U bent hier

Home

Mensen van vroeger en nu

Het Schone sterker dan steen

28 februari 2015

Maurits De Maertelaere (1927-2014)

Ik heb dat beeldje in Maurits z’n atelier altijd weten staan. Een verfijnd, slanke naakt, gekapt uit wit marmer van Carrara.

Het graf van Lodewijk de Baecker

26 november 2014

Als u hieronder klikt ziet u het vervallen graf van Lodewijk de Baecker.

Dominique Vandamme, een berucht Frans-Vlaamse generaal

5 november 2014

Op het kerkhof van Kassel kan je nog het gerestaureerd grafmonument zien van generaal Dominique Vandamme, één van Napoleons meest beruchte generaals. Het monument is bescheiden: een zuil met bovenop een vaas of beker.

Louis XVIII

Toen de Franse koning Lodewijk XVIII in 1814 moest vluchten voor de terugkeer van Napoleon vestigde hij zich in Gent:

Louis-qui-sue

Lorsque le roi de France Louis XVIII  prit la fuite,  suite au retour de Napoléon en 1814, il se réfugia à Gand.

 

Frans-Vlaamse voorman René Despicht verliet ons vijftig jaar geleden

50 jaar geleden, op 6 maart 1960, overleed in het stadje Steenvoorde de bekende Frans-Vlaamse voorman, taal- en volkskundige René Despicht. Hij was de eerste hoogleraar in de Nederlandse taal en letterkunde aan de vrije universiteit voor wijsbegeerte en letteren te Rijsel, een leerstoel die in 1926 werd opgericht.

Vital Celen

(04 2010)

Vital Celen

Op de begraafplaats van Hulshout, in de Antwerpse Kempen, staat het grafmonument van Prof. Dr. Vital Celen (1887-1956). Naast zijn letterkundige oeuvre was Vital Celen vooral bekend als vriend en kenner van Frans-Vlaanderen.

In de granieten deksteen is een kaart van de XVII Provinciën in reliëf gebeiteld. Frans-Vlaanderen is herkenbaar aan de gegraveerde streepjes in de steen.

Carolus Clusius

400 jaar geleden, op 4 april 1609, overleed te Leiden de beroemde humanist en plantkundige Carolus Clusius. Hij was op 19 februari 1526 in Atrecht geboren als Charles de l’Escluse .

Clusius was de afstammeling van een adellijke familie uit de Zuidelijkste Nederlanden. Zijn vader, Michel de l’Escluse, was heer van Watènes en raadslid aan het provinciale hof van Artesië.

Meester Albertus Josephus Bourel

(03 2010)

Op de muur van de kerk van Herzele in Frans-Vlaanderen staat deze merkwaardige Nederlandstalige gedenkplaat:

Bourel

Meester Albertus Josephus Bourel is een ver verwant van onze familie die sinds enkele generaties in Kaaster is gevestigd.

Zoals deze gedenkplaat getuigt heeft mijn familie evenwel haar wortels in het dorpje Noordberkin, en verder, aan de grens tussen het oud graafschap Vlaanderen en Vlaams Artezië.

 

 

Jean-Marie Gantois, de "torrewachter" van Frans-Vlaanderen

Het is nu meer dan 40 jaar geleden dat Jean-Marie Gantois, gewezen leider van het Vlaams Verbond van Frankrijk op tragische wijze in Waten, aan de zuidelijke grens van het oude grafschap Vlaanderen, overleed. Met hem verdween het symbool van een generatie die in Frankrijk de strijd aanging voor Vlaamse autonomie en voor de Nederlandse gedachte.

De 250ste verjaardag van Robert Burns

Schotland vierde in 2009 de 250ste verjaardag van zijn beroemdste nationale dichter Robert Burns. Mede naar aanleiding van deze verjaardag organiseert Schotland a year of homecoming om Schotland in de wereld te promoten.

Burns werd geboren op 25 januari 1759 en stierf zeer jong, amper 37 jaar oud, aan de gevolgen van hartproblemen. Hij schreef honderden gedichten en liederen die van hem dé nationale bard van Schotland maakten.

Een welverdiende prijs voor Cyriel Moeyaert

Cyriel MoeyaertCyriel Moeyaert en Prof. Dr. Frans Debrabandere krijgen dit jaar De Dr. Ferdinand Snellaertprijs van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA).

Vlaamsgezinde Fransman was 20 jaar lang "baas van Parijs"

Nicolas Bourgeois, raadsman van de regionalisten

Ondanks zijn rijkgevulde carrière als jurist, schrijver en voorman van de Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen was Nicolas Bourgeois niet zo bekend aan deze kant van de "schreve". In de vele boeken en encyclopedieën die over Frans-Vlaanderen en de Vlaamse Beweging verschenen komt zijn naam niet veel voor. Eigenaardig toch als men weet dat deze Vlaamsgezinde "Fransman" niet minder dan de "baas" van de stad Parijs is geweest.

In memoriam Nicolas Bourgeois

Nicolas Bourgeois overleed te Hazebroek op 27 maart 1982. Hij was 85 jaar oud.

Het ontbreekt ons hier aan plaats om zelfs een eenvoudige schets te geven van de loopbaan en uitzonderlijke persoonlijkheid van de man die niet enkel een voorman was van het Vlaams Verbond van Frankrijk en het Franse regionalisme, maar ook een non-conformistisch en bijzonder talentvol schrijver en geschiedkundige.

Nicolas Bourgeois zou trouwens het klassieke geweeklaag te zijner gedachtenis niet zo erg op prijs hebben gesteld.

Onuitgegeven teksten van Nicolas Bourgeois

Ik bezit enkele onuitgegeven teksten van - of geschreven in samenwerking met - Nicolas Bourgeois, voor het Zuid-Vlaamse tijdschrift Tijl. Hieronder enkele van deze teksten, geschreven in 1972 of 1973.

L’art flamand interdit de séjour au Westhoek

Le tour de la Mer du Nord par nos enfants

De Westhoek herdenkt Frans-Vlaamse kunstenaar Joseph Dezitter

In november 1983 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Frans-Vlaamse heemkundige, kunstenaar en ambachtsman Joseph Dezitter werd geboren.

In Vlaanderen is hij zo goed als onbekend. De dynamische VVV West-Vlaamse Bergen besliste er wat aan te doen en wijdt een tentoonstelling aan het werk van Dezitter. Tevens worden in het najaar, aan weerskanten van de schreve, zijn mooiste boeken heruitgegeven.

Het legendarisch leven van Tisje Tasje

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen in een Noord-Franse weekblad een vervolgverhaal met de titel La vie légendaire et véridique de Tisje Tasje. Het raakte vrijwel in de vergetelheid tot de auteur het volledig werk opnieuw samenbracht met de hulp van enkele vrienden.

Dit boeiend volksverhaal werd in boekvorm opnieuw uitgegeven door de uitgeverij Westhoek Editions in Duinkerke. Het is het meesterwerk van Nicolas Bourgeois, en van de meest talentvolle schrijvers in de Franse Nederlanden.