U bent hier

Home

Frans-Vlaanderen

Een Zuid-Nederlandse of een Noord-Franse familiegeschiedenis?

29 november 2016

Het nieuwste boek van de Nederlandse auteur Geert Mak handelt over de rijke Amsterdamse patriciërsfamilie Six*. De Sixen vluchtten in 1586 van Sint-Omaars naar Amsterdam omwille van hun protestants geloof. Een zeer welgestelde Nederlandse familie van lakenververs met Zuid-Nederlandse roots dus.

Usje, busje, bone krak

Ik was dezer dagen nog eens op bezoek bij mijn vriend Cyriel Moeyaert. Ik ken Cyriel al meer dan veertig jaar. Maar elke keer opnieuw verrast hij mij met zijn encyclopedische kennis over de geschiedenis, de taal en de mensen van mijn geboortestreek. Tijdens zijn lange leven verzamelde hij vele boeken en documenten, alsook een uitzonderlijke collectie foto’s over de Franse Nederlanden.

De barbaren van Beaulieu

Vlaamse industriëlen slopen een historische hoeve in Frans-Vlaanderen
(09 2010)

Net over de grens met Wervik, lig Busbeke (Bousbecque) in Frans-Vlaanderen. De groep Beaulieu is er eigenaar van industriegrond met daarop de kasteelhoeve van Busbeke. Delen van deze gebouwen gingen terug tot de 15e eeuw en waren de laatste getuigen van het bekende kasteel, ooit eigendom van de befaamde humanist en diplomaat Ogier van Busbeke (1522-1591).

De opwarming van de aarde en de geschiedenis van de Noordzee

Persmededeling 1/2009

Welke gevaren brengt de opwarming van de aarde mee voor de Noordzeekust ?

De geschiedenis van de Noordzee en de evolutie van de kusstreek doorheen de eeuwen kunnen ons helpen inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van een stijging van de zeespiegel.

De Zee

De zee is altijd schoon, altijd groots.

Net als de oppervlakte van het droge land, heeft het bed der zee grote ongelijkheden: vlakten, bergen en dalen van verschillende afmetingen.

Chronologie van de geschiedenis van de kapel en van de voorchristelijke legende van de drie Maagden te Kaaster

819 : kerstening van de heidense site ter ere van de Drie Nornen in de Karolingische tijd. Oprichting van de eerste kapel. Ontstaan van de huidige legende.

Kaaster en de kapel van de drie maagden

In haar boek Archives du Nord schrijft de romanschrijfster Marguerite Yourcenar over Kaaster, het dorp van haar verste voorouder als, en ik citeer, een "nietszeggende bebouwde kom".

Niet tegen het Vlaams maar wel voor het Nederlands

De dood van een taal, ook al wordt ze nog maar gefluisterd door een handjevol mensen op een perceel geteisterde aarde, is de dood van een wereld.
George Steiner

 

Hoe is het gesteld met de Vlaamse steektaal in Frans-Vlaanderen? En welke taal moet men er vandaag de dag onderwijzen: het Vlaams en/of het Nederlands?

Een erfenis zonder testament

Hoe en waarom ik Nederlands leerde

Er is op deze wereld één enkele weg
die niemand anders kan gaan dan jij.
Vraag niet waarheen hij leidt. Ga!

                           Friedrich Nietzsche 

 

De opwarming van de aarde en de geschiedenis van de Noordzee

Persmededeling 1/2009

Welke gevaren brengt de opwarming van de aarde mee voor de Noordzeekust ?

De geschiedenis van de Noordzee en de evolutie van de kusstreek doorheen de eeuwen kunnen ons helpen inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van een stijging van de zeespiegel.

Wintertijd in Frans-Vlaanderen

Wintertijd in Frans-Vlaanderen

Frans-Vlaamse voorman René Despicht verliet ons vijftig jaar geleden

50 jaar geleden, op 6 maart 1960, overleed in het stadje Steenvoorde de bekende Frans-Vlaamse voorman, taal- en volkskundige René Despicht. Hij was de eerste hoogleraar in de Nederlandse taal en letterkunde aan de vrije universiteit voor wijsbegeerte en letteren te Rijsel, een leerstoel die in 1926 werd opgericht.

Vital Celen

(04 2010)

Vital Celen

Op de begraafplaats van Hulshout, in de Antwerpse Kempen, staat het grafmonument van Prof. Dr. Vital Celen (1887-1956). Naast zijn letterkundige oeuvre was Vital Celen vooral bekend als vriend en kenner van Frans-Vlaanderen.

In de granieten deksteen is een kaart van de XVII Provinciën in reliëf gebeiteld. Frans-Vlaanderen is herkenbaar aan de gegraveerde streepjes in de steen.

Jean-Marie Gantois, de "torrewachter" van Frans-Vlaanderen

Het is nu meer dan 40 jaar geleden dat Jean-Marie Gantois, gewezen leider van het Vlaams Verbond van Frankrijk op tragische wijze in Waten, aan de zuidelijke grens van het oude grafschap Vlaanderen, overleed. Met hem verdween het symbool van een generatie die in Frankrijk de strijd aanging voor Vlaamse autonomie en voor de Nederlandse gedachte.

Vlaamsgezinde Fransman was 20 jaar lang "baas van Parijs"

Nicolas Bourgeois, raadsman van de regionalisten

Ondanks zijn rijkgevulde carrière als jurist, schrijver en voorman van de Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen was Nicolas Bourgeois niet zo bekend aan deze kant van de "schreve". In de vele boeken en encyclopedieën die over Frans-Vlaanderen en de Vlaamse Beweging verschenen komt zijn naam niet veel voor. Eigenaardig toch als men weet dat deze Vlaamsgezinde "Fransman" niet minder dan de "baas" van de stad Parijs is geweest.

In memoriam Nicolas Bourgeois

Nicolas Bourgeois overleed te Hazebroek op 27 maart 1982. Hij was 85 jaar oud.

Het ontbreekt ons hier aan plaats om zelfs een eenvoudige schets te geven van de loopbaan en uitzonderlijke persoonlijkheid van de man die niet enkel een voorman was van het Vlaams Verbond van Frankrijk en het Franse regionalisme, maar ook een non-conformistisch en bijzonder talentvol schrijver en geschiedkundige.

Nicolas Bourgeois zou trouwens het klassieke geweeklaag te zijner gedachtenis niet zo erg op prijs hebben gesteld.

Het legendarisch leven van Tisje Tasje

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen in een Noord-Franse weekblad een vervolgverhaal met de titel La vie légendaire et véridique de Tisje Tasje. Het raakte vrijwel in de vergetelheid tot de auteur het volledig werk opnieuw samenbracht met de hulp van enkele vrienden.

Dit boeiend volksverhaal werd in boekvorm opnieuw uitgegeven door de uitgeverij Westhoek Editions in Duinkerke. Het is het meesterwerk van Nicolas Bourgeois, en van de meest talentvolle schrijvers in de Franse Nederlanden.

Dankwoord n.a.v. de uitreiking van de Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2010 in het stadhuis van Belle (Frans-Vlaanderen), op zaterdag 7 mei 2011

Dames en heren, Beste vrienden,

Ik wil de jury van de VVNA hartelijk danken voor de toekenning van de Snellaertprijs. Ook voor de vriendelijke woorden die hier zijn uitgesproken, niet in het minst door mijn goede vriend en promotor Cyriel Moeyaert.

Mijn publicaties

Hier, en aan de overkant/deel 2

Kinderen van de beeldenstorm

Cyriel Moeyaert

De saga van Lodewijk

Broekers in waterland

Perspectief 2013

Gebruikerslogin