een jonge Duitse luitenant naar het Duits te vertalen.

De verrijzenis van de moedergodin

8 januari 2015

We schrijven 1647, in het Zeeuws-Vlaamse Domburg aan de Noordzeekust. Iemand die anoniem bleef, beschrijft in een brief gedateerd van 14 januari 1647, de ontdekking  van zijn leven als “de fundamenten van een kleyn huysken, groot een roede of wat meer in ’t vierkant.”

Het graf van een jonge Duitse luitenant

29 oktober 2014

We schrijven oktober 1914. Kaaster, mijn dorp, en de hele Westhoek beleven bange dagen. Op de hellingen en aan de voet van de Katsberg,  amper vier kilometer van Kaaster vandaan, stijgen overal rookkolommen op.

Vlamingen vieren de Slag bij Waterloo

16 juni 2014

Wij schrijven 22 juni 1890, het jaar van de 75ste verjaardag van de Slag bij Waterloo. Een groep jonge Vlaamsgezinden uit Brussel beslissen de beroemde Slag  op eigen wijze,  met een optocht,  in Waterloo te vieren.

De schat van koning Childeric

25 mei 2014

Merkwaardige vondst op 27 mei 1653  in Doornik: tijdens werkzaamheden in de buurt van de Sint-Brixiuskerk botst men toevallig op een schat in een onbekend graf….

“Den nieuwen dyck tegen de Franschen”

12 januari 2014

Den nieuwen dyck tegen de Franschen is  de naam van een belangrijk Vlaams grensverdedigingswerk  dat bijna 1.000 jaar geleden werd opgebouwd  om aanvallen vanuit  het  zuiden tegen te houden.

De Bourgondische vuurslag

8 januari 2014

Metsel- en symbolische tekens zijn veelvuldig aanwezig  op allerlei gebouwen in de  Nederlanden. In het Frans-Vlaamse Kaaster heeft een, in  deze uitvoering, zeldzaam teken  op de aloude kapel  van de Drie Maagden me lang geïntrigeerd.

Over de taal van Bernadeta en van de maagd Maria

3 januari 2014

Tot in de jaren ’60 was een Lourdesbedevaart een van de weinige reisbestemmingen voor een modale Frans-Vlaamse familie.

Het Frankrijk van een Britse schrijver en van een revolutionaire priester

17 februari 2013

Om Frankrijk opnieuw te leren ontdekken moet u beslist het boek van de Britse Frankrijkkenner Graham Robb The discovery of France lezen. Dit boek werd gelukkig ook in het Nederlands vertaald onder de titel De ontdekking van Frankrijk (1).

Pagina's

Mijn publicaties

Hier, en aan de overkant/deel 2

Kinderen van de beeldenstorm

Cyriel Moeyaert

De saga van Lodewijk

Broekers in waterland

Perspectief 2013

Gebruikerslogin