U bent hier

Home

Kaaster mijn dorp

Kaaster in de XVIIe en XVIIIe eeuw

Niet alleen het zacht glooiende landschap van Kaaster is aantrekkelijk, maar de toponiemen die de vroegere geslachten aan wegen en velden, beken en boerderijen gegeven hebben zijn er al even kleurig en plastisch als overal in het oude West-Vlaanderen. Ze roepen met hun klank de sfeer op waarin iemand als Karel Lodewijk Grimminck dit dorp en zijn bewoners benaderd heeft.

Chronologie van de geschiedenis van de kapel en van de voorchristelijke legende van de drie Maagden te Kaaster

819 : kerstening van de heidense site ter ere van de Drie Nornen in de Karolingische tijd. Oprichting van de eerste kapel. Ontstaan van de huidige legende.

Vlaamse opschriften in de kapel van Kaaster

In de kapel van de Drie Maagden te Kaaster kan u nog steeds volgende Nederlandstalige teksten lezen die de legende van de Drie Maagden samenvatten:

Drie maagden deugdenryk in Brittenland geboren
Uyt vorstelyken stam hadden te zaem beschoren
Acht honderdnegentien naar Romen toe te gaen
Te Mardyk aangeland kwamen tot Cassel aan.

Kaaster en de kapel van de drie maagden

In haar boek Archives du Nord schrijft de romanschrijfster Marguerite Yourcenar over Kaaster, het dorp van haar verste voorouder als, en ik citeer, een "nietszeggende bebouwde kom".

Caestre et la chapelle des Trois Vierges

Dans son livre Archives du Nord, Marguerite Yourcenar, la célèbre romancière, parle de Caestre, petite patrie de son ancêtre le plus éloigné, comme, je cite, d’ "une agglomération quelconque".